Jag hade tänkt att åka med nattåget till Narvik den 5e Juni.
Dessvärre är just detta datum samt 6-8 Juni inte bokningsbara hos SJ
Det tycks vara något banarbete som planeras på sträckan

Tror ni att 94 öht kommer att gå denna dag?