Rd2 1107 och Rd2 1073 passerar Krampen i -17°C en söndag eftermiddag :o