Om jag har förstått det rärr är det innehållet av PAH i kreosot som gör att det är cancerframkallande. En metod vora att rena kreosot från PAH en annan metod vore att använda kresolkalcium som användes som slipersimpregneringsmedel av bland annat SJ i början av 1900-talet.