Tidigare annonserat program flyttat till 13 mars.
I afton vanlig klubbafton med intressant samvaro för de som så önskar.
Fika? Javisst!