Tydligen besväras Italien så av snö att de sedan onsdag inte tar emot godståg.