Eftersom det kommit frågor om en sedan tidigare bordlagd motion, liksom styrelsens kommentarer till sagda motion (samt att det därtill publicerats rent konspirationsteoretiska stolligheter om saken) så kommer här på förekommen anledning länkar till dessa dokument:

https://www.sjk.se/motion-till-arsmotet/

https://www.sjk.se/styrelsens-svar-p...till-arsmotet/

M J / sekr