Registrering

Steg 1 av 2

Registrering på SJK Postvagnen

SJK följer EU dataskyddsförordning (GDPR) och av den anledningen måste man vara minst 16 år gammal för att kunna registrera sig till tjänst som tillhandahålls av SJK.

Uppgift om din ålder lagras inte i annat syfte än att faststålla att du är 16 år eller äldre.