Regler:
Postvagnens regler
Allmäna regler
Forumets regler

Vi önskar dig som är järnvägsintresserad välkommen att delta i vårt debattforum antingen som aktiv deltagare eller passiv åskådare. Inlägg i Postvagnen ska handla om järnvägsrelaterade ämnen.

Vi tillåter inte inlägg av följande karaktär:

- Inlägg där järnvägsanknytning saknas

- Angrepp på eller förtal av person, annan debattör i Postvagnen och/eller externa personer

- Anmärkningar på inlägg i Postvagnen på grund av språkfel och/eller förmodad bristande kunskap

- Provokationer i syfte att förlöjliga andra skribenter/inlägg eller att försöka få pågående debatt att spåra ur

- Inlägg som kan tänkas stå i konflikt med gällande lagstiftning

- Brott mot upphovsrättslagen (t ex återgivning av bilder/artiklar/texter som skyddas av upphovsrätt)

- Upprepade regelbrott kan resultera i en varning till skribenten med blockering som nästa åtgärd om inte Postvagnens regler följs.

- SJK reserverar sig rätten att utan förvarning radera, redigera, flytta eller stänga en innehållstyp av vilken anledning som helst. (Lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor)


Moderatorer

På forumet finns utsedda moderatorer som ser till att reglerna efterlevs. Det är dock omöjligt att granska alla meddelanden. Inlägg uttrycker alltid den enskilde författarens åsikter. Svenska Järnvägsklubben kan inte hållas ansvariga för innehållet i något meddelande. Du förväntas därför följa de instruktioner som moderatorerna meddelar. Härvid gäller följande:

1.) Moderatorerna har ansvar för att diskussionen på forumet håller sig inom angivna ramar.

2.) Moderator har tolkningsföreträde.

3.) Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

4.) Moderatorer har rätt att radera inlägg utan föregående varning. Skribenten bör dock upplysas om åtgärden vid lämpligt tillfälle.

5.) Tillsägelser och uppmaningar från moderator som inte hörsammas kan resultera i sanktioner.


Genom att acceptera dessa regler garanterar du att du inte kommer att posta några meddelande som bryter mot ovanstående och ej heller inehåller material som kan uppfattas som stötande eller på annat sätt bryter mot några lagar. Du godkänner även att Svenska Järnvägsklubben uteslutande och för internt bruk, lagrar de i detta formulär införda personuppgifterna (ej känsliga personuppgifter enligt GDPR) på SJK´s server samt att rådighet över allt material som postas tillfaller SJK.
Sanktioner kan variera.