FAQ för SJK Postvagnen

Här kan du läsa om funktioner och inställningar i Postvagnen.

Om SJK Forum

Postvagnen startade ursprungligen 1996 och blev ganska snabbt en omtyckt mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.

Namnet "Postvagnen" kommer sig av att SJKs hemsida på den tiden hade ett stiliserat järnvägsspår på vänstersidan, där varje sliper var en klickbar länk (liknande tematiska hemsidesupplägg var inte helt ovanliga på alla möjliga slags webbplatser i Internets barndom). De olika länkarna hade namn som "Banförrådet" där information om olika linjer skulle återfinnas, "Lokstallet" om man ville hitta uppgifter om dragfordon, "Vändskivan" med en järnvägsrelaterad länksamling etc. Och till den plats där man kunde posta inlägg kom man logiskt nog via en sliper som just bar namnet "Postvagnen". Men medan de andra namnen inte blev etablerade begrepp kom länknamnet att så gott som omedelbart bli synonymt med SJKs internetforum, och har hetat så sedan dess.

Under de första tio åren var forumet (liksom dåtidens Internet i stort) helt öppet, men eftersom detta med tiden ledde till en del problem, inte minst i form av spridning av spam, så infördes 2006 kravet att användare som inte bara vill läsa utan även skriva måste registrera sig.

Postvagnen har hittills legat på fem olika serveradresser (den nya är den sjätte), bland annat Bahnhof (passande nog), Parsimony och de senaste tio åren My Little Forum.

Under den första tiden var det kanske inte mer än något eller några tiotal inlägg per dag, men trafiken ökade ganska snabbt, liksom antalet användare. Vid bytet från MLF till vBulletin fanns det mellan 3000 och 4000 aktiva användare. En del har kommit och gått genom åren, men några skribenter finns fortfarande med som var aktiva redan vid starten.

Genom åren har det skrivits om snart sagt allt som har med järnvägar att göra och en hel del annat också. Det tycks vara en överlag rätt allmänbildad skara som är aktiva och även om vissa ämnen kan bli väl mycket off topic för somligas smak så består de hittills sparade äldre versionerna av PV vid det här laget av nära två miljoner inlägg om allt från rent dagsaktuella saker med mycket kortvarig relevans till synnerligen tidlösa frågor som tål att tas upp mer än en gång.

Och det är Svenska Järnvägsklubbens förhoppning att denna något vildvuxna, men samtidigt stora, sannolikt också unika kunskapsbank ska fortsätta att växa även i framtiden.

Forumets logotyp

Bakgrund

Under arbetet med att ta fram ett nytt forum under hösten 2017 diskuterades - förutom forumets allmänna upplägg - den grafiska profilen. Efter en del funderande föreslogs ett tema i orangea nyanser, inspirerat av Rc-lokens färgsättning samt av den äldre postvagnen, som hade inslag av orange och mörkrött. Som grund för utformningen av bakgrunden användes en bild av Rc 1 1010 tagen 1980 och mycket generöst tillhandahållen av Jan Lindahl. Olika utsnitt och vinklar av bilden testades, men slutligen bestämdes att en korrugerad del av loksidan passade bäst för ändamålet.

En typisk och unik del av SJK:s logotyp har också varit den äldre typen av semafor. Mallen för SJK semaforen kunde dock inte hittas eller återskapas i arbetet med grafisk profil, varför en helt ny semafor tillverkades. Efter lanseringen visade det sig att det orangea Rc-inspirerade temat, enligt vissa användare, inte hade tillräckligt hög läsbarhet. Ett alternativt blått och något mer nedtonat tema lades då till som alternativ för den som så önskar.

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.