FAQ för SJK Postvagnen

Här kan du läsa om funktioner och inställningar i Postvagnen.

Att bifoga bilder

Hur bifogar jag en bild eller annan fil i ett inlägg?

Det första man skall tänka på när man vill ladda upp bilder är säkerhet, både för sig själv och för andra. Man skall så långt det bara är möjligt välja säker bildlagring, dvs. bildlänkar som börjar med "https". Detta gäller generellt för alla typer av bifogat material, inte bara bilder. Problematiskt eller på annat sätt skadligt material kan komma att blockeras eller raderas från forumet utan föregående varning eller meddelande, något vi i det längsta vill undvika.

Den rekommenderade metoden för att lägga upp bilder på forumet är att använda en väletablerad extern bildlagringstjänst för sina bilder, och sedan länka materialet till det aktuella inlägget. Denna metod ger dig som användare bäst kontroll över ditt material. Säkerställ dock att bildlagringstjänsten stödjer https. Vi rekommenderar ingen specifik lagringstjänst, detta måste du själv utvärdera. Kom dock ihåg att det är en stor fördel om tjänsten erbjuder färdiga bildlänkar i kodform, det gör det mycket enkelt för dig när du skriver och redigerar dina inlägg.

För att läsare på ett enkelt och tydligt sätt skall kunna förstå din bild, är det lämpligt att ange fotograf, plats, tid, och andra detaljer som kan vara av intresse, exempelvis lok- eller vagnslittera, tågnummer och liknande. Det är oxå lämpligt att lägga till "taggar" i inlägget för att det skall bli så sökbart som möjligt. Om inget anges utgår vi ifrån att det är den som postat inlägget med den aktuella bilden som oxå är upphovspersonen.

Uppladdning med postimages.org

Det är möjligt att direkt ifrån inläggsrutan bifoga bilder med tjänsten postimages.org. Tjänsten är kostnadsfri och kräver inget konto. Detta är en helt extern tjänst som inte på något sätt är kopplad till Postvagnen eller SJK. Det är därför upp till dig som användare att ta reda på vilka regler som gäller för uppladdning på denna tjänst, då de inte omfattas av Postvagnens regler och policys. Vi har infört denna integrerade funktion för att underlätta bilduppladdning, men det är ditt eget ansvar att uppladdningen sker på ett korrekt sätt.

För att börja bilduppladdningen klickar du på länken "Lägg till bild på inlägg" och följer instruktionerna.

SJK Medlem

Det är möjligt för medlemmar i SJK att lagra bilder direkt på postvagnens server. För att kunna göra detta måste man tillhöra användargruppen "1.klass". Man använder då "Metod 1" nedan.

Om man är medlem i SJK (men inte tillhör användargruppen 1.klass) så meddelar man moderatorerna sitt namn och medlemsnummer i ett PM eller via e-post, och begär uppgradering, varvid man får sin användarstatus ändrad till "1 klass". Därefter följer man instruktionerna för "Metod 1" nedan.

Om man känner sig osäker på hur man skall gå tillväga kan man alltid ställa en öppen fråga i forumets support del. Vi svarar inom kort.

Metod 1

Du kan använda forumets funktioner för att lägga upp en bild om du tillhör användargruppen "1.klass". Du tilldelas då ett visst utrymme på servern som du fritt kan disponera för dina bilder. Du kan också hantera bilderna i forumets bildhantering.

För att infoga en bild, kan man välja att endera:

"Starta nytt ämne" eller

"svara med citat".

Man får då upp ett skrivfält med ett verktygsfält. Använd "infoga bild". Klickar man på detta verktyg öppnas en ny ruta där man väljer uppladdningsalternativet "från dator". Därefter klickar man på "bläddra", väljer rätt bild och klickar därefter på "starta uppladdning".

Man kan ladda upp flera bilder i samma inlägg, men bara en i taget, så vill man ha flera så upprepar man processen.

1.klassanvändare kan naturligtvis ladda upp bilder även från webbadresser precis som förut, den här funktionen är alltså ett komplement till, och inte en ersättning för, extern uppladdning.

Metod 2

Om du inte tillhör gruppen "1.klass" behöver du använda länkar eller kod för den bild du vill använda. Det enklaste är då att använda de länkar som genereras av din bildlagring, kopiera dessa, och sedan klistra in dessa direkt i inlägget.

Om du vill använda forumets verktyg för att infoga länkar måste du skapa ditt inlägg genom att använda alternativet "Nytt inlägg", och inte "Snabbsvar". Använd sedan verktyget "Infoga bild", välj "Från webbadress" (OBS: https).

Din bild laddas upp och infogas i inlägget.

Medialicens

Vissa bilder tillgängliggörs med sk. medialicens. Det kan tex innebära att bilden får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ett pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver, vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges.

Att citera andra skribenter på PV

Att citera det inlägg man vill besvara har flera fördelar:

1. Det skapas automatiskt en klickbar länk till det tidigare inlägget.
2. En läsare kan enkelt se vad det är som kommenteras.

Men, långa citat (t.ex. hela det citerade inlägget, i synnerhet om det är flera bilder) tar plats och tar bort fokus.
Om det citerade inlägget är långt, eller består av flera olika avgränsade delar och bara en av delarna besvaras, så bör den som svarar korta ned citatet till det som verkligen är relevant.

Det enklaste är att börja med att välja "Svara med citat", och därefter i inmatningsrutan markera textavsnitt och trycka delete-knappen (i dator; motsvarande funktioner på mobiltelefon och läsplatta). TÄNK dock på att INTE ta bort de två viktiga taggarna QUOTE som omges av hak-parentesterna [ och ] och framförallt inte ta bort någon hakparentes.

Vill man dela upp citatet för att kunna lägga in svar på flera ställen så kan man kopiera in QUOTE-taggarna på flera ställen i citatet (med Kopiera och Infoga), och så skriva svaret mellan dem. Dock, man måste kopiera ett par av en start-tagg och en slut-tagg (den med bara /QUOTE). Och, innan du klickar "Skicka svar" så klicka på "Avancerade inställningar". Då kommer du se hur inlägget ser ut, och du ser om någon av ändringarna blivit fel.

Att citera innehåll

Kan jag citera från andra källor än postvagnen?

Svar Ja, citat är tillåtet.

Kan jag citera material som befinner sig bakom betalvägg?

Det saknar betydelse (upphovsrättslagen) om det aktuella materialet befinner sig bakom betalvägg eller inte.

Innan postning sker skall man dock ta i beaktande den sk. citaträtten som i korthet går ut på att:

"Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet."

Tillämpningen av God sed på Postvagnen innebär bland annat att upphovsmannen alltid skall anges så noggrant som möjligt och att citatet inte är till sådan omfattning att det kommer att utgöra huvuddelen i det aktuella inlägget. Hela artiklar är inte tillåtet, då det inte blir fråga om citat utan kopiering.

Observera att det alltid är den enskildes ansvar att citera enligt God sed. Inlägg som anses bryta mot God sed kan komma att redigeras eller helt raderas av moderator utan föregående varning eller meddelande.

Upphovsrätt

Allmänt

Alla bilder på forumet är skyddade av upphovsrätten som innehas av bildens ägare och/eller upphovsman. Om inget anges för bilder så är utgångspunkten att det är den som postat bilden som oxå är upphovsmannen. Forumets ägare tillhandahåller endast utrymme för bilderna i fråga, och har alltså ingen roll i ägarförhållandet eller upphovsmannaskapet till bilderna. Forumet har dock rätt att lagra och tilllgänglig göra bilderna för dem som använder forumet. Det är under den förutsättningen som bilder kan publiceras på forumet.

Forumet regleras även av Lagen om elektroniska anslagstavlor 1998:112 där det framgår att forumets ägare har en skyldighet att radera sådant som uppenbart bryter mot upphovsrätten. Forumets administratörer följer därför kontinuerligt det som publiceras och kommer att radera sådant som bedöms bryta mot upphovsrätten på det sätt som sägs i 1998:112.

Upphovsmannens rättigheter är skyddade i lag. Om inget anges ang. bildens användning så gäller upphovsrätten utan begränsningar.

Upphovsmannen kan dock välja att ge sina bilder en licens i enlighet med Creative Commons, som medger spridning och återanvändning. Detta är samma system för rättigheter som används på flicr, youtube (CC-BY), vimeo, wikipedia mfl. De tillgängliga licenserna är:

Ange upphovman (CC-BY)Bilden får återges utan begränsningar under förutsättning att bildens upphovsman anges.
Ditt inlägg får följande märkning:Mer utförlig licenstext här.

Ange upphovman, ingen modifiering, ingen kommersiell användning (CC-BY-NC-ND)Bilden får återges under förutsättning att bildens upphovsman anges. Bilden får inte modifieras eller användas kommersiellt.
Ditt inlägg får följande märkning:Mer utförlig licenstext här.

Användning

När man har skrivit ett inlägg med en bild som man kan tänka sig att dela med licens, skall man använda forumets inbyggda licensfunktion. Denna finns som förberedda knappar i verktygspanelen med utseende och betydelse enligt ovan.

Mer om Creative commons

Du kan lära dig mer om Creative commons här.

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.