FAQ för SJK Postvagnen

Här kan du läsa om funktioner och inställningar i Postvagnen.

Forumets regler

Forumet ägs och drivs av Svenska järnvägsklubben SJK.

Forumet modereras av Mattias Jansson, Ola Zackrisson och Per No.

Moderatorregler

1.) Moderatorerna har ansvar för att diskussionen på forumet håller sig inom angivna ramar.

2.) Moderator har tolkningsföreträde.

3.) Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

4.) Moderatorer har rätt att radera inlägg utan föregående varning. Skribenten bör dock upplysas om åtgärden vid lämpligt tillfälle.

5.) Tillsägelser och uppmaningar från moderator som inte hörsammas kan resultera i sanktioner.

Sanktioner

Moderatorer har befogenhet att dela ut sanktioner. Symbolerna nedan följer det inlägg sanktionen avser. Sanktionen visas även i användarprofilen så länge sanktionen är aktiv.

Gult kort - Delas ut för lindrigt brott mot regler enligt ovan.

Rött kort - Delas ut för allvarligt brott mot forumets regler. Leder till avstängning på bestämd eller obestämnd tid.


Synpunkter

Den enskilde bör använda anmälningsfunktionen när ett inlägg uppfattas ligga utanför de normala ramarna. Anmäningsfunktionen är det snabbaste och bästa sättet att meddela moderatorteamet om avvikelser. En Moderator kommer att hantera ärendet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta är den text som visas vid registreringen:

Forumets regler

Inlägg i Postvagnen ska handla om järnvägsrelaterade ämnen och debatten ska följa allmänt vedertagna regler för ett debattforum inom ett visst ämnesområde. Vid brott mot nedanstående regler låses eller raderas debattrådar helt eller delvis. Vi tillåter inte inlägg av följande karaktär:

Inlägg där järnvägsanknytning saknas, varvid inlägget inte hör hemma i Postvagnen

Angrepp på/Förtal av person, annan debattör i Postvagnen och/eller externa personer

Anmärkningar på inlägg i Postvagnen på grund av språkfel och/eller förmodad bristande kunskap

Provokationer i syfte att förlöjliga andra skribenter/inlägg eller att försöka få pågående debatt att spåra ur

Inlägg som kan tänkas stå i konflikt med gällande lagstiftning

Brott mot upphovsrättslagen (t ex återgivning av bilder/artiklar/texter som skyddas av copyright)

Upprepade regelbrott kan resultera i en varning till skribenten med blockering som nästa åtgärd om inte Postvagnens regler följs.
Vi önskar dig som är järnvägsintresserad välkommen att delta i vårt debattforum antingen som aktiv deltagare eller passiv åskådare. Om du vill avbryta registreringen, klicka här för att återvända till forumets index.


Att registrera sig på detta forum är gratis. Vi insisterar att du följer forumets anvisningar och regler angivna nedan. Om du accepterar att följa forumets regler, bocka i rutan att du har läst och accepterar att följa reglerna samt tryck på knappen "Slutför registrering" nedan.
Du godkänner även att Svenska Järnvägsklubben uteslutande för internt bruk lagrar de i detta formulär införda personuppgifterna (namn, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall medlemsnummer i SJK) i Postvagnen.

Om du vill avbryta registreringen, klicka här för att återvända till forumets index.

2021-05-18

Moderatorer och administratörer

Vad är moderatorer och administratörer?

Moderatorer övervakar speciella forum. Generellt har de möjligheten att redigera och radera inlägg, flytta ämnen, och utföra andra ändringar. Att vara moderator för ett specifikt forum är normalt tilldelat användare som är särskilt hjälpsamma och kunniga i ämnet för forumet som de modererar.

Administratörer är de som har övergripande kontroll över allting som händer på forumet. De övervakar forumets utseende, vilka forum som skall skapas och hur de ska organiseras, vilken information som krävs av medlemmar och vilka som skall utses till moderatorer.

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.