Styrelsen informerar februari

Det nya arbetsåret har börjat för styrelsen och vi kan konstatera att vi går ekonomiskt starka in i året med ett ekonomiskt överskott om 300 000 kronor. Detta efter de rationaliseringar som styrelsen arbetat med de senaste åren och som får full effekt i år.

Förra årets bokslut, då det fortfarande fanns vissa omställningskostnader, landar preliminärt kring ett nollresultat både i föreningen och i bolaget SJK Service AB.

Att vi lever i speciella tider är alla medvetna om. Förra årets årsmöte ställdes in och styrelsen har beslutat att årets planerade årsmöte ska genomföras den 22 maj. Alternativ ett är ett fysiskt möte under Coronasäkra former. Är det omöjligt på grund av smittläget och restriktioner så kommer ett årsmöte att genomföras via poströstning, eventuellt i kombination med en extra fysisk föreningsstämma i september för att behandla inkomna motioner. Kallelse till årsmötet publiceras i Tåg nummer 2 och handlingar kan skickas ut med Tåg nummer 3. Om det blir en extra föreningsstämma finns ett förslag om att samordna den med den planerade resan på de nya spåren kring Norrköping.

En kommunikationsbyrå med en järnvägsintresserad ledning som bland annat arbetar med tidningar för olika kunder har erbjudit sig att producera Tåg. Kostnaden skulle bli ungefär densamma som idag men med mindre sårbarhet då byrån har flera medarbetare. Parallellt har en dialog skett med dagens redaktör om hur arbetet kan stärkas upp i syfte att skapa såväl en bättre tidning som bättre arbetsmiljö. En välmeriterad journalist, Mats Udikas, tidigare bland annat chefredaktör för Transportnytt, har kontrakterats liksom en korrekturläsare. Detta skapar bättre förutsättningar för dagens redaktör och styrelsen beslutade att inte gå vidare med erbjudandet från kommunikationsbyrån.

Just nu rullar förnyade medlemskap in, men sanningen är att vi under en lång rad år förlorat fler medlemmar än vi värvat. Denna utveckling behöver vända för att vi även i framtiden ska kunna driva vår förening och ge ut en högkvalitativ tidning som Tåg. Därför beslutade styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att kartlägga hur vi kan attrahera fler medlemmar till föreningen. En förslag till handlingsplan ska presenteras på kommande möte.

Våra digitala informationsvägar blir allt viktigare. Både SJK Skåne och SJK Stockholm arrangerar nu digitala möten via Zoom. Något som blivit väl mottaget. Michael Grimsberg, SJK Skåne, går in som nationell administratör för Zoom för att dels ansvara för att möteskanalen fungerar samt att hjälpa klubbmästarna runt om i landet att arrangera digitala möten. Samtidigt tar Gunnar Ekeving över som infomaster för sjk.se med ansvar för att hålla vår webbsida uppdaterad.

Boken om Inlandsbanans broar ligger nu för tryck och kommer att kunna distribueras inom några veckor. Flera har redan förbeställt, och är du intresserad av boken så beställ ditt exemplar redan idag. Se förra eller nästa nummer av Tåg för hur du går tillväga.

Vi kommer även att göra en nyutgåva av SJK spelet ”Hallsbergsfjärren” så att spelet motsvarar dagens tågtrafik på järnvägens hårdknut. Det är vår medlem Lennart Olsen i Upplands Väsby som programmerat om spelet och som samtidigt gett sig på att även producera Gävlefjärren, som alltså blir ett helt nytt spel, om än på samma tekniska plattform som tidigare. Annons kommer i nästa Tåg.

I samband med mötet meddelade jag även styrelsen och valberedningen att jag inte kandiderar till ytterligare en mandatperiod som ordförande för SJK. Efter ett antal år med ett intensivt förändringsarbete i föreningen är det dags för någon annan att ta över.

Vi har nu en stabil ekonomi, ändamålsenliga lokaler, ett nytt bibliotek, vi ger ut böcker igen, vi har (under normala omständigheter) ett närmare samarbete med Järnvägsmuseum och vi har blivit digitala. Därtill har vi ett tillgängligt kansli och en professionell hantering av medlemsregistret. Detta är inte mitt verk, utan något vi åstadkommit tillsammans i styrelsen och i samarbete med många medlemmar runt om i landet.

Jag säger inte tack än utan kommer förstås att finnas kvar som vanligt fram till årsmötet då jag överlämnar till den kommande ordföranden.

Niclas Härenstam

Ordförande SJK