På årets sista styrelsemöte klubbades budget och verksamhetsplan för kommande år. Grunderna är förstås de samma, men nytt är att vi nu har återskapat ett bibliotek i Sundbyberg som kommer hålla öppet i samband med SJK Stockholms träffar. Det kommer också bli vanligare att lokalavdelningarna håller webinar, alltså digitala möten som visat sig locka minst lika många deltagare som de fysiska mötena. För övrigt planeras flera resor under året och två böcker ligger under bearbetning, och faktiskt två almanackor. Tåg kommer självklart ut med tio fullmatade nummer.


Efter två omställningsår får den effektivisering som vi inledde 2018 full effekt 2021. Vi har billigare lokaler, lägre IT-kostnader och lägre personalkostnader Det betyder att vi har ett budgeterat överskott 2021 om 300 000 kronor. Nu finns inte SJK för att tjäna pengar utan pengarna ska förstås användas till en bra verksamhet för våra medlemmar.

Innevarande år ser kärvare ut och vi hoppas nå ett nollresultat. Detta är lägre än budgeterat bland annat beroende på att Coronarestriktionerna gjort att vi inte kunnat genomföra våra researrangemang som planerat.


Vi hoppas kunna genomföra årsmötet som ett fysiskt möte i maj men vi planerar även för att kunna hålla ett möte med postomröstningar. Så som stadgarna är skrivna nu tillåts tyvärr inga digitala möten, vilket på sikt kan behöva förändras så fler än tidigare får möjlighet att delta.Tack för i år och tack för att du fortsätter att vara medlem även nästa år.


Niclas Härenstam

Ordförande SJK