Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 32: Linjen Gimonäs - Holmsund [13 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 7 oktober 2009, 21:14:36

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på plankorsningen i Bergsboda.

Vi har i de senaste avsnitten i den här serien sett bilder från den nya bangården i Gimonäs och bygget av den nya infarten söderifrån till driftplatsen. I det här avsnittet studerar vi linjen mot Holmsund och börjar vid plankorsningen i södra Bergsboda strax söder om byggområdet.

Den gamla delen av linjen Gimonäs - Holmsund innehåller många kraftiga men korta lutningar. Vid vägskyddsanläggningen "Gamla Bergsbodavägen" inleds en kortare s-kurva med radier 490 meter. Ser vi till lutningarna här råder först ett lite längre medlut på 20 promille mot Holmsund, vilket snabbt vänds till 15 promille motlut. Det är denna typ av kraftiga lutningar och backkrön som är typiska för denna linjesträcka. Parallellt med järnvägen följer till en början tillfartsvägen till de många villor och fritidshus som ligger längs älvstranden i södra Bergsboda.

Efter ytterligare en dalgång på järnvägsspåret med 20-promilleslutningar följer en 600 meter lång svagare kurva som vrider banan mot sydost. Banan når här Villanäs med nya fatigheter vid älven, återigen med tillfartsväg parallell med järnvägen. På den drygt 800 meter långa raklinje som finns här passeras ytterligare några backkrön innan linjens andra bevakade plankorsning nås.

Efter plankorsningen i Villanäs följer ytterligare en lång kurva, närmare 400 meter lång, som åter vrider banan något mot söder. På den efterföljande 2,5 kilometer långa raklinjen finns ytterligare fyra backrön som alla följs av medlut på 17 promille, motluten är oftast aningen svagare. I södra delen av raklinjen passeras en gammal obevakad plankorsning som är stängd för fordonstrafik. Infartssignalen till Holmsund finns sedan i början av den följande kurvan.

[image]
Vägskyddsanläggningen "Gamla Bergsbodavägen" ligger strax söder om byggområdet vid Botniabanans bro över Umeälven, vy från sydväst.

[image]
Vy norrut från plankorsningen. Här börjar den nyomlagda järnvägen upp mot Gimonäs.

[image]
Vy söderut från plankorsningen.

[image]
Järnvägen går över backkrön och genom kurvor nära de många fatsigheterna längs älven, vy norrut.

[image]
Vy söderut i sydligaste delen av Bergsboda. Här är luytningarna 20 promille, först medlut sedan motlut.

[image]
Vy norrut i nordligaste delen av Villanäs.

[image]
Järnvägen sedd söderut vid Villanäs.

[image]
Vy norrut längs järnvägen i Villanäs.

[image]
Vy norrut från plankorsningen vid infarten till Villanäs. Notera de många små backkrönen på järnvägen.

[image]
Vy söderut från plankorsningen i Villanäs.

[image]
Försignalen till Holmsund strax före en plankorsning stängd för fordonstrafik. Den här seriens mål nalkas!

[image]
Raksträckan norrut vid försignalen sedd från den stängda plankorsningen.

[image]
Vy söderut från plankorsningen mot infartssignalen till Holmsund i södra änden av raksträckan.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 17 juni 2008.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  646 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum