Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 28: Gimonäs (Gim) - juni 2008 [28 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 3 oktober 2009, 22:42:09

Följ med på flygbilder och kartor!

På Umeälvens strand från Ålidbacken vid nuvarande sjukhuset och söderut anlades med början på sent 1800-tal ett flertal industrier. Det rörde sig om ett tegelbruk, en terpentin- och tjärfabrik, gjuterier och ett par ångsågar. Lite längre söderut anlades 1917 ett sågverk med kolugnar ägt av Gimo kol i Uppland. Området kring denna såg och dess arbetarbostäder fick därför namnet Gimonäs. Idag är Gimonäs dels ett villaområde på östra sidan Blå vägen och dels ett industriområde på vägens och järnvägens västra sida.

I samband med byggandet av Botniabanan byggs nu en bangård med tre spår inom den nya driftplatsen Gimonäs. På den gamla linjen Umeå - Holmsund fanns tidigare två linjeplatser, Gimonäs och Gimonäs timmer. Linjeplatsen Gimonäs var belägen i det som idag är norra änden av den nya bangården. Linjeplatsen Gimonäs timmer är timmerterminalen mellan den gamla linjen och den nya bangården. Den gamla linjen slopas söder om timmerterminalen men spåret till terminalen från Umeåhållet kommer att ligga kvar och ansluta till den nya bangården.

I detta avsnitt visas bilder som beskriver byggläget på platsen i juni 2008. Nyare bilder följer i nästa avsnitt. Detta avsnitt beskriver alltså inte dagsläget!

[image]
Vy norrut vid den blivande bangårdens norra ände.

[image]
Det nya planket längs järnvägen håller på att målas.

[image]
Vy söderut från den blivande bangårdens norra ände.

[image]
Tegelbruksvägen passerar över järnvägen och den blivande bangården, vy österut. Järnvägen har här flyttats något österut innan bron till höger började byggas, bron ska sedan ersätta plankorsningen.

[image]
Den nya bron över den nya bangården och Blå vägen för trafik till Strömpilsplatsen och timmerterminalen vid Gimonäs.

[image]
Bangårdsbygget sett norrut från Tegelbruksvägen.

[image]
Den gamla banan följer inte den nya banans höjdläge, vilket resulterar i lutningar och grunt placerade stolpfundament.

[image]
Bangården sedd norrut från östra sidan av plankorsningen.

[image]
Plankorsningen sedd från öster.

[image]
Den nya bron under byggnad. Trafiken på Blå vägen leds här under bron, vilket även blir den slutliga lösningen.

[image]
Banan mot Holmsund går något omlagd i en tvär kurva runt västra brofästet.

[image]
Området där den nya bangården anläggs är en enda stor byggarbetsplats, vy söderut vid bron.

[image]
Tegelbruksvägen och den nya bron över bangården sedd från väster.

[image]
Brobygget sett från sydväst.

[image]
Byggarbetsplatsen med timmerterminalen till höger och Blå vägen mot Holmsund längst bort i bild vid skogskanten. Bangården anläggs parallellt med Blå vägen.

[image]
Vy mot den nya bron i järnvägens kurvor norr om timmerterminalen.

[image]
Nyanlagd men stängd plankorsning i norra änden av timmerterminalen, infarten från Blå vägen påverkas av bangårdsbygget.

[image]
Vy norrut vid den stängda plankorsningen nära timmerterminalen.

[image]
Timmerterminalen sedd mot sydost.

[image]
Vy norrut vid växlarna i norra änden av den lilla bangården vid timmerterminalen.

[image]
Vy norrut vid södra änden av timmerterminalen.

[image]
Den södra växeln på linjen vid timmerterminalen.

[image]
Vy söderut från en obevakad plankorsning omedelbart söder om timmerterminalen.

[image]
Vy norrut från södra änden av den nya bangården. Banvallen börjar ta form.

[image]
Utfarten söderut från bangården kommer att rymma ett spår mot Holmsund samt Botniabanans spår söderut.

[image]
Översiktsvy över byggarbetsplatsen i Gimonäs.

[image]
Järnvägen är djupt nedschaktad vid södra bangårdsänden, vy norrut.

[image]
Djup bergskärning vid södra utfarten från Gimonäs, vy söderut.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 17 juni 2008.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  735 visningar

Vns-Hod 28: Gimonäs (Gim) - juni 2008 [28 bilder]

av Petlin @, Halmstad, sndagen 4 oktober 2009, 00:22:37 @ David Larsson

Ser fram mot nästa inlägg. Ett av ställena som har förändrats mest under det gångna året. Har herr Larsson bestämt vart resan går efter Holmsund?

  257 visningar

Vns-Hod 28: Gimonäs (Gim) - juni 2008 [28 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, sndagen 4 oktober 2009, 08:44:20 @ Petlin

Ser fram mot nästa inlägg. Ett av ställena som har förändrats mest under det gångna året. Har herr Larsson bestämt vart resan går efter Holmsund?

Nej det var inte mycket som var färdigt sommaren 2008, idag är ju Gimonäs en nästan fullt fungerande grenstation mellan Botniabanan och Holmsundsbanan, även om man ännu inte kommer så långt på den förstnämnda!

När den här serien är slut skulle jag gärna vilja visa bilder från södra SbÖN på samma sätt som jag gjorde med den norra delen under vintern och våren. Jag har bilder från sammanlagt tio resdagar längs banan under 2008 och 2009. Jag kan dock inte påbörja den serien förrän i början av November.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  232 visningar

Vns-Hod 28: Gimonäs (Gim) - juni 2008 [28 bilder]

av Petlin @, Halmstad, sndagen 4 oktober 2009, 13:14:56 @ David Larsson

När den här serien är slut skulle jag gärna vilja visa bilder från södra SbÖN på samma sätt som jag gjorde med den norra delen under vintern och våren. Jag har bilder från sammanlagt tio resdagar längs banan under 2008 och 2009. Jag kan dock inte påbörja den serien förrän i början av November.

Jag, och säkert många med mig, ser fram emot detta.

  199 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum