Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - juni 2008 [23 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 25 september 2009, 14:11:24

Följ med på flygbilder och kartor!

Den nya stationen Umeå östra uppförs i omedelbar anslutning till Norrlands universitetssjukhus. Bangården med två spår ligger parallellt med Blå vägen mellan sjukhusområdet och stadsdelen Öst på stan. Över bangården finns två broar, dels en bro för gatan Sjukhusbacken som förbinder Storgatan med Blå vägen, dels gång- och cykelbron Svingen byggd 1999. En ny stationsbyggnad uppförs över järnvägen vid huvudinfarten till sjukhuset från Blå vägen. Från stationshuset byggs också en gångtunnel under nyss nämnda gata.

Då mycket har förändrats mellan mina besök väljer jag att dela upp bildvisningen från Umeå östra i flera avsnitt. Detta inlägg innehåller bilder från juni 2008, bilder från 2009 följer i senare avsnitt. Läget som visas i detta avsnitt är alltså inte det aktuella!

[image]
Vy österut från stationsområdets norra del. Till höger syns bron för Sjukhusbacken som flyttats något norrut. Till vänster skymtar gång- och cykelbron Svingen.

[image]
Svingen svänger sig över väg och järnväg.

[image]
Svingen ansluter till Kungsgatan i riktning in mot centrum.

[image]
Svingens passage över järnvägen sedd från sydväst.

[image]
Bron för Sjukhusbacken sedd västerut från järnvägen.

[image]
Bangården, Svingen och bron för Sjukhusvacken sedda mot norr.

[image]
Byggarbeten på det nya stationsområdet, vy söderut.

[image]
Bangården sedd söderut. Här skall en ny stationsbyggnad uppföras.

[image]
Vy norrut i närheten av platsen för den nya stationsbyggnaden.

[image]
Gång- och cykelbron Svingen går i en lång s-kurva över stationsområdets norra del, vy österut.

[image]
Vy mot norr från Svingen mot mellansignalerna i norra änden av bangården vid Umeå östra.

[image]
Vy söderut mot bangården och det nya stationsområdet.

[image]
Vy från Svingen, vid normalhuvudspåret på bangårdens östra sida byggs en lång plattform.

[image]
Ett tomt timmertåg anländer till Umeå östra söderifrån, i bakgrunden syns Kolbäcksbron och i fjärran pappersbruket i Obbola.

[image]
Stationsbygget sett från Svingen med bron för Sjukhusbacken i förgrunden.

[image]
Sjukhusbackens bro förbinder stadsdelen Öst på stan med Blå vägen vid sjukhuset.

[image]
Svingen med Blå vägen, järnvägen och det öppna området i norra delen av ombvandlingsområdet kring stationen. Vy västerut.

[image]
Vy mot norra änden av bangården från Svingen, Blå vägen till höger.

[image]
Vy från området kring stationen mot älven i riktning mot centrum, närmaste bron är Tegsbron. Den här vyn har nu försvunnit då nya bostadshus byggs här.

[image]
Mellansignalerna i södra delen av bangården, till vänster skymtar södra änden av den östra plattformen.

[image]
Byggområdet vid den nya stationen sett norrut från södra delen.

[image]
Stationsområdet vid Umeå östra sett norrut.

[image]
Ännu återstår en hel del arbete här innan stationen är färdig.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 17 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1081 visningar

Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - Svingen

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, fredagen 25 september 2009, 14:22:48 @ David Larsson

[image]
Gång- och cykelbron Svingen går i en lång s-kurva över stationsområdets norra del, vy österut.

Det ser ut som om Svingen är så att säga böjd utan att den verkligen behöver vara det. Som om man hade kunnat göra en rak bro men valt att ändå göra den S-formad. Kan detta berott på det estetiska? Fanns det möjlighet att bygga en rak bro men man gjorde den böjd just för att det var snyggare?

---
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala :-EU

  523 visningar

Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - Svingen

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 25 september 2009, 14:41:54 @ Niklas Bygdestam

Det ser ut som om Svingen är så att säga böjd utan att den verkligen behöver vara det. Som om man hade kunnat göra en rak bro men valt att ändå göra den S-formad. Kan detta berott på det estetiska? Fanns det möjlighet att bygga en rak bro men man gjorde den böjd just för att det var snyggare?

En hel del av svängen ligger nog i det estetiska, men helt rakt hade varit svårt att bygga. Bron syns tydligt på de flygbilder jag länkade till tidigare. I väster sträcker sig bron genom nästan hela första kvarteret längs Kungsgatan, cykelbanan når marknivån först nära korsningen med Hamrinsvägen. Därifrån ligger hus i vägen om man skulle lägga en rak bro den kortaste vägen. Däremot kan man väl tänka sig att svängen i andra änden av bron har kommit till för att fullända en s-form.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  421 visningar

Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - Svingen

av Anders Norén @, Staun, fredagen 25 september 2009, 15:08:26 @ David Larsson

Det ser ut som om Svingen är så att säga böjd utan att den verkligen behöver vara det. Som om man hade kunnat göra en rak bro men valt att ändå göra den S-formad. Kan detta berott på det estetiska? Fanns det möjlighet att bygga en rak bro men man gjorde den böjd just för att det var snyggare?


En hel del av svängen ligger nog i det estetiska, men helt rakt hade varit svårt att bygga. Bron syns tydligt på de flygbilder jag länkade till tidigare. I väster sträcker sig bron genom nästan hela första kvarteret längs Kungsgatan, cykelbanan når marknivån först nära korsningen med Hamrinsvägen. Därifrån ligger hus i vägen om man skulle lägga en rak bro den kortaste vägen. Däremot kan man väl tänka sig att svängen i andra änden av bron har kommit till för att fullända en s-form.

Sannolikt handlar formen också om att få till en mjuk anslutning av cykelstråken från universitetet och Ålidhem. Om bron korsat järnvägen och Blå vägen i rät vinkel hade det blivit en skarp kurva eller en T-korsning i brons östra ände.

Anders

  425 visningar

Umeå Ö Bild från igår.

av jeff @, fredagen 25 september 2009, 18:16:46 @ Anders Norén
redigerad av jeff, fredagen 25 september 2009, 18:18:17

Snygga bilder och bra text David.

[image]
Så här långt hade byggandet av Umeå Östra kommit igår. 24/9 2009

/Jeff

  375 visningar

Umeå Ö Bild från igår.

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 25 september 2009, 18:27:21 @ jeff

Jo, som jag skrev, detta är inte det aktuella läget. I nästa avsnitt kommer bilder från juli och augusti i år när stationshusbygget avancerat till samma nivå som på din bild!

Men tack för en nulägesrapport, det är för långt att köra 20 mil enkel resa för att själv ta en bild!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  356 visningar

Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - juni 2008 [23 bilder]

av erq601, fredagen 25 september 2009, 18:32:25 @ David Larsson


[image]
Vy från området kring stationen mot älven i riktning mot centrum, närmaste bron är Tegsbron. Den här vyn har nu försvunnit då nya bostadshus byggs här.

Som vanligt ett fantastiskt reportage med fina bilder, men en rättelse...

Den närmaste bron vi ser förbinder förvisso Teg med centrum men kallas för Kyrkbron. Det som kallas Tegsbron är bron närmast bakom, ytterligare ca 700 m uppströms, som utgör dagens E4. Sedan finns det en bro ytterligare kanske 300 m uppströms, Träbron, Cykelbron eller Gamla Tegsbron, som numera endast är upplåten för gång- och cykeltrafik.
Kyrkbron är en 70-talsskapelse baserad på en idé om att dra E4 efter Östra Kyrkogatan rakt genom stan. Tack och lov blev idéerna aldrig verklighet men lever kvar i form av en bro som är kraftigt överdimensionerad utifrån dagens trafik. Nu har istället arbetet startat med en ringled för E4/E12 runt staden, sådär 35 år för sent...

/Erik, Vns.

  367 visningar

Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - juni 2008 [23 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 25 september 2009, 19:15:21 @ erq601

Du har så rätt så, man ska inte skriva utan att kontrollera en gång i kartan... Kyrkbron är det ju naturligtvis, vars norra brofäste ligger alldeles intill Umeå stadskyrka i nygotisk stil!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  355 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum