Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 14 september 2009, 16:50:22

Följ med på flygbilder och kartor!

Den här resan har nu nått fram till Umeå centralstation. Stationen är ännu en tid ändhållplats för persontågen på banan Vännäs-Holmsund, något som förändras när Botniabanan öppnas om ett år. Den här bildserien är dock inte beroende av persontåg utan fortsätter naturligtvis hela vägen fram till Holmsund. Först skall vi dock studera Umeå C, vi börjar med lite historia.

Umeå stad grundades under första halvan av 1600-talet vid Umeälvens mynning i Bottenhavet. Staden brändes ned av ryssarna 1714, men återhämtade sig relativt snabbt med stadig befolkningsökning. Under 1800-talet började staden utvidgas allt mer och byggdes och större esplanader byggdes och planerades. 1888 drabbades staden av en storbrand som ödelade den äldre stadskärnan. Tack vare en bred esplanad med björkar räddades mycket av den nyare stadsbebyggelsen, varför man vid återuppbyggnaden beslutade att björkar skulle planteras längs gatorna och att staden skulle genomkorsas av bredare esplanader. Björkarnas stad var född.

Den gamla stadskärnan återuppbyggdes i ett rätvinkligt gatunät med träbebyggelse. Från rådhuset anlades en bred esplanad norrut och i dess norra ände uppfördes 1895-96 det stora stationshuset i rött tegel, ritat av Folke Zettervall. Järnvägen som öppnades 1896 var och är än idag den norra begränsningen för stadens centrumbebyggelse. Vid Rådhusesplanadens ände finns det halvcirkelformade Järnvägstorget som på 1950-talet blev omslutet av stora bågformade hus. Torget är idag mest en trafikapparat, men här finner man också glasskulpturen "Grön eld" från 1970.

Bangården vid stationshuset ligger i nordväst-sydostlig riktning och utgör alltså en avgränsning av centrumbebyggelsen, norr om järnvägen finner vi stadsdelen Haga. Bangården har idag som mest 6 spår i bredd, men endast spår 1 närmast stationshuset har plattform. Vid östra bangårdsänden finns ett lokstall med tillhörande vändskiva. Under bangården strax öster om stationshuset finns en gång- och cykeltunnel. Bangården står inför omfattande ombyggnad när godshanteringen flyttar till den nya godsbangården. Stationen planeras få tre spår med två sidoplattformar. Umeå C styrdes mellan 1951 och 2003 av ett ställverk av typen el-med-el. Sedan 2003 finns här istället ett datorställverk modell 85.

Jag börjar med blandade bilder främst tagna under 2008:

[image]
Utsikt över bangården vid stationshuset från E4-bron.

[image]
Bangården sedd från E4-brons norra del.

[image]
Vy västerut mot E4-bron från bangårdens södra sida.

[image]
Vy mot andra hållet från nästan samma plats som ovan. Närmast syns de oelektrifierade spåren till lastterminalen under E4-bron.

[image]
Vy från västra änden av stamplattformen vid spår 1.

[image]
Bangården sedd västerut från plattformen vid stationshuset.

[image]
Detalj av stationshuset med sedvanliga uppgifter.

[image]
Stationshuset sett från sydost.

[image]
Stationshuset sett från södra sidan av järnvägstorget. Till vänster syns glasskulpturen "Grön eld".

[image]
Stationshuset sett från sydväst.

[image]
Växling pågår på bangården utanför stationshuset en solig sommarmorgon, en vanlig syn, då godsterminalerna längre västerut kräver infart från öster.

[image]
Stationshuset sett från öster från plattformen.

[image]
Bangården sedd österut från stationshuset.

[image]
Vy österut från plattformens ostligaste del, till vänster skymtar lokstallet.

[image]
Bangården sedd från plattformens ostligaste del.

[image]
Stationshuset sett från bangårdens norra sida.

[image]
Stationshuset sett från nordost.


Vidare bilder från augusti 2009:

[image]
Vy västerut från plattformen utanför stationshuset.

[image]
Bangården sedd österut från stationshuset.

[image]
Östra delen av bangården. Lägg märke till transversalen som förbinder alla spår med utfarten österut.

[image]
Östra bangårdsänden med lokstallet till vänster.

[image]
Bangården sedd från plattformens östra ände.

[image]
Lokstallet sett från östra plattformsänden.

[image]
Lokstallet med tillhörande vändskiva ligger vid östra bangårdsänden.

[image]
Östra bangårdsänden med banan vidare mot Umeå östra.

[image]
Norra infarten till gång- och cykeltunneln under bangården.

[image]
Bangården sedd från norra sidan intill nedfarten till tunneln under spåren, södra uppfarten ur tunneln döljs bakom det röda planket på andra sidan.

[image]
Bangården sedd från öster från plats nära lokstallet.

[image]
Lokstallet med modernare tillbyggnad sett från nordväst.

[image]
Stallets portar mot vändskivan.

[image]
Vändskivan sedd från nordväst, spåret mot Umeå östra i bakgrunden.

[image]
Vändskivan sedd från nordost med östra plattformsänden i bakgrunden.

[image]
Lokstallet sett från sydost.


Jag återkommer i nästa avsnitt med bilder från östra utfarten från Umeå C och banan ner mot bangården vid Umeå Ö.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 och 17 juni 2008 samt den 13 juli och 26 augusti 2009. Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1179 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av Fredrik S @, Jönköping, mndagen 14 september 2009, 18:36:46 @ David Larsson

Intressant! har det funnits fler plattformsspår tidigare?

---
Järnvägskonsument

  460 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 14 september 2009, 18:49:54 @ Fredrik S

Intressant! har det funnits fler plattformsspår tidigare?

På gamla bilder från mitten av förra seklet syns en smal plattform mellan spår 1 och 2, i övrigt inget mer. Spår 2 var således också plattformsspår då. Jag vet inte när denna plattform försvann.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  444 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av Alex, tisdagen 15 september 2009, 07:52:13 @ David Larsson

Intressanta och fina bilder från mina gamla "hemmatrakter". Jag bodde i Umeå under åren 1978-1981 samt 1988-1990. Under de första åren kombinerade jag studiera med att köra taxi i Umeå och man har slagit ihjäl många timmar med att vänta på körning vid taxistolpen utanför stationen.

Det är inte så mycket som har förändrats sedan dess om jag tittar på dina bilder men minnet är förstås inte kristallklart. Jag tror ändå att den lilla plattform som omnämns fanns kvar in i 80-talet. Den stora förändringen var förstås elektrifieringen som kom 1981 till Umeå och de färgglada T43-loken byttes ut mot mer dystert bruna Hg-lok. Mvh/Alex

  338 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 15 september 2009, 11:53:15 @ Alex

Tackar, det är ju alltid trevligt att se hur någon annan ser på sina gamla "jaktmarker".

Den del av Umeå som man ser vid järnvägsinfarten västerifrån har måhända inte ändrats så mycket den senaste tiden utöver bygget av nya godsbangården, annat är det ju med det som följer när vi fortsätter mot Holmsund. Här hittar vi ju stationen Umeå östra under byggnation, Kolbäcksbron som dominerar älvvyerna, det stora affärsområdet och den nya bangården vid Gimonäs samt sist men inte minst den nya järnvägsbron över Storsandskär, här kan man tala om förändring. Detta är vad som närmast väntar i den här serien, jag tror det kan bli riktigt intressant för den som till skillnad från mig har bekantat sig med dessa omgivningar för 20 och 30 år sedan.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  305 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av Sven O. Sjostedt @, Greater Twin Cities, Minnesota, tisdagen 15 september 2009, 20:24:11 @ David Larsson

Det röda något nyare tegelhuset som ligger väster om stationshuset, mellan stationshuset och godsmagasinet, kallades för "Personalhuset". Förutom allehanda personallokaler så fanns där på andra våningen några kontorsrum. Under åren 1975 - 1982 fans SJ's försäljningsenhet i två av rummen. Jag ockuperade ett av dem, och var på den tiden transportkunsulent med övre norrland som mitt revir. Som medhjälpare hade jag förste järnvägsexpeditör Clas Fjällström. Ett annat rum ockuperade baningenjör Curt Wärre. Han var sysselsatt med någon specialutredning angående SJ's småfordon. Sedan var ett rum avsatt för den facklige ombudsmannen. Han fanns där ett par gånger i veckan vill jag minnas.

---
Vik Stm i Må aug 1969
Blogg: http://dengamleemigranten.bloggplatsen.se/

  288 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av Petlin @, Halmstad, mndagen 14 september 2009, 18:44:58 @ David Larsson

Ett reportage lika välgjort och intressant som de tidigare. Kan vi vänta oss fler turer på andra norrländska tvärbanor framöver?

  445 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 14 september 2009, 18:57:42 @ Petlin

Ett reportage lika välgjort och intressant som de tidigare.

Tack så mycket!

Kan vi vänta oss fler turer på andra norrländska tvärbanor framöver?

Det vore trevligt att göra det, men det är inget jag har material till för närvarande. Jag måste först färdigställa min SbÖN-dokumentation, vars tredje (och sista i den formen) säsong jag avser påbörja senare i höst då vi gör ett återbesök på sträckan Vännäs-Bräcke. Sedan kan säkert andra banor komma på tal, vi får se!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  442 visningar

Avstånd till Stockholm

av LasseE @, Stockholm, mndagen 14 september 2009, 20:42:19 @ David Larsson

Du har ju dokumenterat större delen av Norrlands järnvägsnät vid det här laget. En fråga slog mig när jag såg fotot av Umeå's station med kilometeravståndet till Stockholm. Avstånden från stationer i Norrland till Stockholm borde krympa en hel del när Botniabanan öppnas. Kommer man att skylta om då?

  470 visningar

Avstånd till Stockholm

av Lennart Petersen @, mndagen 14 september 2009, 21:04:27 @ LasseE

Du har ju dokumenterat större delen av Norrlands järnvägsnät vid det här laget. En fråga slog mig när jag såg fotot av Umeå's station med kilometeravståndet till Stockholm. Avstånden från stationer i Norrland till Stockholm borde krympa en hel del när Botniabanan öppnas. Kommer man att skylta om då?

Det är nog inte högprioriterat precis...:-)
Dom här skyltarna kan nog numera ses som mest kuriosa och ofta nog stämmer dom inte särskilt bra eftersom linjerätningar och omläggningar har förändrat banlängden.
I fallet Umeå så lär 888km stämma med den klassiska statsbanan över Krylbo-Storvik-Ånge.
Sedan länge går normalt tåg från Stockholm antingen över Gävle-Ockelbo 792km alternativt Gävle-Sundsvall-Ånge 898km och Botniabanan blir alltså en fjärde väg.
Ser jag sådana skyltar så tänker jag ibland på en teckning med Kolingen där han tittar ut mot ett stationshus i Roslagen och läser:
Stockholm 55km 22m över havet
" men det är fasen vad det är mycket ginare sjövägen... "

  471 visningar

Avstånd till Stockholm

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 14 september 2009, 21:44:26 @ LasseE

Du har ju dokumenterat större delen av Norrlands järnvägsnät vid det här laget.

Det där var väl en rejäl överdrift, Norrland är stort! Men okej, det har blivit några mil dokumenterat ja... ;-)

En fråga slog mig när jag såg fotot av Umeå's station med kilometeravståndet till Stockholm. Avstånden från stationer i Norrland till Stockholm borde krympa en hel del när Botniabanan öppnas. Kommer man att skylta om då?

Som antyddes i det andra svaret är ju avstånden redan föråldrade. I princip alltid stämmer dock dessa överens med kilometertalet som ju i sin tur bygger på den ursprungliga färdvägen långt där nere i Svealand. Ingen regel utan undantag dock, bilden nedan är som bekant tagen vid kilometer 1144, hur man har räknat här vet jag inte.

[image]

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  406 visningar

Avstånd till Stockholm

av Göran Kannerby ⌂ @, Växjö, mndagen 14 september 2009, 22:51:52 @ David Larsson

Du har ju dokumenterat större delen av Norrlands järnvägsnät vid det här laget.


Det där var väl en rejäl överdrift, Norrland är stort! Men okej, det har blivit några mil dokumenterat ja... ;-)

En fråga slog mig när jag såg fotot av Umeå's station med kilometeravståndet till Stockholm. Avstånden från stationer i Norrland till Stockholm borde krympa en hel del när Botniabanan öppnas. Kommer man att skylta om då?


Som antyddes i det andra svaret är ju avstånden redan föråldrade. I princip alltid stämmer dock dessa överens med kilometertalet som ju i sin tur bygger på den ursprungliga färdvägen långt där nere i Svealand. Ingen regel utan undantag dock, bilden nedan är som bekant tagen vid kilometer 1144, hur man har räknat här vet jag inte.

[image]

Jag gissar på att man just här valt att redovisa det nuvarande kortaste järnvägsavståndet till Stockholm C.

---
: - )

Järnvägsgeneralist, kan ganska lite om väldigt mycket.

Läs gärna mellan raderna, men tänk på att det inte är jag som skrivit där. Själv läser jag oftast bara de skrivna raderna.

Praeterea censeo Carthaginem esse delendam.

  414 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av Harald, mndagen 14 september 2009, 22:34:20 @ David Larsson

Angående stationshuset:
-vilken verksamhet är inhyst i husets övre våningar?
-borde inte Jernhusen kunna lägga en slant på att byta ut fasadbelysningen. Den andas 80-tal och passar inte alls in på huset. :-TN

  364 visningar

Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder]

av erq601, tisdagen 15 september 2009, 10:06:05 @ Harald

Angående stationshuset:
-vilken verksamhet är inhyst i husets övre våningar?
-borde inte Jernhusen kunna lägga en slant på att byta ut fasadbelysningen. Den andas 80-tal och passar inte alls in på huset. :-TN

Green Cargo regionkontor.

/Erik, Vns.

  311 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum