Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 21: Umeå C (Uå) - Västerslätts industriområde [24 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, sndagen 6 september 2009, 18:34:26

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på plankorsningen med Fläktgatan.

Vi rullar nu in i residensstaden Umeå, Sveriges tolfte största stad, störst i Norrland, med 75 000 invånare. Järnvägsmässigt har vi nått fram till driftplatsen Umeå och driftplatsdelen Umeå C. Det första tågresenären då får se passera utanför fönstret är det stora industriområdet Västerslätt, stadens största och äldsta industriområde som började bebyggas redan i slutet av 1940-talet. På området finns också några kilometer industrispår.

Genom hela industriområdet går järnvägen parallellt med Spårvägen, ja gatan heter så. Driftplatsgränsen finns strax före den första plankorsningen på området, den med Fläktvägen. Vissa kartor menar att gatan i korsningen heter Timotejvägen, plankorsningen heter också "Timotejvägen 2" enligt Banverket. Strax efter plankorsningen finns en växel med den västra anslutningen av industrispårsnätet på Västerslätt. Från öster föregås växeln av en mellansignal. Strax därefter hittar man stoppbocken i västra änden av det långa stickspår som ligger parallellt med huvudspåret på dess södra sida.

Nästa plankorsning är den med Timotejvägen ("Timotejvägen 1" enligt BV). I korsningen finns två spår, huvudspåret samt det långa stickspåret. Efter ytterligare 500 meter följer plankorsningen med Bomvägen och därmed lämnar järnvägen Västerslätts industriområde. Stickspåret på södra sidan huvudspåret ansluter till detsamma cirka 250 meter väster om Bomvägen. Omedelbart väster om samma gata finns också den östra anslutningen av industrispåren på huvudspårets norra sida.


[image]
Västra infarten till Umeå driftplats och driftplatsdelen Umeå C.

[image]
I andra riktningen sitter utfartsblocksignalen för linjen mot Brännland.

[image]
Plankorsningen med Fläktvägen strax innanför driftplatsgränsen sedd från nordost.

[image]
Vy västerut från plankorsningen ovan.

[image]
Vy österut från samma plankorsning.

[image]
Plankorsningen med Fläktvägen sedd från öster, notera också industrispåret som här viker av mot nordväst in på industrirområdet.

[image]
Industrispåret vi såg ovan ansluter till huvudspåret i en växel strax öster om plankorsningen.

[image]
Vy österut längs järnvägen och Spårvägen.

[image]
Strax före växeln närmast Fläktgatan finns en mellansignal i riktning västerut.

[image]
Parallellt med huvudspåret finns ett långt stickspår där dessa vagnar står uppställda.

[image]
Stickspåret på huvudspårets södra sida sträcker slutar omkring 100 meter före Fläktvägen.

[image]
Vy österut mot nästa plankorsning, den med Timotejvägen. Stickspåret passerar också genom plankorsningen.

[image]
Plankorsningen med Timotejvägen sedd från norr.

[image]
Vy västerut från Timotejvägen med stickspåret till vänster och huvudspåret till höger.

[image]
Vy österut från samma korsning, stickspåret finns i gräset till höger.

[image]
Timotejvägen passerar ytterligare två industrispår på sin väg norrut genom industriområdet, vy från plankorsningen.

[image]
Nästa plankorsning som följer är den med Bomvägen, en gata som sträcker sig mellan vägarna E12 Vännäsvägen och 363 Hissjövägen i östra änden av Västerslätts industriområde. Här ser vi korsningen från söder.

[image]
Korsningen med Bomvägen sedd från norr.

[image]
Över Bomvägen har en ny järnvägsbro byggts omkring 100 meter norr om plankorsningen för den nya järnvägen mot godsbangården och mot Vännäs.

[image]
Ett år senare har slänterna kring bron börjat grönska. Bortom järnvägsbron skymtar också den gång- och cykelbro som byggts parallellt med järnvägsbron.

[image]
Plankorsningen sedd från söder.

[image]
Plankorsningen med Bomvägen sedd från öster.

[image]
Omedelbart väster om Bomvägen finns den östra växeln till industrispårssystemet på Västerslätt.

[image]
Vy västerut från Bomvägen. Vi är nu i den östra änden av den fem kilometer långa raksträckan in mot Umeå, i fjärran skymtar skogarna kring Klockarbäcken i stigningarna upp mot Brännland. Här slutar också sträckan med betongstolpar.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 och 17 juni 2008 samt den 13 juli och 26 augusti 2009. Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  827 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum