Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 20: Umeå nya godsbangård [29 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 5 september 2009, 12:53:33

Följ med på flygbilder och kartor!

Umeå godsbangård med kombiterminal är idag belägen i stadens centrala delar. För att få ut denna verksamhet ur centrala Umeå och effektivisera och expandera godshanteringen byggs nu en helt ny godsbangård på Hissjövägens norra sida vid industriområdet Västerslätt.

Banan från Vännäs läggs om i en ny sträckning på bangårdens norra sida. Passagen över jordbrukslandskapet på Västerslätt sker i nordostlig riktning. i östra delen av slätten passerar järnvägen över Tvärån och en mindre väg på en bro. Strax därefter följer bron över Hissjövägen (363) där också en gång- och cykelväg anläggs över länsvägen. Därefter kommer järnvägen att böja av 90 grader mot sydost i en lång kurva och följa den nya bangårdens nordöstra sida. Öster om bangården passerar den nya järnvägen på bro över Hissjövägen för att ansluta till den gamla järnvägen vid nuvarande kombiterminal.

Banverkets sida om projektet

Först några bilder från platsen där den nya banan korsar Hissjövägen väster om den nya bangården. Vi går tillbaka till juni 2008:


[image]
Bygget av ny järnväg över Västerslätt sett söderut från Hissjövägen (väg 363).

[image]
Vy längs Hissjövägen in mot Umeå där den nya järnvägen skall korsa densamma på bro.

[image]
Inför bygget av järnvägsbron håller en förbifartsväg på att anläggas.


Så till läget i juli 2009:


[image]
Bygget på Västerslätt fortgår. Två broar har byggts vid Hissjövägen, en för gång- och cykeltrafik i förgrunden och öster om denna bron för den nya järnvägen.


[image]
Här ser vi en färdig järnvägsbro över Tvärån strax söder om Hissjövägen.

[image]
Järnvägsbron över Hissjövägen sedd från nordväst. Trafiken har ännu inte släppts på under bron.

[image]
Järnvägsbrons sedd från norr.

[image]
Banvallen mot godsbangården är färdig för spårläggning, i förgrunden den tillfälliga förbifarten vid brobyggena längs Hissjövägen.


Och slutligen läget i slutet av augusti 2009:


[image]
Färdiga broar över en nyasfalterad länsväg 363, Hissjövägen. Vy mot nordväst.

[image]
Järnvägsbron över Tvärån strax söder om Hissjövägen.


Vi förflyttar oss till bygget av godbangården och återgår till bilder från juni 2008:


[image]
Godsbangården sedd från sydost. Banan västerifrån kommer in i skärningen längst bort i bildens högra del.

[image]
Den västra delen av den nya godsbangården sedd från söder.

[image]
Godsbangården med Hissjövägen till höger, vy österut.

[image]
Ännu pågår mest bara förberedande markarbeten här.


I juli 2009 hade arbetet kommit ytterligare en bit på väg:


[image]
Godsbangården sedd österut en solig julikväll. Notera kontaktledningsbryggorna för de genomgående spåren längst bort i bild.

[image]
Vy mot nordost över den blivande bangården.

[image]
Godsbangårdens sydöstra del sedd österut med Hissjövägen till höger.

[image]
Vy österut från den västra delen av bangården.

[image]
Här börjar kombiterminalens spår att ta form.

[image]
Spår med stora asfalterade ytor mellan.

[image]
Bangårdens västra del med det blivande genomgående huvudspåren längst bort i bild, vy norrut.


Slutligen bilder från augusti 2009:


[image]
Översikt över bangårdsbygget mot öster.

[image]
Vy mot nordost från samma plats som ovan.

[image]
Vy mot nordnordost.

[image]
Vy mot nord.

[image]
Ännu ger denna del av bangården ett rörigt intryck.


Jag avslutar detta avsnitt med tre bilder på bron över Hissjövägen öster om bangården. De är tagna vid tre olika tillfällen på samma sätt som bilderna ovan:


[image]
Den nya järnvägsbron över Hissjövägen öster om godsbangården sedd från väster. Juni 2008.

[image]
Järnvägen öster om godsbangården och bron över Hissjövägen sedda från väster. Juli 2009.

[image]
Bron över Hissjövägen. Augusti 2009.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 17 juni 2008 samt 13 juli och 26 augusti 2009.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  1003 visningar

Vns-Hod 20: Umeå nya godsbangård [29 bilder]

av Mikael, lrdagen 5 september 2009, 15:50:46 @ David Larsson

Jag är ingen fotoexpert.Men jag uppskattar mycket av att få se dina bilder här på forumet.Bor man sedan i södra sverige så är det intressant att kunna få se
hur järnvägen ser ut i norra sverige.Hoppas på fler fina bilder framöver.:-)

  303 visningar

Vns-Hod 20: Umeå nya godsbangård [29 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, sndagen 6 september 2009, 18:44:55 @ Mikael

Jag är ingen fotoexpert.Men jag uppskattar mycket av att få se dina bilder här på forumet.Bor man sedan i södra sverige så är det intressant att kunna få se
hur järnvägen ser ut i norra sverige.Hoppas på fler fina bilder framöver.:-)

Tack för ditt svar! Alla kan inte vara fotoexperter (det brukar jag inte kalla mig själv heller), men man kan gilla att titta på bilder i alla fall. Det är, som jag sagt många gånger tidigare, glädjande att få presentera en bana på detta sätt. Då får nämligen, som du säger, den som inte har bekantat sig med banan tidigare göra det genom bilderna. Förhoppningsvis hjälper bilderna också till att hitta "sevärdheter" vid framtida resor på banan. Jag fortsätter visa bilder, om de är fina får andra avgöra!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  165 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum