Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 19: Linjen Brännland - Umeå C II, bygge på slätten [33 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 4 september 2009, 21:35:15

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på bvst Klockarbäcken.

Hela linjen Brännland - Umeå C är 9,6 kilometer lång och består av en blocksträcka, där respektive utfartsblocksignal på linjen förreglar växlarna vid Brännlandsberget och Klockarbäcken. Linjedelen fram till Klockarbäckens banvaktstuga har beskrivits tidigare, nu återstår fyra kilometer linje fram till driftsplatsgränsen vid industriområdet Västerslätt i västra delen av Umeå.

Från Klockarbäcken fortsätter de kraftiga lutningarna i ytterligare drygt en kilometer där lutningen som mest är 19 promille. Den 500 meter långa kurva med radie strax under 600 meter som banvaktstugan och plankorsningen intill ligger i är den ostligaste på linjen. Efter den följer nämligen en 5 kilometer lång raklinje som inte slutar förrän vid nuvarande kombiterminal omkring en kilometer från Umeå centralstation. Här passerar banan över slätten väster om Umeå, ett flackt öppet jordbrukslandskap. Strax före infarten till Umeå kommer banan in i Västerslätts industriområde. Fram till driftsplatsgränsen är lutningarna små men hela tiden medlut in mot Umeå.

I samband med bygget av en ny godsbangård i Umeå läggs också järnvägens infart västerifrån om i en sväng norrut förbi den nya bangården. Bygget pågår för fullt och är ett tydligt nytt inslag på slätten. I detta inlägg visar jag bilder från linjen och de delar av bygget man kan se från nuvarande järnväg. Bilder från godsbangården följer senare. Från den här sträckan har jag bilder från många olika tillfällen och jag har här valt att visa dem i kronologisk ordning, besök för besök.

Vi börjar med bilder från kvällen den 16 juni 2008. Kvällen innan hade SJ börjat köra Norrlandstågen, dock med bussanslutning från Umeå. Denna kväll var det dock tåg ända från Umeå:

[image]
Tåg 7082 med ligg- och sovvagnar mot Stockholm och Göteborg passerar över slätten strax väster om Umeå.

Några fler bilder från slätten från samma kväll:

[image]
Ungefär mitt på den fyra kilometer långa sträckan mellan Klockarbäckens banvaktstuga och västra infarten till Umeå driftplats finns denna obevakade plankorsning, här sedd från norr.

[image]
Vy längs banan in mot Umeå från plankorsningen ovan.

[image]
Betongstolpe på Västerslätt, snart historia.

[image]
Vy norrut från plankorsningen över slätten. Här syns den tryckbank som lagts ut i den nya banans sträckning för att stabilisera underlaget.

[image]
Vy in mot Umeå från västra delen av slätten.


Jag fortsätter med bilder från samma plats morgonen efteråt, den 17 juni 2008:


[image]
Vy västerut längs banan från plats vid den obevakade plankorsningen på slätten.
Något Norrlandståg blev det ju tyvärr inte här då det fastnade vid växeln i Klockarbäcken. :-(


[image]
Vy västerut från plankorsningen, längst bort vid skogen syns de kraftiga stigningarna upp mot Brännland inledas. Dessutom skymtar bygget av den nya banan mot godsbangården.

[image]
Vi närmar oss byggplatsen, här vid kilometer 883 finns orientering om hastighetssänkning inför kurvorna vid Klockarbäcken.

[image]
Gränssnitt mellan AT- och BT-system för elmatning finns precis där banan planar ut.

[image]
Jordmassor upplagda vid den nya bansträckningens anslutning till den gamla linjen.

[image]
Tryckbanken viker av mot nordost från den gamla banan.

[image]
Tryckbanken sedd västerut vid anslutningen till dagens järnväg.

[image]
Det är avsevärda massor som lagts upp på den två kilometer långa nya sträckningen över slätten.

[image]
Tryckbanken vid asnlutningen till nuvarande bana, vy västerut.

[image]
Tryckbanken sedd österut.

[image]
Den nya sträckningen viker av mot nordost medan nuvarande järnväg fortsätter rakt in mot Umeå centrum.

[image]
Tryckbanken över Västerslätt. Vid skogen passeras väg 363 mot Vindeln, strax därefter kommer den nya infarten till godsbangården att ligga.

[image]
Tryckbanken sedd mot sydväst med dagens järnväg i bakgrunden.


Efter dessa bilder från 2008 hoppar vi till sommaren 2009 då jag gjorde två besök vid arbetsplatsen, det första på kvällen den 13 juli:


[image]
Bygget har intesifierats och en ny plankorsning för byggtrafik har anlagts några hundra meter öster om den nya banans anslutningspunkt.

[image]
Tryckbanken har ändrat utseende, vy mot nordost.

[image]
Området mellan gamma och ny sträckning sett österut in mot Umeå.

[image]
Skog har huggits ner på banans södra sida vilket har öppnat landskapet mot åkermark på banans södra sida vid anslutningspunkten.

[image]
I kraftig lågt stående motsol syns här platsen där den nya banan skall vika av från den gamla sträckningen, vy västerut.


Slutligen bilder från den 26 augusti 2009:


[image]
Arbetsplatsen sedd västerut från den nya plankorsningen för byggtrafik.

[image]
Tung byggtrafik på rull.

[image]
Banan har fått delvis ny underbyggnad vid anslutningspunkten. Observera att det kraftiga telet förvränger spårläget något.

[image]
Betongstolpar i rad på raksträckan in mot Umeå.

[image]
Byggen på slätten. Banvallen börjar ta form.

[image]
Vy västerut från den gamla obevakade plankorsningen mot byggarbetsplatsen.

[image]
Vy från den gamla obevakade plankorsningen in mot Umeå. Infartssignalen skymtar i fjärran, dit är det cirka två kilometer.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 och 17 juni 2008 samt 13 juli och 26 augusti 2009.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  816 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum