Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 15: Brännland (Brd) [27 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 22 augusti 2009, 11:13:13

Följ med på flygbilder och kartor!

Vi är nu framme vid vid den för närvarande enda mötesstationen mellan Vännäs och Umeå. Brännland är en småort med omkring 190 invånare belägen cirka 10 kilometer väster om Umeå i en bördig jordbruksbygd. Fornlämningar i trakten vittnar om att bygden har mycket gamla anor. Här är Umeälven som smalast i sitt nedre lopp och här finner vi också älvens största fors, dock ofta torrlagd på grund av Stornorrfors kraftverk. Samhället ligger på Umeälvens norra sida och här finns också en skola.

Järnvägsstationen ligger norr om byns mer samlade bebyggelse och här finns ett stort stationshus av Byskemodellen med sammanbyggt godsmagasin. Från 1940 hade stationen ett vevställverk som 1981 försågs med motorväxlar. Först 1997 pensionerades detta ställverk och ersattes av ställverk modell 59. Driftplatsen har idag två huvudspår med det avvikande huvudspåret på södra sidan närmast stationshuset. Inom driftplatsen finns också två plankorsningar, en i väster för vägen mot Tavelsjö och en omedelbart öster om bangården.

Vägen i östra plankorsningen leder till en industritomt på järnvägens norra sida där man finner ett av Umeås största företag, Ålö AB. Företaget grundades 1949 av en jordbrukare från bygden som hade konstruerat en frontlastare till traktorer. Produktionen startade småskaligt men växte sedan snabbt samtidigt som företaget tidigt började exportera för att undkomma den kraftigt växande inhemska konkurrensen i branschen. Ålö är idag världsledande tillverkaren av frontlastare och tillhörande redskap, varje år produceras 34000 frontlastare. Koncernen i sin helhet har idag drygt 600 anställda varav 220 arbetar vid fabriken i Brännland.

Jag har försökt hitta en uppgift om när fjärrblockeringen infördes på sträckan och stationshuset i Brännland avbemannades, men det var uppenbarligen så sent att det inte finns med i Järnvägsdata 1999. Är det någon som sitter inne med tidpunkten jag söker?

Först en bild som borde ha varit med i förra linjebeskrivningen, det finns nämligen ännu en obevakad plankorsning väster om Brännland.


[image]
Obevakad plankorsning för gång- och cykeltrafik strax väster om västra driftplatsgränsen i Brännland.

[image]
Utsikt mot infarten till Brännland från plankorsningen ovan.


Efter dessa två bilder från juli 2009 förflyttar vi oss tillbaka till juni 2008, platsen är dock densamma:


[image]
Samma vy som ovan vid ett annat fototillfälle.

[image]
Västra bangårdsänden sedd österut.

[image]
Bangården sedd från västra änden.

[image]
Västra bangårdsänden sedd från plankorsningen med vägen mot Kassjö och Tavelsjö.

[image]
Bangården sedd österut från plankorsningen i västra änden.

[image]
Bangården och stationshuset sett från nordväst.

[image]
Bangården sedd västerut från plats mittemot stationshuset.

[image]
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.


Följande bilder på stationshuset är tagna i juli 2009 då mängden sly runt huset minskat avsevärt sedan mitt föregående besök...


[image]
Stationshuset sett från väginfarten söderifrån.

[image]
Godsmagasinet sammanbyggt med stationshuset, södra fasaden.

[image]
Stationshuset med västra gaveln i förgrunden.

[image]
Stationshuset med godsmagasinet sett från nordväst.

[image]
Den för byskehusen karakteristiska frontespisen mot spåren.

[image]
Namnskylten mot spåren.

[image]
Stationshuset sett från norr.

[image]
Godsmagasinet sett från sydost.

[image]
Stationshusets södra fasad.

[image]
Den centrala frontespisen i sydfasaden.


Slutligen några fler bilder från juli 2008:


[image]
Vy västerut från stationshuset.

[image]
Bangården sedd österut från stationshuset.

[image]
Bron över Smörbäcken omedelbart öster om östra bangårdsänden.

[image]
Plankoseningen omedelbart öster om bangården med ortens stora industri i bakgrunden.

[image]
Vy västerut från den östra plankorsningen.

[image]
Vid östra utfarten mot Umeå finns industritomten på norra sidan och åkermark på den södra.

[image]
Utfarten mot Umeå på den långa raklinjen vid Brännland.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 juni 2008 och den 13 juli 2009.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  679 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum