Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 11: Linjen Vännäs - Brännland III [14 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 13 augusti 2009, 18:46:27
redigerad av David Larsson, torsdagen 13 augusti 2009, 18:49:26

Linjebeskrivningen av den 16 kilometer långa linjen Vännäs-Brännland fortsätter med delsträckan från den blivande mötesstationen Brattby till den f.d. hållplatsen Gubböle.

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på järnvägen vid Brattby skolhem.

Den nya mötesstationen Brattby anläggs på den nära 1300 meter långa raksträckan i nära nordsydlig riktning där banan passerar f.d. Brattby skolhem. I riktning mot Umeå fortsätter banan genom en längre kurva vilken följs av en kortare men tvärare, radie 500 meter, vid mellanblocksignalen mitt på linjen. Vid dessa kurvor går banan nära älven alldeles intill de tidvis översvämmade strandängarna vilket bjuder på fina vyer. I dessa kurvor uppgår lutningen till 10-11 promille.

[image]
Vy mot nordväst från en gammal gångfålla i första kurvan söder om Brattby skolhem.

[image]
Vy mot Umeå från samma plats som ovan, mellanblocksignalen skymtar längre bort i bild.

[image]
Järnvägen med strandängarna på nära håll.

[image]
Vy västerut i samma kurva med älven i bakgrunden.

[image]
Järnvägen, älven och strandängar med betande djur.

[image]
Vy mot sydost från samma plats som ovan, mellanblocksignalen skymtar i bildens vänstra del.


Efter mellanblocksignalen avlägsnar sig banan åter från älven och stora flacka åkrar breder ut sig mellan järnvägen och älven. Detta är södra delen av byn Brattby, där bebyggelsen och viss mer kuperad åkermark ligger vid landsvägen och de stora fälten ligger på andra sidan järnvägen vid älven. Här är järnvägen åter rak i drygt 700 meter. Den före detta rälsbusshållplatsen Brattby gård låg i början av denna raklinje och mitt på densamma finns en obevakad plankorsning.

[image]
Den obevakade plankorsningen strax öster om f.d. hållplatsen Brattby gård.

[image]
Vy västerut från samma obevakade plankorsning.

[image]
Vy österut från samma plats som ovan.

I den följande korta kurvan kommer järnvägen in i byn Gubböle. Järnvägen har nu vridits till nära väst-östlig riktning och nu finns bebyggelse även på älvsidan av järnvägen, även om bebyggelsen fortfarande är mest koncentrerad kring bygatan på norra sidan. Bebyggelsen söder om järnvägen är troligen anledningen till att linjens andra bevakade plankorsning återfinns här, mitt på den 800 meter långa raklinje som leder fram till Gubböle f.d. hållplats. I östra delen av denna raklinje finns ett kraftigt 300 meter långt motlut på upp till 18 promille.

[image]
Den bevakade plankorsningen vid Gubböle sedd från norr.

[image]
Vy västerut från plankorsningen.

[image]
Plankorsningen sedd från söder.

[image]
Vy österut från plankorsningen. Hållplatsen Gubböle låg vid nästa kurva, notera också den kraftiga lutningen i bortre delen av raksträckan.

Gubböle f.d. hållplats är också ämnet för nästa avsnitt i serien.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 juni 2008.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  586 visningar

Vns-Hod 11: Linjen Vännäs - Brännland III [14 bilder]

av FFL ⌂ @, Norrköping, torsdagen 13 augusti 2009, 18:58:01 @ David Larsson

Tack för att vi får följa med på den fina resan
är imponerad över hur du får till all fina himlar i dina bilder, Snyggt

Mvh Felix

---
Min sida om industrispår i norrköping

  233 visningar

Vns-Hod 11: Linjen Vännäs - Brännland III [14 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 13 augusti 2009, 22:15:56 @ FFL

Tack för att vi får följa med på den fina resan
är imponerad över hur du får till all fina himlar i dina bilder, Snyggt

Mvh Felix

Tack själv för att du följer med! Det är trevligt att få vara banguide, jag hoppas och tror att en tågresa på banan blir lite mer intressant när man känner till lite om dess geografi, historia och sevärdheter. Jag vill också tacka dig för din utmärkta guidning runt industrispåren i din hemstad!

Himlar kan vara komplicerat ibland, men den här gången var kanske motljuset i den ena riktningen det som var mest komplicerat fototekniskt. Annars hade jag en underbar eftermiddag och kväll mellan Vännäs och Umeå med klart väder och sol, medan åskmolnen åtminstone till en början låg och mullrade omedelbart väster om Vännäs!

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  189 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum