Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 10: Brattby, ny mötesstation [24 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, sndagen 9 augusti 2009, 14:56:01
redigerad av David Larsson, sndagen 9 augusti 2009, 15:00:33

Det blev visst ett oplanerat semesteruppehåll i den här serien, måhända bra för alla parter. Nåväl, vi ska idag titta på det bygge av en ny mötesstation som pågår mellan Vännäs och Umeå.

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar den obevakade plankorsningen mitt i arbetsområdet.

Våren 2009 påbörjades bygget av den nya mötesstationen Brattby på linjen Vännäs - Brännland i byn med samma namn. Den byggs i den norra delen av den järnvägens omkring en och en halv kilometer långa raklinje genom södra delen av byn. Mötesstationen byggs för att inför Botniabanans öppnande dela den 16 kilometer långa linjen i två kortare och därmed öka kapaciteten på banan. Samtidigt byggs också en vägport under den blivande bangården och anslutningsvägar parallellt med järnvägen på dess sydvästra sida. Genom denna åtgärd kan fyra obevakade plankorsningar stängas.

Först bilder från juni 2008, då bygget ännu inte hade startat:

[image]
Vy norrut vid den obevakade plankorsningen omkring en kilometer söder om banvaktstugan Brattby.

[image]
Vy söderut vid samma korsning.

[image]
Vy norrut från en plats något längre söderut, den obevakade plankorsningen syns längre bort i bild.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan. Vägen parallellt med järnvägen har här ersatt ännu en obevakad plankorsning längre bort i bild.


Så här såg arbetsplatsen ut i mitten av juli 2009:

[image]
Översikt över arbetsplatsen vid Brattby söderut från vägskälet mellan gamla och nya vägen.

[image]
Den nya vägport som skall ersätta fyra obevakade plankorsningar har gjutits i en grop vid sidan av järnvägen.

[image]
Vägporten mer i detalj.

[image]
Vy norrut nära vägportsbygget. Längre bort vid virkestravarna skymtar banvaktstugan Brattby.

[image]
Vy söderut vid samma plats som ovan. Vid ladugårdsbyggnaden skymtar en av de plankorsningar som kommer att försvinna.


Plankorsningen ovan är samma som de första bilderna i inlägget är tagna från. Här följer fler bilder från 2009 att jämföra med dessa:


[image]
Vy norrut från den obevakade plankorsningen vi såg ovan. Den färdiggjutna vägporten skymtar till höger.

[image]
På västra sidan av järnvägen byggs en ny väg som kommer att ersätta plankorsningen vid banvaktstugan Brattby.

[image]
Spåret norrut i riktning mot Vännäs sett från plankorsningen.

[image]
Arbetsområdet sett norrut från plankorsningen.

[image]
Även söderut byggs en väg väster om järnvägen för att ersätta plankorsningen nedanför det gamla vårdhemmet.

[image]
Järnvägen sedd söderut i riktning mot Umeå. Nya fundament för kontaktledningsstolpar syns mellan nuvarande stolpar, mötesstpåret byggs på östra sidan av nuvarande spår.

[image]
Översikt söderut från samma plankorsning.

[image]
Husvagnscamping för arbetare på åkern intill den nya mötesstationen.

[image]
Den södra delen av arbetsområdet sedd från landsvägen vid vårdhemmet.


Vi förflyttar oss åter till juni 2008. Strax söder om byggarbetsplatsen, nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby kommer järnvägen nära älven och det system med invallningar som skall skydda odlingsmarken från översvämning. Där vattendrag rinner ut i älven och därmed genom vallen finns speciella invallningsstationer där detta flöde kan regleras. En sådan, Paddbäckens invallningsstation kan ses här.


[image]
Vy norrut från den obevakade plankorningen nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby.

[image]
Järnvägen och plankorsningen sedd norrut med det gamla vårdhemmet i bakgrunden.

[image]
Vy söderut från samma plankorsning.

[image]
Strax söder om denna plankorsning finns försignalen till linjens enda mellanblocksignal.

[image]
Banan går här nära invallningarna kring älven, här vy söderut.

[image]
Järnvägen går nedanför det gamla vårdhemmet i Brattby, vy från Paddbäckens invallningsstaton vid älven.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 juni 2008 och 15 juli 2009.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  965 visningar

Vns-Hod 10: Brattby, ny mötesstation [24 bilder]

av Carl Olof Mossberg @, Falköping/Kristinehamn, mndagen 10 augusti 2009, 18:46:33 @ David Larsson
redigerad av Carl Olof Mossberg, mndagen 10 augusti 2009, 19:11:22

Nostalgiska bilder från en sträcka som jag åkte mycket som barn och i tonåren.
Råkar du veta om banvaktstugan i Brattby är den plats där Brattby hpl låg (km 864,6)?
Likadant funderar jag betr hållplatsen Brattby Skolhem (km 865,9); låg den vid övergången
som syns på andra bilden eller döljs den fd vägen till hållplatsen "under"
buskaget som syns en bit norrut? Minnesbilden säger att den låg mera centralt
i förhållande till husen. Mvh

[image]
Vy norrut nära vägportsbygget. Längre bort vid virkestravarna skymtar banvaktstugan Brattby.


[image]
Järnvägen och plankorsningen sedd norrut med det gamla vårdhemmet i bakgrunden.

  296 visningar

Vns-Hod 10: Brattby, ny mötesstation [24 bilder]

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 11 augusti 2009, 08:04:01 @ Carl Olof Mossberg

Nostalgiska bilder från en sträcka som jag åkte mycket som barn och i tonåren.
Råkar du veta om banvaktstugan i Brattby är den plats där Brattby hpl låg (km 864,6)?

Som jag tror jag skrev när jag visade bilder från Brattby banvaktstuga i tidigare avsnitt är det också platsen för den tidigare rälsbusshållplatsen.

Likadant funderar jag betr hållplatsen Brattby Skolhem (km 865,9); låg den vid övergången
som syns på andra bilden eller döljs den fd vägen till hållplatsen "under"
buskaget som syns en bit norrut? Minnesbilden säger att den låg mera centralt
i förhållande till husen. Mvh

Redan efter att ha mätt på kartan kunde jag konstatera att hållplatsen snarare låg vid träddungen en bit bort enligt din minnesbild. Detta bekräftades när jag konsulterade jag Lantmäteriets tjänst Historiska kartor där man i dessa situationer kan få mycket hjälp. På de ekonomiska kartor från 1959 som finns där finns dessa hållplatser utsatta.

Här finns sökresultatet för sträckan
. Banan ligger i skarven mellan fyra kartblad. Brattby hpr återfinns på bladet Vännäsby J133-20J9j62 och Brattby skolhem hpr på bladet Västanbäck J133-20K9a61. På bladet Strand J133-20K8a61 följer fortsättningen med bl.a. nästa hpr, Brattby gård.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  254 visningar

Vns-Hod 10: Brattby, ny mötesstation [24 bilder]

av Carl Olof Mossberg @, Falköping/Kristinehamn, tisdagen 11 augusti 2009, 08:36:07 @ David Larsson

Tack för replik. Mvh

  251 visningar

Vns-Hod 10: Brattby, ny mötesstation [24 bilder]

av Carl Olof Mossberg @, Falköping/Kristinehamn, tisdagen 11 augusti 2009, 08:49:21 @ David Larsson

Likadant funderar jag betr hållplatsen Brattby Skolhem (km 865,9); låg den vid övergången
som syns på andra bilden eller döljs den fd vägen till hållplatsen "under"
buskaget som syns en bit norrut? Minnesbilden säger att den låg mera centralt
i förhållande till husen. Mvh


Redan efter att ha mätt på kartan kunde jag konstatera att hållplatsen snarare låg vid träddungen en bit bort enligt din minnesbild. Detta bekräftades när jag konsulterade jag Lantmäteriets tjänst Historiska kartor där man i dessa situationer kan få mycket hjälp. På de ekonomiska kartor från 1959 som finns där finns dessa hållplatser utsatta.

Här finns sökresultatet för sträckan
. Banan ligger i skarven mellan fyra kartblad. Brattby hpr återfinns på bladet Vännäsby J133-20J9j62 och Brattby skolhem hpr på bladet Västanbäck J133-20K9a61. På bladet Strand J133-20K8a61 följer fortsättningen med bl.a. nästa hpr, Brattby gård.

Brattby Skolhem hade för övrigt ofta det största resandutbytet mellan Vännäs
och Umeå under 60-talet. Inte ovanligt med av-och påstigning i sovvagnarna
t/fr Stockholm. De övriga hållplatserna kördes oftast förbi. För loktåg som
stannade överallt så gavs t ex i Brännland ett antal klartecken från tbfh
till lokföraren hur många hpl som kunde köras förbi med motsvarande uppfattat-signaler från lokf. Mvh

  254 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum