Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Linjär

Vns-Hod 4: Linjen Vännäs - Brännland I [18 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 20 juli 2009, 20:06:27

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på östra utfarten från Vännäs.

Linjen Vännäs - Brännland är 16 kilometer lång och indelad i två blocksträckor, 8,3 respektive 7,6 kilometer långa. En ny mötesstation anläggs för närvarande i Brattby ungefär mitt på linjen, vilket kommer att ge en jämnare fördelning av mötesplatser på sträckan Vännäs - Umeå, mer om detta senare. I detta avsnitt behandlas linjen mellan utfarten från Vännäs fram till Vännäsby gamla station.

Utfarten från Vännäs sker i nordostlig riktning på en cirka 400 meter lång raklinje efter passage över Tvärån. Här är landskapet flackt kring Tväråns utlopp i Umeälven, men längre mot nordost finns de berg som utgör den östra begränsningen av Tväråns flacka dalgång. Precis före detta berg svänger banan tvärt höger i en 370 meter lång kurva med radie strax under 400 meter och rundar därmed Tväråns nedersta sväng samtidigt som banvaktstugan Tvärån passeras. I kurvan tilltar också ett motlut och uppgår till som mest 14 promille på en halvkilometerlång sträcka. Vid kurvans slut passerar banan under den gamla östra infartsvägen till Vännäs och rätar ut sig med en kort svag vänsterkurva till ostsydostlig riktning samtidigt som den passerar omedelbart norr om ett mindre bostadsområde.

I motlutet efter kurvan följer nu en nära kilometerlång raklinje där också Vännäs kyrka passeras. Vid kyrkan går järnvägen genom en större skärning över vilken en gångbro finns, därefter ett nära kilometerlångt kraftigt medlut på 16 promille fram till det gamla stationsområdet i Vännäsby. I medlutet följer efter raklinjen först en längre kurva med radie 480 meter samtidigt som järnvägen passerar över en bro vid Vännäsby skola. Banvaktstugan Vännäs by snett mitt emot skolan passeras på en kort raklinje varefter endast en kort svag kurva återstår före det gamla stationsområdet.

[image]
Utfarten från Vännäs österut.

[image]
Linjens första kurva sedd västerut från banvaktstugan Tvärån.

[image]
Vy österut från samma plats som ovan, här syns också vägbron över järnvägen för den gamla östra infartsvägen till Vännäs.

[image]
Vy mot banvaktstugan Tvärån från vägbron.

[image]
I kurvan fanns försignalen till Vännäs, den flyttades något längre österut i samband med ställverksbytet.

[image]
Vy mot sydost från samma bro, längre bort skymtar baksidan av den nya östra försignalen till Vännäs.

[image]
Banan österut mot Brännland och Umeå sedd från vägbron mellan Vännäs och Vännäsby.

[image]
En obevakad plankorsning finns på raksträckan i backen upp mot Vännäs kyrka, vy norrut.

[image]
Järnvägen i backen upp mot kyrkan sett västerut.

[image]
Banan västerut mot Vännäs sedd från plankorsningen.

[image]
Vy österut från plankorsningen.

[image]
Gång- och cykelbanan över skärningen vid Vännäs kyrka.

[image]
Vännäs kyrka söder om järnvägen sedd från norr.

[image]
Vy västerut från gångbron vid kyrkan.

[image]
Vy österut från gångbron.

[image]
Järnvägen sedd västerut i backen öster om Vännäs kyrkan.

[image]
Kurvan öster om Vännäs kyrka i det kraftiga medlutet, i bakgrunden Vännäsby skola.

[image]
Järnvägsbron vid Vännäsby skola sedd norrut. Tillåten fordonshöjd under bron är 3,4 meter.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 juni 2008.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

  720 visningar
Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum