Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 197: Linjen Storsund - Koler I [15 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 9 januari 2009, 16:33:52

Linjen Storsund - Koler är med sina 12,1 kilometer den längsta linjesträckan på hela SbÖN Bräcke-Boden. Linjen är uppdelad i två blocksträckor varav den norra 7 kilometer långa blocksträckan behandlas i detta avsnitt.

Höjdskillnaden mellan Storsund och Koler är cirka 80 meter. Större delen av denna ryms inom den norra blocksträckan som på sydgång inleds med ett sammanhängande motlut på omkring 16 promille de första fyra kilometerna vilket resulterar i en stigning på cirka 60 meter.

[image]
Vid södra stationsgränsen i Storsund går banan parallellt med det vita plank som delvis döljer bildemonteringsanläggningen i Storsund, vy norrut.

[image]
På västra sidan av banan breder istället sjön Bastuträsket ut sig, här ser vi banan söderut några strax söder om södra stationsgränsen i Storsund.

[image]
Där banan söderut lämnar Bastuträskets strand passerar den över denna korta bro över ån som förbinder Ersträsket öster om banan med Bastuträsket. Bron fungerar också som vägport för skotertrafik.

[image]
Samma bro som ovan sedd från öster.

[image]
Utsikt i nordvästlig riktning över Bastuträsket.

[image]
Vy norrut från bron ovan mot södra stationsgränsen i Storsund, infartssignalen skymtar längst bort i bild.

[image]
Vy norrut längs banan mot Storsund vid platsen där den möter Bastuträsket.

Innan vi fortsätter färden längs banan kommer här en översiktsbild:

[image]
Utsikt västerut från landsvägen mellan Storsund och Koler. Till höger syns Ersträsket vars västra (bortre) ände järnvägen passerar. Järnvägen byter sedan riktning och följer längs med den tydliga bergssluttningen. Strax bakom hygget i bildens vänsterkant där även landsvägen skymtar byter järnvägen åter riktning och har då tagit en stor del av blocksträckans höjdskillnad.

Tillbaka till detaljnivån och samma fotoplats som bilden före översikten:

[image]
Banan söderut från Storsund viker först av något i sydvästlig riktning för att sedan genom ett par kurvor vrida till sydostlig riktning och följa bergssluttningen. Här ser vi i sydvästlig riktning mot den första vänsterkurvan söderut från Storsund, den som inleder riktningsbytet.

[image]
Samtidigt som banan börjar vrida över till sydostlig riktning påbörjas stigningen uppför sluttningen söder om Storsund.

[image]
I slutet av stigningen lämnar banan bergssluttningen genom denna 660 meter långa kurva som åter vrider banan 90 grader till sydvästlig riktning. Vy norrut.

[image]
På den följande raksträckan fortsätter motluten men är mer varierande.

[image]
I kurvan som följer efter raksträckan ovan finns denna plankorsning med en skogsbilväg. Intill finns också en uppsamlingsplats för renar, här passerar en flyttled för renar över banan.

[image]
Vy norrut från plankosrningen. Vid orienteringstavlan en bit bort nås en höjdpunkt varefter de kraftiga lutningarna ner mot Storsund inleds.

[image]
Vy söderut från plankorsningen. Här inleds en tre kilometer lång raksträcka med varierande lutningar på vilken också mellanblocksignalen återfinns.

När raksträckan tar slut är vi nästan framme vid Lillpiteälven, vars broar blir föremål för nästa avsnitt i serien.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 28 juni 2008. Flygbilder och kartor finns här (pekar på Storsund). Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  525 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum