Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 185: Nyfors (Nyf) [12 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 6 december 2008, 18:47:39

När vi nu reser söderut från Älvsbyn finner vi stambanans enda gemensamma stationsgräns, eftersom Älvsbyn och Nyfors stationer gränsar till varandra utan mellanliggande linje. Nyfors är dessutom den nordligaste av de fyra stationer längs stambanan som saknar mötesmöjlighet.

Från 1915 då Piteåbanan togs i bruk kom Älvsbyn att fungera som dess anslutning till stambanan. Med tiden hamnade banan mitt inne i tättbebyggt område. Dessutom skedde anslutningen från Piteå norrut till Älvsbyn, varför tåg söderut söderifrån fick göra rundgång i Älvsbyn. I början av 1990-talet byggdes en ny anslutning av Piteåbanan till stambanan sydväst om Älvsbyn i närheten av gården Nyfors. I samband med detta lades banan om så att den hamnade helt utanför det tättbebyggda området, söder och väster om detsamma. Anslutningen byggdes som ett triangelspår och med anslutningar både söderut och norrut och blev egen station med namnet Nyfors. Stationen fick ett ställverk av typ 59 modifierat för triangelspår och togs i drift den 14 maj 1995.

Även stambanan har lagts om vid Nyfors, men detta bör ha skett redan i slutet av 70-talet i samband med övriga upprustningar av banan. Kurvan mellan dagens båda anslutningar till Piteåbanan rätades och en ny bro över Korsträskbäcken (som idag rinner genom triangeln) byggdes. Jag skulle gärna få tiden för denna åtgärd bekräftad/preciserad.

[image]
Transformatorstationen för banmatning i Älvsbyn är belägen vid järnvägen i den nordligaste delen av Nyfors station.

Jag har sett en bild på en stor tegelbyggnad vid invigningen av eldriften Långsele-Boden. Den ska vara tagen vid Älvsby omformarestation och jag har fått för mig att den låg vid dagens matarstation. Är det korrekt och när revs i så fall den gamla byggnaden?

[image]
Den norra växeln längs stambanan i triangelspåret vid Nyfors är belägen vid stambanans kilometer 1097 eller vid kilometer 1 i Piteåbanans kilometerräkning.

[image]
Triangelspårets norra växel och transformatorstationen. Längre bort skymtar mellansignalen vid stationsgränsen mot Älvsbyn.

[image]
De båda spåren i triangelns norra spets följer varandra parallellt en kortare sträcka söder om norra växeln.

[image]
Norra triangelspetsen sedd norrut.

[image]
Piteåbanan viker av åt vänster och stambanan söderut åt höger. Stambanans tidigare sträckning före kurvfätningen vid Nyfors kan anas som en glänta i skogen rakt fram där spåret mot Piteå svänger vänster.


Fjärrkuren i Nyfors återfinns längs stambanan mellan de båda anslutningarna till Piteåbanan. En reprisbild från förra sommaren:

[image]
Fjärrkuren i Nyfors.


[image]
Skyddsväxel på spåret från Piteå vid triangelspårets västra spets.

I triangelspåret finns totalt 6 mellansignaler, före växlarna vid triangelspetsarna. På stambanan och anslutningen norrut/norrifrån från/till Piteå finns dessutom stopplyktor efter mellansignalerna före växlarna, vilket saknas på det södra anslutningsspåret. Där finns i stället denna skyddsväxel vid stambaneanslutningen och inget skydd alls vid den andra växeln. Vad kan anledningen till denna asymmetri vara?

[image]
Hastigheten är begränsad till 70 på spåret mot Piteå i triangeln, längs stambanan till vänster orienteras om hastighetssänkning till 120 km/h vid infarten till Älvsbyn. Före kurvrätningen vid Nyfors gick stambanans spår mellan de nuvarande båda spåren in bakom huvudsignalen till höger i bild. Banvaktstugan 276 Nyfors låg norr om gamla linjen intill Korsträskbäcken.

[image]
Industrileden utgör västra infarten till industriområdet i Älvsbyn. Vägen går på bro över järnvägen omedelbart väster om triangelspåret och sedan över Korsträskbäcken längre bort i bild.

[image]
Den västra spetsen i triangeln med spåret mot Piteå till höger och stambanan norrut rakt fram sett från Industriledens bro. Stambanan passerar över Korsträskbäcken i början av vänsterkurvan.

[image]
Stambanans södra utfart från Nyfors mot Korsträsk sker rakt västerut, här ser vi utfarten från Industriledens bro över järnvägen.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 7 juni 2008. Flygbilder och kartor finns här. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  968 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum