Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 184: Älvsbyn (Äy) en mulen höstdag [27 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 4 december 2008, 17:09:16
redigerad av David Larsson, torsdagen 4 december 2008, 17:09:55

Jag har redan i förra avsnittet beskrivit Älvsbyn och bangården där varför jag nu inte har så mycket att tillägga faktamässigt. Jag glömde nämna att stationshuset såldes till en lokal företagare på orten under våren 2008. De flesta lokalerna i huset och det intilliggande personalhuset var dock enligt lokal media redan uthyrda och påverkades inte av försäljningen.

Ett par frågor har jag ännu inte svar på och provar i alla fall att ställa de här ifall någon sitter inne med information.

1) Personalhuset (eller vad det nu har haft för funktion?) som ligger omedelbert söder om stationshuset, när byggdes detta? Det finns inte med på kartor från mitten av förra seklet.

2) Har det förkommit någon bangårdsombyggnad som föranleder de något nyare (men ändå relativt gamla) kontaktledningsbryggorna som förekommer främst i södra men även norra bangårdsänden?


Bilderna i detta avsnitt kommer från en rundvandring runt bangården den 28 september 2008, med anledning av den inte så väldigt snäva anslutningen mellan tåg 92 och busslinje 32 mot P-staden vid havet...

[image]
Nattåget från Göteborg och Stockholm har ankommit älvsbyn cirka 20 minuter tidigt och inväntar nu avgångstid.

[image]
Det senare av dagens två norrgående nattåg har stannat till i Älvsbyn, vilket för vissa betyder rökpaus.


[image]
Stationshuset sett från mellanplattformen.

[image]
Norra delen av bangården med nattågets lok i förgrunden, banvaktstugan Älvsby till höger.

[image]
Ett godståg rullar in norrifrån till Älvsbyn och passerar snart plankorsningen med Altunavägen i norra bangårdsänden.


Tågmötet har tidigare visats här i Postvagnen men repriseras härmed.

[image]


[image]
Nattåget rullar vidare norrut mot Boden efter godstågsmötet.

[image]
Stationshuset sett från nordost.

[image]
Den här dagen stod Speno sliptåg uppställt för service på ett av stickspåren i bangårdens sydvästra del.

[image]
Bangården i Älvsbyn sedd från sydväst vid gamla anslutningen av Piteåbanan.


[image]
Ett norrgående godståg passerar bangårdens sydligaste växel, i förgrunden det gamla spåret mot Piteå.


[image]
Den obevakade plankorsningen över stambanan för gång- och cykelvägen mellan Västermalm och Polarbröds bageri söder om bangården sedd från Västermalmssidan.

[image]
Stationsgränsen söderut mot Nyfors.

[image]
Bangården sedd från den obevakade plankorsningen söder om densamma.

[image]
Tre vagnar på spåret till Polarbröds bageri samt en vagn på spåret till den sydligaste lastkajen sedda från gång- och cykelvägen söder om bangården.

[image]
Vagnar utanför Polarbröds bageri med spåret till den södra lastkajen i förgrunden.

[image]
Vagnarna på Polarbrödsspåret sedda i riktning mot bangården.


[image]
Bantågs Z67-lokomotor 647 tillsammans med en ballastvagn och ballastsug stod på stickspåret närmast södra bangårdsänden.


[image]
Järnvägsbyggnaderna på sydöstra sidan av bangården sedda från väster.

[image]
Älvsbyns stationshus sett från andra sidan bangården.

[image]
Plankorsningen med Altunavägen och mellansignalerna i norra bangårdsänden.

[image]
Altunavägens korsning med bangårdens fyra tågspår i norra bangårdsänden.

[image]
Bangården sedd från Altunavägen.

[image]
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen med Altunavägen.

[image]
Norra bangårdsänden med spår 1 (t.h.) och 2 (t.v.) i förgrunden.


Den uppmärksamme noterade kanske att något gjorts med spår 2. Avslutningsvis ett par bilder från den 25 september som visar vad som gjorts:


[image]
Spår 2 i Älvsbyn har plöjts upp och den gamla spikbefästningen har ersatts med heyback-dito, fortfarande på träsliprar.

[image]
Plankorsningen till mellanplattformen, här nylagda gamla betongblock kring spår 2.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Flygbilder och kartor finns här. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  795 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum