Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 183: Älvsbyn (Äy) en sommarkväll [51 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 3 december 2008, 16:53:09

Tätorten Älvsbyn har drygt 5000 invånare och ligger på Piteälvens sydvästra sida. Ortens ursprungliga centrum låg vid kyrkan drygt en kilometer öster om järnvägsstationen, men har idag kommit att växa upp mitt mellan kyrkan och järnvägsstationen. Bangården anlades i västsydväst-ostnordostlig riktning och ortens villaområden breder huvudsakligen ut sig på sydöstra sidan av järnvägen, undantaget är Altuna på nordvästra sidan i närheten av bron över Piteälven. På den nordvästra sidan dominerar i stället ortens två stora företag, Älvsbyhus och Polarbröd.

Stationen anlades 1893 och är därmed en av stambanans ursprungliga stationer. När banan mot Piteå öppnades för allmän trafik 1915 började Älvsbyn fungera som järnvägsknut. Före 1944 hette stationen Älvsby och har också haft den äldre stavningen Elfsby.

Stationen har idag fyra tågspår (1-4) där spår 1 närmast stationshuset är oelektrifierat. Då spåret är mycket rostigt och mellansignalen i dess södra ände har varit släckt i flera år antar jag att det inte används. I anslutning till spår 1 finns ytterligare två oelektrifierade spår och en lastkaj söder om stationshuset. Spår tre är huvudtågspår och används för all persontrafik. Det ligger vid en mellanplattform till vilken en plankorsning utan bommar och signaler leder från stationshuset, det enda som finns är manuella bommar som kan dras fram och spärra övergången. Spår 2 används ibland vid tågmöten, men plattformslösa spår 4 är mer använt. Utanför tågspåren finns ytterligare två elektrifierade spår längst bort från stationshuset.

Bilderna i detta avsnitt kommer från en rundvandring runt bangården den 7 juni 2008. Jag återkommer med höstbilder från Älvsbyn i nästa avsnitt.

[image]
Stationshuset i Älvsbyn sedd från plattformen vid spår 1.


[image]
Bangårdens norra del sedd från stationshuset.

[image]
Byggnad på bangårdens sydöstra sida mellan stationshuset och banvaktstugan, huset används av Strukton Rail.

[image]
Plankorsningen med Altunavägen i bangårdens norra ände.

[image]
Altunavägen från centrum svänger tvärt omedelbart före plankorsningen med stambanan, vattnet som skymtar till höger är Korsträskbäcken.


[image]
Plankorsningen med Altunavägen sedd från söder.

[image]
Norra bangårdsändens växlar sedda från plankorsningen, i förgrunden spår 1.

[image]
Skyddsväxeln i norra änden av spår 4 sedd från plankorsningen.

[image]
Bangården sedd i riktning mot sydväst från plankorsningen med Altunavägen, till vänster banvaktstugan Älvsby.

[image]
Plankorsningen i norra bangårdsänden sedd från väster.

[image]
Omedelbart söder om plankorsningen sitter de fyra tågspårens respektive mellansignaler.

[image]
Bangården sedd från nordost.

[image]
Norra delen av bangården med banvaktstugan Älvsby sedd från västra sidan av spåren.

[image]
Stationshuset och personalhuset bredvid detta sedda från andra sidan spåren.

[image]
Bangården vid stationshuset sedd söderut.

[image]
Bangårdens norra del sedd från bangårdens nordvästra sida mitt emot stationshuset.

[image]
Stationshuset i en varm kvällssol.


[image]
En mängd varningsskyltar som dessa har monterats vid bangården, på förekomman anledning.

[image]
Stationshuset, personalhuset och vattentornet sedda från väster.

[image]
Mitt på bangården viker spåret mot Älvsbyhus av från övriga spår.


[image]
Industrispåret till Älvsbyhus viker av västerut.

[image]
Järnvägsbyggnaderna på sydöstra sidan av bangården sedda från väster.

[image]
Södra delen av bangården sedd söderut med Kanisberget i bakgrunden.


[image]
I sydvästra delen av bangården i närheten av lokstallet finns förrådsbyggnader för banunderhåll. Här ser vi stationshuset på avstånd från detta område.

[image]
Det lilla lokstallet i bangårdens sydvästra del.

[image]
Ett tillfälligt lager av gamla träsliprar fanns vid lokstallet.

[image]
Bangården sedd i nordostlig riktning från plats nära lokstallet.

[image]
I bangårdens sydvästra del finns flera stickspår.

[image]
Vy norrut från en mindre lastkaj i närheten av lokstallet.

[image]
Vy söderut från samma lastkaj mot växlarna i tågspårens södra ändar och stambanans utfart söderut. I bakgrunden skymtar också den gamla utfarten mot Piteå.

[image]
Fler spår vid södra bangårdsänden, spåret som viker av längre bort till höger går till Polarbröds bageri.

[image]
Den lilla lastkajen i närheten av lokstallet med bangården i bakgrunden.

[image]
Lokstallet sett från söder.

[image]
Spåret mot Polarbröds bageri i sydligaste delen av spårområdet.

[image]
Polarbröds bageri med industrispåret dit i förgrunden.

[image]
Spåret mot Polarbröd viker av från ett spår som slutar vid ännu en lastkaj i höjd med stationsgränsen mot Nyfors. Norr om lastkajen passerar en ny gång- och cykelväg över spåret och passerar över stambanans spår strax utanför höger bildkant.

[image]
Gång- och cykelvägen mellan industriområdet och Västermalm passerar över stambanans spår söder om bangården.

[image]
Utfarten söderut från Älvsbyns station med mellansignalen vid stationsgränsen mot Nyfors.

[image]
Plankorsningen är enkel och har varken bommar eller signaler.

[image]
Banan norrut in mot bangården sedd från den obevakade plankorsningen, lokstallet skymtar till vänster.

[image]
Vy mot bangården söderifrån.

[image]
Den gamla utfarten mot Piteå ligger kvar som ett stickspår fram till den gamla korsningen med Västermalmsvägen.

[image]
Bangården sedd mot sydväst från lastkajen på dess sydöstra sida.

[image]
Vy över bangården mot Älvsbyhus från lastkajen på sydöstra sidan bangården.

[image]
Lastkajen och den oelektrifierade delen av bangården söder om stationshuset.

[image]
Personalhuset intill stationshuset som skymtar i bakgrunden.

[image]
Vattentornet vid stationshuset sett från väster.

[image]
Vattentornet sett från norr.

[image]
Stationshuset sett från söder.

[image]
Stationshusets fasad mot spåren sedd från mellanplattformen.

[image]
Stationshuset sett från mellanplattformen.


Flygbilder och kartor finns här. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1151 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum