Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 180: Linjen Laduberg - Älvsbyn [28 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 18 november 2008, 20:47:52

I detta avsnitt ska vi titta på två av delavsnitten vid de stora linjeomläggningarna norr om Älvsbyn 1979-1985, nämligen projekten kallade Laduberget och Getberget. Utöver tunneln genom Laduberget ingick i den förstnämnda etappen också 4,4 kilometer ny bana. Den ersatte den gamla krokiga och backiga järnvägssträckningen genom Laduberg och Krokträsk. Den gamla banvallen kan fortfarande ses fortsätta rakt söderut vid fjärrkuren i Laduberg där den följer nära landsvägen ända till Krokträsk. Här bytte banan riktning från nordsydlig till öst-västlig samtidigt som den lämnade landsvägen. Strax väster om Krokträsk ansluter idag den nya banan till den gamla banvallen, men de fortsätter på några tiotals meters avstånd.

Cirka två kilometer väster om Krokträsk fanns projektgränsen mellan de båda etapperna. Den nya linjen runt Getberget omfattade 3,3 kilometer ny bana varav 1,8 kilometer är den kurva med radie 1100 meter där linjen rundar Getberget. Denna etapp stod klar redan 1979 till skillnad från Ladubergsetappen som började trafikeras 1982. Från tiden där emellan syns ännu spåren av en banvall mellan den gamla och nya sträckningen från den nya till den gamla på nordgång.

Efter att Getberget har rundats följer försignalen till Älvsbyn och strax därefter bron över väg 374. Strax norr om vägen finns ett gammalt bergrum med spåranslutning, dock utan ilagd växel. Linjen Laduberg-Älvsbyn är 6,9 kilometer lång och består av en blocksträcka.

[image]
Den gamla banvallen sedd söderut i backen upp från nuvarande Ladubergs station mot f.d. hållplatsen Laduberg i byn med samma namn. Till höger skymtar landsvägen mellan Brännberg och Älvsbyn som går längs med järnvägen genom Laduberg.

För att få sammanhanget repriserar jag två bilder från förra serien:


[image]
I den långa och skarpa kurvan på gamla linjen genom Krokträsk är banvallen delvis övertäckt.


[image]
Den gamla banvallen söderut mot Älvsbyn där den lämnar Krokträsk i riktning västerut.


[image]
Utsikt från Krokträsk by västerut från plats på ungefär samma höjd som den gamla järnvägen. Nere i dalen mitt i bild skymtar den nya banan som försvinner in i Ladubergstunneln till höger.

[image]
Den nya linjen norrut svänger in mot Ladubergstunneln genom Lillberget som skymtar till höger. Detta sett från den punkt där den gamla och nya linjen når fram till varandra söder om tunneln.

[image]
Den gamla linjen fortsätter rakt österut mot Krokträsk där den nya viker av norrut mot Ladubergstunneln.

[image]
Den nya linjen sedd i nordostlig riktning vid etappgränsen mellan byggprojekten Getberget och Laduberget.

[image]
Den nya linjen sedd västerut mot Älvsbyn vid etappgränsen Getberget/Laduberget.

[image]
Den gamla banvallen sedd österut, till vänster syns den banvall som sneddar mellan gammal och ny sträckning och som användes 1979-1982 då etappen runt Getberget stod klar men etappen genom Laduberget ännu byggdes.

[image]
Vy västerut vid etappgränsen, under övergångsperioden gick banan här till höger i bild.

[image]
Den nya banan i den 1800 meter långa kurvan runt Getberget, vy mot nordost.

[image]
Kurvan runt Getberget i riktning mot Älvsbyn. Radien är 1100 meter.

[image]
Den nordligaste kurvan på gamla linjen runt Getberget. Banan fortsatte här med en raksträcka österut.

[image]
Nordligaste kurvan vid Getberget sedd söderut.

[image]
Vy norrut i den södra delen av nordligaste kurvan vid Getberget längs den gamla linjen.

[image]
Det kurviga partiet vid Getberget sett söderut.

[image]
Tidvis går de nya och gamla banvallarna nära varandra. Den gamla följde närmare berget och går här också lite högre. Den nya banan kompenserar höjdskillnaderna längre ut från berget med bankar och skärningar.

[image]
Gammal banvall och ny bana sida vid sida väster om Getberget. Här börjar också den långa högerkurvan norrut runt berget på den nya linjen.

[image]
Vy söderut mot försignalen till Älvsbyn från samma plats som ovan.

[image]
Försignalen till Älvsbyn norrifrån i motsolen. Bakom signalen skymtar bron över väg 374.

[image]
Bron över väg 374 med spåret till bergrummet norr om vägen i förgrunden. I bakgrunden Stor-Kanisberget söder om Älvsbyn.

[image]
Spåret in till bergrummet har uppenbarligen inte använts de senaste åren.

[image]
Den sista biten in till grinden är spåret nästan osynligt.

[image]
Hit men inte längre för obehöriga.

[image]
Spåret till bergrummet passerar över skogsbilvägen strax framför kraftledningsstolpen som döljer sig bland träden.

[image]
Linjen norrut med spåret till bergrummet till höger.

[image]
Banan norrut vid norra försignalen till Älvsbyn sedd från banvallen för spåret till bergrummet.

[image]
Järnvägen passerar över väg 374 strax söder om försignalen och cirka en halv kilometer norr om bron över Piteälven. Här syns bron från väster.


Jag återkommer med bilder från bron över Piteälven i linjens sydligaste del.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 7 juni och den 20 september 2008 samt den 22 juni 2007. Flygbilder och kartor finns här (pekar på Ladubergs station). Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  962 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum