Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 175: Nytt och gammalt söder om Brännberg [10 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 7 november 2008, 14:26:24

Vid de stora upprustningsarbeten som pågick längs stambanan mellan Brännberg och Älvsbyn 1979-1985 lades i princip hela banan om i ny sträckning. Den nya linjen följer dock oftast relativt nära den gamla, men med betydligt bättre geometri i såväl horisontal- som vertikalled. Projektet innehöll dessutom två längre tunnlar och den mötesstation, Bergträsk, som fanns på linjen flyttades till ny plats och fick sedan namnet Laduberg, mer om detta senare.

I detta avsnitt ska vi titta på ny och gammal linje de första fem kilometerna söder om Brännberg, byggprojektets sista etapp. Mitt på denna sträcka passerar banan över Alterån som rinner längst ned i en relativt flack dalgång. Trots allt genererade detta kraftiga lutningar på den gamla banan. På båda sidor om dalgången passerar banan över mindre åsar där den södra är högst. Här i sydligaste delen av för avsnittet aktuell sträcka, vid kommungränsen mellan Boden och Älvsbyn nådde den gamla banan upp till 112 meter över havet, högst mellan Boden och Älvsbyn. Den nya linjen har lutningar på maximalt 11 promille och har dessutom generösa kurvradier, höjdskillnaderna jämnas ut med bankar och skärningar.

Lite mera vattengeografi kan jag bjuda på. Den första åsen söder om Brännberg utgör vattendelare mellan Alån och Alterälven. Alterån (namnet har jag endast funnit i en gammal banprofil för stambanan) rinner två kilometer öster om banan ut i Lule-Altervattnet, i vilket Alteräven brukar sägas rinna upp. Ytterligare några kilometer nedströms, på andra sidan kommungränsen Boden/Älvsbyn passeras Pite-Altervattnet. Älven rinner sedan vidare via Pålsträsket genom Alterdalen och mynnar i Bottenviken vid Norrfjärden mellan Luleå och Piteå.

Så till linjebilderna:

[image]
Den gamla bansträckningen strax söder om Brännberg sedd norrut. Bakom denna vänsterkurva döljer sig den högerkurva som var infartskurva till Brännberg.

[image]
Den första raksträckan söder om Brännberg längs gamla linjen.

[image]
Efter raksträckan ovan följer denna kurva, här sedd norrut.

[image]
Den ingår i en s-kurva som förde den gamla banan ner i Alteråns dalgång. Här ser vi backen söderut.

[image]
Kilometertavla 1114 står kvar och skvallrar om vad som har funnits här.

[image]
Den nya linjen utjämnar höjdskillnaderna med skärningar och bankar, vy norrut i höjd med den gamla kilometertavlan 1114.

[image]
Den nya linjen överbryggar dalgången vid passagen av Alterån på en hög bank, vy söderut.

[image]
I sluttningen på södra sidan om Alterån passerar den nya banan över en skogsbilväg planskilt.

[image]
I närheten av bron ovan passerar den gamla linjen, här ser vi den norrut. Lägg märke till den nya linjen som skymtar längst bort.

[image]
Den gamla linjen söderut från samma plats som ovan, bakom kurvan nåddes höjdpunkten mellan Boden och Älvsbyn.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 4 juni 2008. Flygbilder och kartor finns här (pekar på Brännbergs station). Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  862 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum