Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 174: Brännberg (Brg) [24 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 5 november 2008, 21:10:19

När Stambanan drogs fram genom lanskapet mellan Älvsbyn och Boden förlades en station vid passagen av Alåns dalgång. Här fanns två små byar, Johannisfors och Johannisberg. Stationen fick dock namnet Brännberg efter berget sim ligger nordost om stationen. Byn kring stationen fick under början av 1900-talet ett nytt liv i och med att kolonat anlades, de första i landet. Varje kolonist fick en lägenhet och en mindre odlingsareal, till stor del på urdikad myrmark och var och en lika mycket mark. Kolonaten blev ingen längre företeelse, de ombildades senare till ett mindra antal större jordbruk, men i och med kolonaten växte Brännbergs befolkning stadigt.

Idag är Brännberg en levande by med varierad bebyggelse och ökande invånarantal. I byn finns friskola och butik. På det gamla sågverksområdet huserar idag Brännbergs trä, en träförädlingsindustri med ett 40-tal anställda. Den samlade bebyggelsen i byn ligger huvudsakligen längs huvudvägen genom byn, vägen mot Åkerholmen. Stambanan korsar denna väg i bangårdens norra del. Stationshuset, som liksom övriga ursprungliga landsbygdsstationer längs stambanan i trakten var av Byskemodell, stod på östra sidan av bangården.


[image]
Norra infarten till Brännberg är belägen strax norr om bron över Alån.

[image]
Utfartssignalen norrut från Brännberg.

[image]
Utfarten norrut från Brännberg.

[image]
Huvudvägen genom byn passerar över järnvägen i en plankorsning i bangårdens norra del.

[image]
Plankorsningen i bangårdens norra del.

[image]
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen. Här ligger byns bebyggelse nära järnvägen.

[image]
Norra bangårdsänden, strax bakom kurvan ligger bron över Alån.

[image]
Bangårdens norra del sedd norrut.

[image]
Vy mot plankorsningen i banagårdens norra ände.

[image]
På västra sidan av bangården söder om plankorsningen har det funnits en lastkaj för byns sågverk. Idag är lastkajen jämnad med marken.

[image]
Rester av lastkaj och möjligen också någon byggnad med sågen i bakgrunden.

[image]
Bangården sedd söderut. Makadamhögen till vänster ligger på den idag öppna yta där stationshuset tidigare stod.

[image]
Banverkets fjärrkur på östra sidan av bangården, norr om det numera rivna stationshuset.

[image]
Fjärrkuren är välskyltad, här sedd från sydväst.

[image]
Fjärrkuren och bangården norrut.

[image]
Bangården sedd från stationshusets tidigare plats.

[image]
Brännbergs såg väster om banan.

[image]
Bangården sedd norrut från dess södra ände.

[image]
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden. I bakgrunden till höger kan man skymta den gamla linjesträckningen söderut vika av från den nuvarande.

[image]
Banan söderut sedd från södra bangårdsänden.

[image]
Bangården med dess södra ände i förgrunden.

[image]
Omedelbart söder om bangården finns denna längdmätningsförkortning efter linjeomläggningarna på sträckan Brännberg-Älvsbyn.

[image]
Den endast 56 meter långa kilometer 1115 söder om bangården i Brännberg.

[image]
Utfarten söderut från Brännberg går genom en djup skärning.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 4 juni och 7 juni 2008. Flygbilder och kartor finns här. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1205 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum