Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 164: Linjen Boden C - Boden S [17 bilder] (Allmänt)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 11 oktober 2008, 11:30:21

Linjen Boden C - Boden S skiljer sig stort från övriga linjesträckor längs Stambanan genom övre Norrland när det gäller bebyggelse bredvid banan eftersom linjen går genom Bodens tätorsbebyggelse. Linjen 2,1 kilometer lång och består således av endast en blocksträcka.

Vi börjar med en reprisbild:

[image]
Tåg 92 rullar förbi infartssignalen till Boden C i kurvan runt Lillavan.

Dags att bege sig ut på linjen:

[image]
Stambanans bro strax söder om stationsgränsen till Boden C över diket mellan Svartbyträsket och Lillavan, den senare syns bakom bron. Parallellt med järnvägsbron finns också en bro för gång- och cykeltrafik över vattnet.

Har detta dike ett (eller flera) namn?

[image]
Under bron finns en spång för gångtrafik till andra sidan järnvägen. Man måste dock vara kortväxt för att inte behöva böja sig vid passage under bron.

[image]
Infartskurvan till Boden C sedd österut från viadukten för Lulevägen (väg 97). Lillavan skymtar bakom träden till vänster om banan.

[image]
Banan sedd västerut från väg 97.

[image]
När kurvan är slut höjs hastigheten från 80 till 90 km/h. Strax före nästa kurva passerar banan över Kyrkgatan.

[image]
Bron över Kyrkgatan sedd från söder, på norra sidan finns också en gång- och cykelbro över gatan.

[image]
Vy norrut från bron över Kyrkgatan. I gatans norra ände ligger Överluleå kyrka.

[image]
Efter nästa svaga kurva passeras Bodån på en stålbalksbro, här sedd norrifrån från Garnisonsgatans bro över ån.

[image]
Bron över Bodån, vy från nordost.

[image]
Järnvägsbron över Bodån sedd från sydost.

[image]
Bron över Bodån sedd från söder.

Efter Bodån passeras plankorsningen med den breda Drottninggatan. Jag ser att jag inte har någon ny bild på korsningen och repriserar därför den som tidigare visats:

[image]
Drottninggatan bör utan konkurrens vara den bredaste gatan som passerar Stambanan genom övre Norrland i en plankorsning. Korsningen blir extra bred då vinkeln mellan gatan och järnvägen cirka 45 grader.

Så ytterligare en tågbild, fotoplatsen kunde inte väljas helt fritt då jag stannat bilen vid bommarna på Drottninggatan...

[image]
Ett tåg lastat med sliprar draget av två av banverkets f.d. österrikiska Rc2-lok närmar sig plankorsningen med Drottninggatan. Är det någon som vet så här långt efteråt vilka två lok som det var som tjänstgjorde i trakten denna dag?

Väster om Drottninggatan börjar sedan en nära halvkilometerlång 14-promillesstigning upp mot Boden södra.

[image]
Här ser vi banan gå parallellt med Järnvägsgränd väster om Drottninggatan.

[image]
Backen upp mot Boden södra, en svag kortare kurva börjar vid bron över Hedenforsvägen. Här syns också den motriktade V-försignalen gällande korsningen med Drottninggatan.

[image]
Järnvägsbron över Hededenforsvägen (väg 356) sedd från sydost. Resterande sträcka upp till Boden södra passerar genom det gamla sjukhusområdet.

Vi avslutar med ytterligare en fordonsbild:

[image]
Ett kort tåg draget av T44 349 accelererar upp för backen mot Boden S.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 4 juni 2008. Alla bilder från platsen finns här. Flygbilder och kartor över platsen finns här. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1268 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum