Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


Le-Bdn 32 / SbÖN 163: Boden C (Bdn) - Stationshuset m.m. [32 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 10 oktober 2008, 09:50:03

Jag avslutar bildvisandet från Boden C för den här gången med bilder på stationshuset och från stambanans utfart söderut.

Dagens stationshus från mitten av 1890-talet är stationens tredje stationshus. 1887 köpte det engelska järnvägsbolaget den Ekbeckska gården för att ha huvudbygganden som stationshus. Redan två år senare byggdes emellertid ett nytt stationshus. När dagens stationshus byggdes i samband med att Boden blev knutpunkt mellan malmbanan och stambanan fick det tidigare stationshuset tillfälligt fungera som järnvägshotell. 1897 uppfördes ett nytt järnvägshotell norr om stationshuset och därefter kunde det gamla stationshuset rivas. Stationshuset byggdes till 1917 och 1925 då det fick sin norra respektive södra flygel. Bodens järnvägshotell totalförstördes i en brand 1975.

Boden C fram till 1930-talet ett vevställverk som då ersattes med ett ställverk av typen el-med-el. Sedan juni 1994 är ett datorställverk typ 85 i drift. Då Boden ligger längs malmbanan elektrifierades stationen tidigt, 1922 var elektrifieringen Luleå-Nattavaara klar. Stambanans nordligaste sträcka (Jörn-Boden) öppnades för elektrisk drift 1942.


Först en studie av stationshuset:

[image]
Stationshusets norra flygel, västfasaden.

[image]
Detalj av stationshusets västfasad.

[image]
Stationshusets västfasad med entrén till vänthallen.

[image]
Stationshuset sett från sydväst.

[image]
Stationshusets södra flygel sedd från sydost.

[image]
Stationshusets fasad mot spåren.

[image]
Stationshuset sett från sydost.

[image]
Stationshuset sett från nordost.

[image]
Stationshuset med norra flygeln i förgrunden.

[image]
Stationshusets huvuddel i tre våningar sett från den östra plattformen.

[image]
Interiör, utgången mot spåren.

[image]
Interiör vänthallen.


I tunneln under spåren kan man läsa intressant information på väggarna, här några smakprov:

[image]
En av väggmålningarna i gångtunneln, med en lite underlig stationsplacering.

[image]
Intressant fakta i trappan.

[image]
Mera kuriosa från gångtunneln.

[image]
Vid spår 4 kan man få en uppfattning om hur det såg ut vid stationen i slutet av 1800-talet.

[image]
Fakta om stationshuset och järnvägshotellet snett under spår 1.


Så beger vi oss söderut från stationshuset:


[image]
Den gula äldre byggnaden söder om bussgodsterminalen sedd från sydväst.

[image]
Husen längs spåren sedda från gatusidan.

[image]
Ännu ett stort trähus vid södra bangårdsänden väster om spåren.

Är detta också en gammal järnvägsbostad?

[image]
Det stora trähuset vid södra bangårdsänden, den gamla vagnverkstaden i bakgrunden.

[image]
Uthuset till det gula huset ovan.

[image]
I parken väster om södra bangårdsänden står ett ånglok inglasat under tak.

[image]
Ångloket B 1382 i den stora montern.

[image]
Garnisonsgatans passage under spåren där spåren från Älvsbyn och Luleå möts.

[image]
Järnvägens bro över Garnisonsgatan.

[image]
Stambanans spår möter malmbanans vid kilometer 1144, i bakgrunden den gamla vagnverkstaden.

[image]
Stambanans utfart söderut från Boden rundar Lillavan.

Jag har nu och tidigare kallat detta vatten för Lillavan. Jag har emellertid också stött på namnen Yttre avan och Suravan. Vilket namn används av lokalbefolkningen?

[image]
Utsikt västerut över vattnet från stambanans utfart.

[image]
Utfartsblocksignalen för stambanan söderut betecknas L11. Här börjar också ringsträckan för plankorsningen med Drottninggatan.

[image]
Infartssignalen till Boden C från stambanan.

[image]
Stambanans infartskurva till Boden C.

Klicka på bilderna för att visa dem i större format. Bilderna är tagna den 4 juni 2008. Tidigare inlägg i serien finns på Jvgfoto.se: Le-Bdn i Postvagnen. Flygbilder och kartor över platsen finns här.

---

Med detta inlägg avslutar jag också bildserien från Malmbanan Luleå-Boden. Jag hoppas att resan har varit trevlig och att det genom bilderna har gått att bilda sig en uppfattning om hur banan och miljön kring den ser ut. Det ska bli intressant att se vad som händer med bandelen i framtiden, men nya mötesstationer och eventuellt dubbelspår.

Men... Jag vill inte sluta visa bandokumentära bilder!

Det är ingen slump att jag har blandat in den gamla SbÖN-nummerserien i de senaste inläggen. Jag har i år varit ute och fotograferat längs SbÖN i sammanlagt närmare två veckor. Jag har, lite skämtsamt, benämnt mig själv SbÖN-kännare i min signatur. Detta gäller banan i nuläget och utifrån min dokumentation längs banan. När det gäller det historiska håller jag på att läsa in mig på gammal litteratur och är därför intresserad av allt som har skrivits om banan.

Kort sagt, jag ämnar följa upp och komplettera den SbÖN-serie jag tidigare visat här i Postvagnen med en ny bildserie från årets resor. Jag hoppas då samtidigt på många bra frågor och tips på litteratur från er läsare under färden, det lär vi oss alla mycket på. Kanske kan det upplevas som tjatigt med ännu en bildserie, men jag hoppas naturligtvis inte det. Jag har också bilder från banan Vännäs-Umeå-Holmsund men tänkte vänta med dem tills vi är i trakten. Får jag några passagerare med på resan?

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1281 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum