Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


Le-Bdn 31 / SbÖN 162: Boden C (Bdn) - Plattformsvyer [44 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 9 oktober 2008, 15:34:33

Vid Boden C finns tre plattformsspår med nummer 2, 3 och 4. Mellan dessa finns två mellanplattformar, en lång mellan spår 2 och 3 samt en kortare mellan spår 3 och 4. Det innebär att spår tre har plattformar på båda sidorna. Vid spår 1 närmast stationshuset finns en äldre låg plattform som (om jag förstått det rätt) inte används för resandeutbyte.

I det här avsnittet finns bilder som visar vad man kan se från plattformarna vid stationen. I nästa avsnitt, som blir det sista från Boden C för den här gången, ska vi titta mer på stationshuset och andra byggnader samt stambanans utfart söderut.

[image]
Bangården sedd söderut från stationshuset.

[image]
Bangården sedd i sydostlig riktning från plats strax söder om stationshuset.

[image]
Bangården sedd söderut från västra sidan vid gångtunneln under spåren.

[image]
Ett modernt godsmagasin med takdekoration i äldre stil. Bussgodsterminalen söder om stationshuset.

[image]
Gul byggnad söder om bussgodsterminalen. En gammat järnvägsbostad?

[image]
Längre söderut på västra sidan bangården ligger denna gröna byggnad.

[image]
Vy norrut med stationshuset till vänster.

[image]
Bangården söderut sedd från samma plats som ovan. Plankorsningen leder till mellanplattformen mellan spår 2 och 3.

[image]
Bangårdens södra ände med utfarterna mot Luleå till vänster och mot Älvsbyn till höger.

[image]
Intressant skyltkombination vid spåren i bangårdens sydligaste del.

[image]
Bangårdens södra ände sedd från plankorsningen ut till mellanplattformen.

[image]
Mer detaljerad vy mot södra bangårdsänden.

[image]
Den gamla vagnhallen vid södra änden av bangården.

[image]
Vy söderut mot vagnhallen från den långa mellanplattformens södra del.

[image]
Vy norrut från södra delen av mellanplattformen mellan spår 2 och 3.

[image]
Plattformen mellan spår 3 och 4 är betydligt kortare än den mellan spår 2 och 3.

[image]
Vy mot stationshuset från den långa mellanplattformens södra del.

[image]
Gångtunnelns byggnad för trappa och hiss på den långa mellanplattformen.

[image]
Vy söderut från den korta mellanplattformens södra ände.

[image]
En växelförbindelse från stambanans infart fortsätter österut vid södra änden av spår 4.

[image]
Stationshuset sett från plattformen mellan spår 3 och 4.

[image]
Hiss till gångtunneln saknas på den korta mellanplattformen, men finns enligt skyltningen nedanför trappan, vid den andra plattformen...

[image]
Vy norrut från den korta mellanplattformen mellan spår 3 och 4.

[image]
Spåren öster om plattformarna.

[image]
Vy söderut från plattformen vid spår 4.

[image]
Plattformstaket på den långa mellanplattformen.

[image]
Vy norrut från plattformen vid spår 4.

[image]
Vy norrut med norra delen av spår 4 i förgrunden. Här börjar en nordlig växelförbindelse från östra till västra sidan av bangården.

[image]
Vy norrut från norra delen av den korta mellanplattformen.

[image]
Vy söderut från norra delen av den korta mellanplattformen.

[image]
Vy mot stationshuset från den korta plattformens norra del.

[image]
Vy norrut längs den långa mellanplattformen från plats strax norr om plattformstaket.

[image]
Stationshuset sett från plattformen vid spår 2.

[image]
Vagnläge H på den långa plattformen vid den korta plattformens norra ände.

[image]
Vy norrut från den långa plattformens norra del.

[image]
Vid norra plattformsänden finns en växelförbindelse som i vissa fall kräver låg hastighet, den aktuella förbindelsen syns i bakgunden.

[image]
Norra plattformsänden mellan spår 2 och 3.

[image]
Tvärförbindelsen från östra till västra sidan passerar norr om plattformen.

[image]
Bangården sedd i nordostlig riktning från den långa mallenplattformens norra del.

[image]
Bangården och plattformarna sedda söderut.

[image]
Bangården öster om plattformarna sedd söderut.

[image]
Vy i nordostlig riktning från stationshuset.

[image]
Plattformstaket på mellanplattformen sett från stationshuset.

[image]
Vy norrut längs spår 1, vid stationshuset finns ett staket uppsatt längs spåren.


Klicka på bilderna för att visa dem i större format. Bilderna är tagna den 4 juni 2008. Tidigare inlägg i serien finns på Jvgfoto.se: Le-Bdn i Postvagnen. Flygbilder och kartor över platsen finns här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Låst
  1090 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum