Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


ERTMS och våra föreningars framtid? (Allmänt)

av Anders Johansson, onsdagen 10 augusti 2011, 11:33:15 @ Gary
redigerad av Anders Johansson, onsdagen 10 augusti 2011, 11:33:28

ERTMS = European Rail Traffic Management System.
Kallas i bland också ETCS, European Train Control System när det gäller fordonsnivå. Avsett för att få ett gemensamt signalsystem i hela Europa.

Nåväl. Vi i museibranschen är mycket medvetna om problemet.
Vi i JHRF, Järnvägshistoriska riksförbundet, har en arbetsgrupp, som jag är lite ansvarig för.
Just nu är Vi inne i en intensiv period som sker i samarbete med leverantörerna av spårbundna arbetsfordon som har samma problem som Vi.
Det stora problemet är att vi har många fordon av udda typer, ibland t om ett av varje typ. Tyvärr är verifikationsprocessen upplagd på fordonsnivå, inte utrustningsnivå.
Detta innebär att varje fordonstyp måste först verifieras och sedan varje fordon.
Kostnaderna för verifikationen är vida högre än utrustnngen.
Utrustning ligger runt miljonen per fordon, dubbelt för långa motorvagnar.
Verifikationen har hittils legat mellan 5 - 20 miljoner per fordonstyp.
Var och en inser att detta är orimligt både för veteran och gul-fordon.

Vi har just nu diskussioner tillsammans med Trafikverket för att om möjligt förenkla, läs förbilliga processen. Detta arbete innefattar både leverantörer, myndigheter och infrastrukturförvaltare, både på nationell och internationell nivå.

När väl ERTMS är infört kommer totalkostnaden för signaleringen att minska, både utrustning och underhåll. Det Vi diskuterar just nu är att på något vis få myndigheterna att låta oss ta del av framtida vinster, eftersom körning utan utrustning är i praktiken omöjligt.

Över 60% av all museitrafik i Sverige sker på statens spåranläggning och är därmed berörd. Det innebär både direkta kostnader och indirekta. De indirekta är försäkringar, som delas upp efter hur mycket Vi kör. Skulle all museitrafik på statens spår stoppas slås försäkringskostnaderna ut på de resterande föreningarna och därmed drabbas även de som kör på egna spår!

Lyckas Vi inte med detta arbetet, t ex tillsammans med gulfordonsbranschen, kommer det att bli dyrt för staten, om man vill ha kvar museitrafik och spårunderhåll.
Gör man ett överslag, att det bara för Ådalsbanan, Bottniabanan och Haparandabanan behövs 30-50 fordon, med en kostnad som i värsta fall blir 20 milj per fordonstyp, börjar Vi närma oss 1 Miljard.
Jag tror inte Anders Borg kommer att odelat gilla detta...

Verifikationsprocessen går att ärndra genom "politiska" beslut. I princip borde den kunna genomföras på samma vis som för ATC, dvs på systemnivå och inte fordonsnivå. Därmed sjunker kostnaden till ca 1,2 - 1,5 miljoner per fordon, vilket är rimligt även ur subventionssynpunkt. (ATC ligger idag närmare miljonen)

Vi arbetar även via museibranschens europeiska paraplyorganisation Fedecrail.
Vi avser att via dem träffa ERA, European Rail Agency, som är EUs ansvariga myndighet, för att försöka få dem att påverka processen, kanske med undantag för fordon under 120 km/h på nationell nivå eller något sådant.

mvh
Anders Johansson
JHRFs ERTMS-grupp

Forumet är stängt för nya inlägg
  906 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum