Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


Vns-Hod 25: Umeå Ö (Uåö) - juni 2008 [23 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 25 september 2009, 14:11:24

Följ med på flygbilder och kartor!

Den nya stationen Umeå östra uppförs i omedelbar anslutning till Norrlands universitetssjukhus. Bangården med två spår ligger parallellt med Blå vägen mellan sjukhusområdet och stadsdelen Öst på stan. Över bangården finns två broar, dels en bro för gatan Sjukhusbacken som förbinder Storgatan med Blå vägen, dels gång- och cykelbron Svingen byggd 1999. En ny stationsbyggnad uppförs över järnvägen vid huvudinfarten till sjukhuset från Blå vägen. Från stationshuset byggs också en gångtunnel under nyss nämnda gata.

Då mycket har förändrats mellan mina besök väljer jag att dela upp bildvisningen från Umeå östra i flera avsnitt. Detta inlägg innehåller bilder från juni 2008, bilder från 2009 följer i senare avsnitt. Läget som visas i detta avsnitt är alltså inte det aktuella!

[image]
Vy österut från stationsområdets norra del. Till höger syns bron för Sjukhusbacken som flyttats något norrut. Till vänster skymtar gång- och cykelbron Svingen.

[image]
Svingen svänger sig över väg och järnväg.

[image]
Svingen ansluter till Kungsgatan i riktning in mot centrum.

[image]
Svingens passage över järnvägen sedd från sydväst.

[image]
Bron för Sjukhusbacken sedd västerut från järnvägen.

[image]
Bangården, Svingen och bron för Sjukhusvacken sedda mot norr.

[image]
Byggarbeten på det nya stationsområdet, vy söderut.

[image]
Bangården sedd söderut. Här skall en ny stationsbyggnad uppföras.

[image]
Vy norrut i närheten av platsen för den nya stationsbyggnaden.

[image]
Gång- och cykelbron Svingen går i en lång s-kurva över stationsområdets norra del, vy österut.

[image]
Vy mot norr från Svingen mot mellansignalerna i norra änden av bangården vid Umeå östra.

[image]
Vy söderut mot bangården och det nya stationsområdet.

[image]
Vy från Svingen, vid normalhuvudspåret på bangårdens östra sida byggs en lång plattform.

[image]
Ett tomt timmertåg anländer till Umeå östra söderifrån, i bakgrunden syns Kolbäcksbron och i fjärran pappersbruket i Obbola.

[image]
Stationsbygget sett från Svingen med bron för Sjukhusbacken i förgrunden.

[image]
Sjukhusbackens bro förbinder stadsdelen Öst på stan med Blå vägen vid sjukhuset.

[image]
Svingen med Blå vägen, järnvägen och det öppna området i norra delen av ombvandlingsområdet kring stationen. Vy västerut.

[image]
Vy mot norra änden av bangården från Svingen, Blå vägen till höger.

[image]
Vy från området kring stationen mot älven i riktning mot centrum, närmaste bron är Tegsbron. Den här vyn har nu försvunnit då nya bostadshus byggs här.

[image]
Mellansignalerna i södra delen av bangården, till vänster skymtar södra änden av den östra plattformen.

[image]
Byggområdet vid den nya stationen sett norrut från södra delen.

[image]
Stationsområdet vid Umeå östra sett norrut.

[image]
Ännu återstår en hel del arbete här innan stationen är färdig.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 17 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  1063 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum