Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


Vns-Hod 23: Umeå C (Uå) - Stationshuset och bangården [33 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 14 september 2009, 16:50:22

Följ med på flygbilder och kartor!

Den här resan har nu nått fram till Umeå centralstation. Stationen är ännu en tid ändhållplats för persontågen på banan Vännäs-Holmsund, något som förändras när Botniabanan öppnas om ett år. Den här bildserien är dock inte beroende av persontåg utan fortsätter naturligtvis hela vägen fram till Holmsund. Först skall vi dock studera Umeå C, vi börjar med lite historia.

Umeå stad grundades under första halvan av 1600-talet vid Umeälvens mynning i Bottenhavet. Staden brändes ned av ryssarna 1714, men återhämtade sig relativt snabbt med stadig befolkningsökning. Under 1800-talet började staden utvidgas allt mer och byggdes och större esplanader byggdes och planerades. 1888 drabbades staden av en storbrand som ödelade den äldre stadskärnan. Tack vare en bred esplanad med björkar räddades mycket av den nyare stadsbebyggelsen, varför man vid återuppbyggnaden beslutade att björkar skulle planteras längs gatorna och att staden skulle genomkorsas av bredare esplanader. Björkarnas stad var född.

Den gamla stadskärnan återuppbyggdes i ett rätvinkligt gatunät med träbebyggelse. Från rådhuset anlades en bred esplanad norrut och i dess norra ände uppfördes 1895-96 det stora stationshuset i rött tegel, ritat av Folke Zettervall. Järnvägen som öppnades 1896 var och är än idag den norra begränsningen för stadens centrumbebyggelse. Vid Rådhusesplanadens ände finns det halvcirkelformade Järnvägstorget som på 1950-talet blev omslutet av stora bågformade hus. Torget är idag mest en trafikapparat, men här finner man också glasskulpturen "Grön eld" från 1970.

Bangården vid stationshuset ligger i nordväst-sydostlig riktning och utgör alltså en avgränsning av centrumbebyggelsen, norr om järnvägen finner vi stadsdelen Haga. Bangården har idag som mest 6 spår i bredd, men endast spår 1 närmast stationshuset har plattform. Vid östra bangårdsänden finns ett lokstall med tillhörande vändskiva. Under bangården strax öster om stationshuset finns en gång- och cykeltunnel. Bangården står inför omfattande ombyggnad när godshanteringen flyttar till den nya godsbangården. Stationen planeras få tre spår med två sidoplattformar. Umeå C styrdes mellan 1951 och 2003 av ett ställverk av typen el-med-el. Sedan 2003 finns här istället ett datorställverk modell 85.

Jag börjar med blandade bilder främst tagna under 2008:

[image]
Utsikt över bangården vid stationshuset från E4-bron.

[image]
Bangården sedd från E4-brons norra del.

[image]
Vy västerut mot E4-bron från bangårdens södra sida.

[image]
Vy mot andra hållet från nästan samma plats som ovan. Närmast syns de oelektrifierade spåren till lastterminalen under E4-bron.

[image]
Vy från västra änden av stamplattformen vid spår 1.

[image]
Bangården sedd västerut från plattformen vid stationshuset.

[image]
Detalj av stationshuset med sedvanliga uppgifter.

[image]
Stationshuset sett från sydost.

[image]
Stationshuset sett från södra sidan av järnvägstorget. Till vänster syns glasskulpturen "Grön eld".

[image]
Stationshuset sett från sydväst.

[image]
Växling pågår på bangården utanför stationshuset en solig sommarmorgon, en vanlig syn, då godsterminalerna längre västerut kräver infart från öster.

[image]
Stationshuset sett från öster från plattformen.

[image]
Bangården sedd österut från stationshuset.

[image]
Vy österut från plattformens ostligaste del, till vänster skymtar lokstallet.

[image]
Bangården sedd från plattformens ostligaste del.

[image]
Stationshuset sett från bangårdens norra sida.

[image]
Stationshuset sett från nordost.


Vidare bilder från augusti 2009:

[image]
Vy västerut från plattformen utanför stationshuset.

[image]
Bangården sedd österut från stationshuset.

[image]
Östra delen av bangården. Lägg märke till transversalen som förbinder alla spår med utfarten österut.

[image]
Östra bangårdsänden med lokstallet till vänster.

[image]
Bangården sedd från plattformens östra ände.

[image]
Lokstallet sett från östra plattformsänden.

[image]
Lokstallet med tillhörande vändskiva ligger vid östra bangårdsänden.

[image]
Östra bangårdsänden med banan vidare mot Umeå östra.

[image]
Norra infarten till gång- och cykeltunneln under bangården.

[image]
Bangården sedd från norra sidan intill nedfarten till tunneln under spåren, södra uppfarten ur tunneln döljs bakom det röda planket på andra sidan.

[image]
Bangården sedd från öster från plats nära lokstallet.

[image]
Lokstallet med modernare tillbyggnad sett från nordväst.

[image]
Stallets portar mot vändskivan.

[image]
Vändskivan sedd från nordväst, spåret mot Umeå östra i bakgrunden.

[image]
Vändskivan sedd från nordost med östra plattformsänden i bakgrunden.

[image]
Lokstallet sett från sydost.


Jag återkommer i nästa avsnitt med bilder från östra utfarten från Umeå C och banan ner mot bangården vid Umeå Ö.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 och 17 juni 2008 samt den 13 juli och 26 augusti 2009. Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  1172 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum