Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


Vns-Hod 22: Umeå C (Uå) - Godshantering i centrum [19 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 11 september 2009, 16:40:38

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på plankorsningen med Bomvägen.

På sträckan mellan Bomvägen i väster och E4-bron i öster finns flera terminaler för lastning och omlastning av gods. Här finns Umeå kombiterminal, Volvo Lastvagnars lastterminal samt ytterligare två lastterminaler. Det är denna centralt belägna godshantering som kommer att flytta ut ur staden när den nya godsbangården står klar.


[image]
Lastterminalen omedelbart öster om Bomvägen sedd österut, huvudspåret till vänster.

[image]
Lastspåret slutar i väster med en lastkaj.

[image]
Volvo Lastvagnars terminal öster om Bomvägen norr om dagens huvudspår mot Vännäs, vy österut.

[image]
Tomma vagnar väntar på last på Volvoterminalen.

[image]
I norra delen av Volvoterminalen byggs det nya spåret från Vännäs och den nya godsbangården.

[image]
Den nya banvallen sedd mot sydost.

[image]
En bild från sommaren 2009 då den nya banan har försetts med spår och kontaktledningsstolpar.

[image]
Anslutningen av den nya banan till den gamla sker vid kombiterminalen öster om Volvoterminalen.

[image]
Växlarna vid infarten till Volvoterminalen, vy österut.

[image]
Huvudspåret mot Vännäs och infartsspåret till Volvoterminalen, vy västerut. Bomvägen passerar vid huvudsignalen som skymtar längre bort.

[image]
Huvudsignalen Uå 131 står precis före infarten till bangården vid Umeå C västerifrån, infatsspåret till Volvoterminalen syns i förgrunden.

[image]
Bangården sedd österut från västra delen.

[image]
Gång- och cykelbron över bangården omkring 100 meter väster om E4:an, vy söderut. Bron var en av de första delprojekten i ombyggnadsarbetena som pågår inför Botniabanans öppnande.

[image]
Vy västerut från bron mot västra bangårdsänden och kombiterminalen. Till vänster skymtar väg E12 och till höger syns väg 363 som här går på var sin sida om bangården.

[image]
Bangården och kombiterminalen sedd västerut från gång- och cykelbron.

[image]
Vid brons södra ände går cykelbanan ett varv runt sig själv.

[image]
Vy mot E4-bron från gång- och cykelbron.

[image]
Även under E4-bron finns en lastterminal.

[image]
Bangårdens norra del med E4-bron i bakgrunden sedd från gång- och cykelbron över bangården.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 juni 2008 och den 13 juli 2009.
Följ tidigare inlägg i serien här.

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  998 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum