Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 282: Vännäs (Vns) - Stationshuset [18 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 1 juli 2009, 19:08:27
redigerad av David Larsson, onsdagen 1 juli 2009, 19:18:11

Vännäs station anlades 1891. Stationen anlades på jordbruksmark i Nybyn nära Umeälven några kilometer väster om Vännäs by. Både Nybyn och Vännäs by finns omskrivna från 1500-tal, den senare då under namnet Vendenes, näset där älven vänder. Vännäs blev municipalsamhälle vid sekelskiftet och bebyggelsen växte upp i ett rätvinkligt rutnät av gator öster om stationen. Vännäs blev köping 1928 och hade då 1700 invånare. På 50-talet började även området väster om järnvägen att bebyggas. 1960 stod samhällets nya kyrka klar, vars höga vita torn syns tydligt från järnvägen. Kyrkans arkitekt Kjell Wretling ritade även hotellet vid torget öster om stationshuset. 1971 bildades Vännäs kommun och det gamla stationssamhället och köpingen blev kommunens centralort. Vännäs tätort har idag drygt 4000 invånare.

Vid Vännäs station uppfördes ett större stationshus i timmer ritat av Folke Zetterwall. Stilen är fornnordiskt inspirerad och modellen kom senare även att uppföras i Boden. Senare har husen i både Vännäs och Boden byggts till och därför utseendemässigt glidit från varandra. I Vännäs byggdes huset till söderut. Husets centrala del i två och ett halvt plan var ursprungligen centrerad kring östfasadens huvudentré och västfasadens takkupa. Huset avslutades i söder med en lägre del i ett och ett halvt plan likadan som den i norra änden. När husets centrala högre del sedan förlängdes söderut fick huset en något kortare lägre del som avslutning som också saknar de ursprungliga takkupor som finns på den norra delen. I Boden blev husets höga centrala del kvar i urspunglig längd och kompletterades istället med två nya flyglar.

En viktig detalj på husen i både Vännäs och Boden är de utstickande takdekorationerna i trä i form av drakhuvuden. I Vännäs försvann dessa någon gång i slutet av 2006 eller början av 2007, enligt uppgift för att de hade målats med fel färg, börjat ruttna och ramla ner. Dessa har nu nytillverkats och pryder nu åter sin plats på stationshusets takutsprång.

Omedelbart söder om stationshuset byggdes ett järnvägshotell. Byggnaden finns kvar idag men har ingen hotellverksamhet. Norr om stationshuset uppfördes mellen 1919 och 1921 totalt sex personalbostadshus i en rad längs Östra järnvägsgatan. Av dessa finns idag fem kvar.

Först bilder från juni 2008:

[image]
Vännäs stationshus i morgonljus sett från nordväst.

[image]
Stationshuset sett från sydväst.

[image]
Banverkets moderna stationsbyggnad norr om stationshuset som bland annat inrymmer det nya ställverket.

[image]
Stationshuset sett från söder.

[image]
Det gamla järnvägshotellet söder om stationshuset.

[image]
Vännäs stationshus sett från sydost i sommarsol.

[image]
Stationshuset sett från nordost.

[image]
De gamla järnvägsbostäderna norr om stationshuset sedda från söder.

[image]
Stationshuset med järnvägshotellet i bakgrunden.

[image]
Detalj av stationshusets östfasad.

Vidare några bilder från augusti 2008:

[image]
Stationshuset och banverkets byggnad norr om detta.

[image]
Stationshuset sett från mellanplattformen.

[image]
Det gamla järnvägshotellet sett från sydost med stationshuset i bakgrunden.

September 2008:

[image]
Stationshuset sett från nordväst i morgonsol.

[image]
Stationshuset sett från sydväst under nattågsväxling.

Slutligen en bild från mars 2009:

[image]
Vännäs stationshus en gråmulen vårvintermorgon. Nu har huset återfått alla sina takutsmyckningar.


Följande bilder visar inte stationshuset men är tagna vid samma tillfälle som bilden ovan. Om jag uppfattar saken rätt utifrån dessa bilder har även spår 6 blivit huvudspår i och med ställverksbytet, kan det stämma?


[image]
Utsikt från tågfönstret mot bangården norrut.

[image]
Vy söderut från samma tågfönster.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 16 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  924 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum