Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 280: Vännäs (Vns) - Triangeln och norra bangårdsänden [33 bilder] (Allmänt)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, mndagen 29 juni 2009, 16:38:50

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar bron för väg 92 över järnvägen.

Efter några dagars stopp vid infartssignalen är det nu dags för den här serien att rulla in i Vännäs, denna på banan centralt belägna järnvägsknut. Som avslutning på denna säsong i serien kommer jag nu i flera avsnitt att försöka beskriva denna relativt stora station i ord och bild och vi börjar från norr.

Norra driftplatsgränsen i Vännäs är belägen strax norr om väg 92 som rundar tätorten på dess nordvästra sida. Vägen passerar på bro över järnvägen vid växeln som ansluter det norra benet i triangelspåret mot Umeåbanan till stambanan. Ursprungligen anslöt banan från Umeå till stambanan inne på bangården i Vännäs, strax norr om plattformen på östra sidan. En ny anslutning i nordligare sträckning byggdes 1974. Denna kompletterades 1991 med ett förbindelsespår norrut och ett triangelspår bildades.

Stambanans normalhuvudspår genom Vännäs har nummer 3. Väster om detta finns huvudspåren 4 och 5 och därefter flera sidospår. I norra bangårdsänden väster om stambanans spår finns ett utdragsspår som kan nås från bangårdens samtliga spår. Utdragsspåret slutar med en stoppbock strax söder om väg 92. En spårplan för Vännäs bangård finns i säkerhetsplanen.

[image]
Vy söderut från bron för väg 92 över järnvägen norr om Vännäs. Till vänster syns norra benet i triangelspåret för banan mot Umeå.

[image]
Detaljvy från samma plats mot bangården, till höger syns också utdragsspåret norrut från bangården.

[image]
Norra spetsen i triangelspåret sedd från bron för väg 92.

[image]
Stambanan norrut med bron för väg 92 till höger sedd inifrån triangelspåret. Bakom stambanans spår skymtar också utdragsspåret.

[image]
Byggnad vid stambanans spår inne i triangeln.

[image]
I triangeln finns ett ställverk vilket här skymtar till höger, på järnvägen finns skyddssektioner i kontaktledningen.

[image]
Vy söderut mot bangården från triangeln, till vänster skymtar södra trangelbenet ansluta från Umeå.

[image]
Södra triangelbenet viker av österut.

[image]
Södra triangelbenet delar sig i två spår vid infarten på bangården, här vy österut från plankorsningen med vägen in i triangeln.

[image]
Den korsande vägen är en mindre grusväg och träkonstruktionen i korsningen är sliten.

[image]
Vy från plankorsningen mot sydväst in mot bangården.

[image]
Stambanan norrifrån och banan från Umeå går samman vid norra bangårdsänden i Vännäs.

[image]
Vi förflyttar oss till andra sidan stambanan och ser först ett bekant lok dra ett godståg från Umeåbanan in på bangården i Vännäs.

[image]
Vy norrut från västra sidan av spåren norr om bangården. Till utdragsspåret, som har en stoppbock i norra änden, ansluter här ett oelektrifierat spår norrut.

[image]
Spåret ovan fortsätter ut på en öppen plan som kan användas för lastning och lossning av containrar.

[image]
Vy norrut med stambanans spår längst till höger, sedan utdragsspåret och spåret vi såg ovan längst till vänster.

[image]
Vy söderut från samma plats, här syns också spåren från Umeå längst till vänster.

[image]
Utdragsspåret och stambanan, vy norrut.

[image]
Vid ställverksbytet hösten 2008 byttes alla signaler och signaler tillkom på nya platser. Den här stod redo att tjänstgöra på stambanan strax norr om södra triangelbenets anlsutning.

[image]
Anlsutningen från Umeå med stambanan och utdragsspåret i förgrunden. Norra delen av utdragsspåret är inte signalreglerat.

[image]
Det ena spåret i anslutningen från Umeå ansluter direkt till stambanans normalhuvudspår 3 genom bangården.

[image]
Bangården sedd söderut från norra änden, i förgrunden fortfarande utdragsspåret.

[image]
Bangårdens nordvästra del sedd från norr. Spåren från tankvagnen och till höger är inte signalreglerade och kan inte nås direkt från stambanan norrifrån, spåren norrut leder till utdragsspåret.

[image]
Växlarna vid norra bangårdsänden, normalhuvudspåret 3 ligger närmast kontaktledningsbryggans vänstra stolpe.

[image]
Indikatorsignal för utdragsspåret, vy norrut.

[image]
Signalen består av två orange lampor och indikerar hur långt det är kvar av utdragsspåret innan stoppbocken nås.

[image]
Vy norrut från norra bangårdsändens västra sida.

[image]
Nordvästra delen av bangården sedd söderut.

[image]
Bangården sedd söderut från den öppna planen nordväst om densamma.

[image]
Några av de västligaste spåren slutar med en lastkaj som stoppbock i änden.

[image]
De västligaste spåren sedda söderut.

[image]
Bangårdens allra västligaste spår slutar något längre söderut än sina närmsta grannspår, vy norrut.

[image]
Vy norrut från plats ännu lite längre söderut än ovan, vagnarna till vänster står inte på något spår.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 21 juni 2007 och den 15 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  544 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum