Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 279: Linjen Tväråbäck - Vännäs [8 bilder] (Allmänt)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 25 juni 2009, 22:20:20

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på Tväråbäcks station.

Jag har den senaste tiden haft "Vännäskänning" och producerat serieavsnitt i högre takt än tidigare. Det får kompensera tidigare glesare perioder i bildvisandet. Nu bränns det på allvar, nu rullar vi snart in i Vännäs.

Linjen Tväråbäck - Vännäs är 6,6 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Höjdskillnaden mellan stationerna är 35 meter, från 124 meter över havet i Tväråbäck till 89 i Vännäs. Utfarten söderut från Tväråbäck sker i södra delen av den 1,7 kilometer långa raklinje på vilken också Tväråbäcks station ligger. Raklinjen följs av en kort mycket svag kurva och ytterligare en raklinje, 700 meter lång, på vilken banvaktstugan Nilsland passeras med tillhörande plankorsning med ägovägssignal. Utfarten från Tväråbäck är belägen i ett 600 meter långt medlut på 16 promille, varefter banan planar ut till horisontell och sedan ett svagt motlut upp mot banvaktstugan.

Den drygt 1,5 kilometer långa sträckan mellan banvaktstugan Nilsland och banans andra passage över Tvärån består av ett enda kraftigt medlut på 15-16 promille. Järnvägen följer här en brantare sluttning på åns nordöstra sida, en sluttning som den går in i genom de första två kurvorna med kort mellanliggande raklinje söder om banvaktstugan. Därefter följer en 360 meter lång kurva fram till bron över Tvärån, ett vattendrag som i större delen av sin längd har en mycket krokig flodfåra. Linjens lägsta punkt, 84 meter över havet, nås i den följande kurvan som vrider tillbaka banan mot sydsydostlig riktning.

Härmed är linjens alla kurvor avklarade, i princip. Som tidigare redogjort för i ett svar till avsnitt 237 är raklinjen som börjar här söder om passagen över Tvärån enligt statistiken bara nästan rak, men kan räknas vara mellan 3,8 och 5,1 kilometer lång, vilket ger den en placering bland de stambanans tre längsta. Lutningsmässigt följer efter lägsta punkten en kilometerlång sträcka med två kraftiga motlut med en kortare mellanliggande horisontell sträcka. Därefter följer ett 800 meter långt måttligt medlut innan banan planar ut till horisontell eller mycket svaga lutningar resterande sträcka in till Vännäs.

I linjens södra ände planeras en ny mötesstation under namnet Vännäs norra. På den 26 kilometer långa sträckan Tväråbäck - Brännland på Umeåbanan via triangelspåret inom Vännäs station finns idag ingen mötesmöjlighet. En mötesstation omedelbart norr om triangelspåret i kombination med en ny station i Brattby på Umeåbanan ska lösa problemen inför kommande trafikökning i samband med Botniabanans öppnande.


[image]
Vy norrut längs linjen från plats mitt emot banvaktstugan Nilsland, längst bort i bild kan jordbrukslandskapet vid Tväråbäck skymtas.

[image]
Vy söderut från plankorsningen vid banvaktstugan Nilsland. Här når banan fram till sluttningen ner mot Tvärån.

[image]
Vy norrut vid kilometer 863 i backen upp från Tvärån.

[image]
Kurvan norr om Tvärån sedd söderut.

[image]
I kurvan norr om ån passeras Lintjärnen öster om banan.

[image]
Bron över Tvärån.

[image]
Ett södergående godståg passerar över Tvärån.

[image]
Vy norrut från bron för väg 92 vid norra stationsgränsen i Vännäs. Här syns den långa raklinjen norrut fram till krönet en kilometer söder om Tvärån.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  441 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum