Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 275: Linjen Tvärålund - Tväråbäck [16 bilder] (Allmänt)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 23 juni 2009, 17:57:51

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på södra utfarten från Tvärålund.

Linjen Tvärålund - Tväråbäck är 11,5 kilometer lång och uppdelad i två blocksträckor. Efter den drygt 200 meter långa utfartskurvan söderut från Tvärålund där ett 12 promilles motlut råder inleds en 1,8 kilometer lång raksträcka söderut med svagt till måttligt medlut på sydgång. Järnvägen passerar här över ett för trakten mycket platt öppet jordbrukslandskap fram till banvaktstugan Olstorp omkring en kilometer söder om Tvärålund. Den södra delen av raksträckan går genom skogsmark och efter en kort mycket svag kurva följer ännu en raksträcka, den här gången 1,2 kilometer lång. I kurvan passeras också Tvärån första gången, ån leder vatten från bland annat Tväråträsket ner till Umeälven vid Vännäs. Strax söder om den lilla bron finner vi också linjens enda bevakade plankorsning, kallad Eriksdalsvägen.

Järnvägen börjar därefter vrida av något mot sydost i sluttningen på Tväråns östra sida. Först kommer en kortare kurva och efter en kort raklinje följer en lite längre kurva. Strax före den första kurvan når banan ett krön och efter detta har vi medlut på 16 promille på en kilometerlång sträcka. När banan planar ut är vi ute på den stora Älgmyran vars osligaste del järnvägen passerar korsar. Vid utfarten på myren finns en kort kurva, men från mellanblocksignalen mitt på myren utgår en nära 800 meter lång kurva med radie knappt 800 meter som vrider banan mot sydväst upp i den branta sluttningen sydost om myren. När järnvägen lämnar myren inleds ett 1,3 kilometer långt motlut på 16 promille i vilket järnvägen rundar Gretaberget öster om banan.

Strax norr om banvaktstugan Gullbäck når banan upp på en höjdpunkt 176 meter över havet, lika högt som höjdpunkten norr om Älgmyran. Härifrån utgår ett tre kilometer långt medlut, även här 16 promille. Utöver lite öppen mark vid banvaktstugan där fin utsikt över det kuperade landskapet ges går denna bansträcka genom skog. Detta är också ett kurvigt avsnitt med närmare tio på varandra följande kurvor med endast ett par mellanliggande korta raklinjer. Kurvradierna går ner till strax under 600 meter. I södra änden av medlutet och kurvpartiet passerar järnvägen under väg E12.

Landskapet blir i slutet av linjen lite mindre dramatiskt. Småskaligt jordbrukslandskap passeras vid Gamla Tväråbäck, där också militärmötesplatsen Tväråbäck var belägen fram till 1916. Byn Gamla Tväråbäck passerar på en 600 meter lång raklinje varefter infarten till Tväråbäck följer efter en kurva vid överfarten över Kvarnbäcken.

En ny mötesstation under namnet Gullbäck planeras på linjen. Exakt placering känner jag inte till, lutningarna är kraftiga vid banvaktstugan med samma namn. Den enda planare platsen är vid mellanblocksignalen på Älgmyran.


[image]
Vy norrut mot södra infarten till Tvärålund, Tvärålunds samhälle i bakgrunden.

[image]
Linjen sedd norrut vid Olstorps banvaktstuga, försignalen till Tvärålund syns också.

[image]
Vy norrut från plankorsningen Eriksdalsvägen, bron över Tvärån skymtar längre bort i bild.

[image]
Vy söderut från samma plankorsning som ovan.

[image]
Linjen sedd norrut vid banvaktstugan Gullbäck.

[image]
Linjen sedd söderut från banvaktstugan Gullbäck, längre ner i dalen till höger skymtar väg E12.

[image]
Linjen norrut sedd från bron för väg E12.

[image]
Linjen sedd söderut från samma bro, här skymtar jordbrukslandskapet norr om Tväråbäck.

[image]
Vy mot nordväst från Gamla Tväråbäck mot järnvägens passage under väg E12.

[image]
Järnvägen i jordbrukslandskapet vid Gamla Tväråbäck, här skymtar också försignalen till Tväråbäck.

[image]
Den obevakade plankorsningen vid Gamla Tväråbäck.

[image]
Vy norrut från den obevakade plankorsningen i Gamla Tväråbäck.

[image]
Vy söderut från samma plankorsning.

[image]
Linjen genom Gamla Tväråbäck sedd norrut, till höger syns huvudvägen genom Tväråbäck, tidigare genomfart.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan, här skymtar bebyggelsen och sågberket i Tväråbäck, liksom infartssignalen till driftplatsen Tväråbäck.

[image]
Infarten till Tväråbäck norrifrån sker på en hög banvall vid passagen över Kvarnbäcken.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  463 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum