Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 269 Vindelälven [20 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 18 juni 2009, 20:08:45
redigerad av David Larsson, torsdagen 18 juni 2009, 20:12:14

Följ med på flygbilder och kartor!

Vindelälven är en av våra fyra oreglerade nationalälvar och rinner från fjällmassiven vid norska gränsen i gränstrakterna mellan Västerbottens och Norrbottens län fram till Umeälven vid Vännäs. Älvens längd är omkring 500 kilometer.

Beskrivning av älvens lopp

Älven rinner upp på kalfjället på omkring 1000 meters höjd i Arjeplogs kommun och rinner sedan mot sydväst in i Storumans kommun. Vid Vindelkroken är älven som närmast Norska gränsen, endast ett par kilometer, men här vänder den tvärt mot sydost i en dalgång med branta bergssidor som ger skydd för en rik växtlighet nere i dalen. Första samhälle som älven når är Ammarnäs, beläget vid sammanflödet mellan Vindelälven och biflödet Tjulån. Här börjar också väg 363 som följer älven en stor del av sträckan till vägens andra ändpunkt Umeå. Sjön Gautsträsk vid Ammarnäs är den första lite större sjön i älvens lopp, men några mil nedströms följer den allra största, den fem mil långa sjön Storvindeln. Det är en unik sjö då det är landets enda kvarvarande sjö med mycket stora naturliga vattenståndsväxlingar, skillnaden mellan hög- och lågvatten är närmare fem meter. Detta ger också upphov till en mycket rik strandflora. Vid Forsvik tar sjön Nedre Gautsträsket vid och i denna mynnar också älvens största biflöde Laisälven.

Nästa ort som älven rinner genom är Sorsele, ett samhälle som delvis ligger på en ö mellan två grenar i älven. Älven fortsätter sedan söderut och överkorsas av Inlandsbanan mellan Blattniksele och Sandsele omkring tre mil söder om Sorsele. Älven vrider här österut för att passera nära Gargnäs och fortsätter sedan i sydostlig riktning förbi Björksele, Rusksele och Åmsele. Sjöprocenten i älven är mycket låg, speciellt söder om Sorsele. Strax söder om Åmsele korsar järnvägen Hällnäs - Lycksele älven, härefter återstår endast omkring tre mil fram till Hällnäs varefter älven når fram till Vindeln och den tredje järnvägsbron, den här gången för stambanan. Från järnvägens passage över älven rinner den först rakt österut för att sedan vrida sig söderut mot sammanflödet med Umeälven vid Vännäsby. Här korsas älven åter av järnväg, den här gången banan Vännäs - Umeå.

Järnvägsbroarna vid Vindeln

När stambanan skulle dras fram över Vindelälven uppfördes en fackverksbro av stål med hängande parabelfackverk på fackverksbockar av samma typ som den äldsta av de tre Tallbergsbroarna. Bron hade fyra spann, två mittspann med längd 62 meter samt två sidospann med längd 27 respektive 30 meter. Av de tre brostöden på stenfundament byggdes ett mitt i älven och de andra två på respektive strand. 1952 stod en ny bro över älven klar öster om den gamla, en bågbro av betong med underliggande båge som i ett 112 meter lång huvudspann överbryggar hela älvfåran. Spännvidden var rekord för betongbroar i Sverige när bron byggdes. Till detta bågspann tillkommer fyra korta sidospann på vardera strand för att föra brobanan ut till huvudspannet. Tre år senare stod en likadan bro med samma spännvidd klar över Indalsälven vid Ragunda.

När den nya bron stod klar fick den gamla stå kvar som reservbro. Vid den extrema vårfloden i Vindelälven i juni 1995 rasade den emellertid ner under den nya bron. Idag återstår fundament för landfästen och de brostöd som stod på land. På båda sidor av älven finns också gamla banvallar kvar som ansluter till den gamla broplatsen. Från norr viker den av från nuvarande sträckning omkring 700 meter norr om bron och följer nuvarande järnväg på avstånd på västra sidan. På södra stranden korsar den gamla banvallen nuvarande linje omkring 200 meter söder om bron för att åter ansluta till nuvarande järnväg 600 meter längre söderut.

---

Under mitt senaste besök vid bron drabbades jag av det sämsta vädret under alla järnvägsexkursioner under 2008. Under tidvis strilande regn fick jag ta skydd under träden.


[image]
Den gamla banvallen norr om älven sedd söderut vid banvaktstugan Vindelälven.

[image]
Närmast älven på norra sidan är den gamla banvallen mycket hög, vy söderut.

[image]
Den höga banvallen sedd norrut nära det gamla norra brofästet.

[image]
Banvallen sedd norrut från gamla brofästet.

[image]
En klassisk gul skylt förkunnar att det är Vindelälven som här passeras. Skylten står på den gamla banvallen vänd mot nuvarande järnväg.

[image]
Den nya bron sedd från den gamla brons norra brofäste.

[image]
Den gamla brons södra landfäste och det södra av tre fundament för brostöd sedda från norra brofästet.

[image]
Vy söderut från nya brons norra brofäste.

[image]
Namnskylten på gamla banvallen syns delvis, men lite slyröjning skulle inte skada.

[image]
Den nya bron sedd från norra brofästet.

[image]
Nya bron sedd från norr.

[image]
Nya bron sedd från älvens norra strand.

[image]
Nya bron sedd från sluttningen nedanför gamla brons norra brofäste.

[image]
Stöd och brofäste för den gamla bron på älvens södra sida sedda från den norra.

[image]
Den höga gamla banvallen sedd från väster, till höger skymtar nya bron.


Bland annat på grund av vädret besökte jag inte älvens södra sida vid bron. Det gjorde jag däremot sommaren 2007, varför några bilder från det tillfället repriseras.


[image]
Bron över Vindelälven sedd från sydost från södra stranden.

[image]
Vy mot norra brofästet från södra stranden, den gamla brons norra brofäste skymtar bakom bropelaren vid bågens fäste.

[image]
Vindelälvsbron sedd från sydost på avstånd.

[image]
Bron över vindelälven sedd söderifrån.

[image]
Gammal banvall söder om älven öster om nuvarande järnväg, vy söderut.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  747 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum