Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 267: Linjen Vindeln - Tvärålund I (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 17 juni 2009, 08:29:02

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på Vindelns station.

Linjen Vindeln - Tvärålund är 11,1 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Då det på linjen finns fyra kvarvarande banvaktstugor och en stor bro delas linjebeskrivningen i två delar, denna första sträcker sig från Vindeln till bron över Vindelälven.

Utfarten söderut från Vindeln ligger på den öppna marken närmast älven väster om Vindelns tätorts södra delar. Vid kilometer 891 strax söder om utfarten passerar banan över en av de många små bäckar som strax väster om järnvägen bildar djupa raviner ner mot den djupt nedskurna Vindelälven, samtidigt som ett kortare kraftigt motlut inleds.

En av linjens och ortens största sevärdheter visar sig sedan på västra sidan. Vindelns kyrka byggd 1901-03 i nygotisk stil med ljus putsad fasad är som en stor katedral på landsbygden. Bredvid kyrkan ligger dess föregångare, en röd timrad kyrka som idag fungerar som begravningskapell. Vid plankorsningen för vägen till kyrkan passeras banvaktstugan 193 Degerfors. Järnvägen fortsätter sedan söderut i närheten av väg 363. Efter två svaga kurvor, den första vid banvaktstugan följer två kraftigare och lite längre kurvor samtidigt som järnvägen och vägen mot Umeå går skilda vägar. På den följande raklinjen ligger ett industriområde på banans östra sida samtidig som nu nipbranten ner mot Vindelälven kan ses på nära håll på banans västra sida. På raklinjen finns också en obevakad plankorsning med en mindre väg.

Järnvägen är nu på väg ut på en udde som bildats där Vindelälven vänder helt om. Från att följa älvens östra sida i riktning nedströms passerar banan nu snett över näset och kommer helt plötsligt att följa älven i riktning uppströms strax före bron. I första kurvan söder om tidigare nämnd raklinje går banan över ett stycke öppen mark, men sedan tar sandhedarna över. Vid kilometer 888 inleds en drygt 500 meter lång kurva med radie 600 meter som vrider banan fram till bron över Vindelälven. Lutningarna växlar här mellan horisontellt och kraftigt medlut, i den sista kurvan norr om älven uppgår lutningen till 16 promille.

I norra änden av kurvan närmast älven viker den gamla banvallen fram till den gamla Vindelälvsbron av på västra sidan. Lite närmare älven längs denna banvall ligger banvaktstugan 192 Vindelälven. Den kan skymtas från dagens linje, men ligger alltså vid den gamla linjesträckningen.

[image]
Vy söderut från södra stationsgränsen i Vindeln, till vänster syns väg 363.

[image]
Vindelns kyrka ligger väl synlig från järnvägen strax söder om Vindeln. Bilden tagen sommaren 2007 i bättre väder än vid besöket 2008.

[image]
Banan sedd söderut från plankorsningen vid Vindelns kyrka och banvaktstugan 193 Degerfors.

Åter ett par bilder från 2007:

[image]
Vy norrut från den obevakade plankorsningen vid industriområdet strax söder om Vindeln.

[image]
Vy söderut från samma obevakade plankorsning.

Tillbaka till 2008:

[image]
Vy norrut mot samma plankorsning i betydligt blötare väderlek ett knappt år senare.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan, vid kilometer 889.

[image]
Vy norrut vid kilometer 888.

[image]
Backen ner mot Vindelälven norrifrån sedd söderut från samma plats som ovan.

[image]
Djup skärning ner i den flacka sandheden på västra sidan om järnvägen i kurvan ner mot älven.

[image]
Kurvan ner mot vindelälven sedd söderut från samma plats som ovan. I förgrunden nere till höger syns den gamla banvallen vika av mot den gamla broplatsen över älven.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  462 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum