Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 264: Linjen Hällnäs - Vindeln [19 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, fredagen 12 juni 2009, 22:11:38

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på Hällnäs station.

Linjen Hällnäs - Vindeln är 11,1 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Från Hällnäs station belägen 244 meter över havet sjunker nu banan ner under 200-metersnivån för att där förbli fram till söder om Brattsbacka några mil söder om Vännäs. Vindelns station är belägen 177 meter över havet och linjens lägsta punkt ett par meter lägre nås några kilometer norr om Vindeln. Större delen av höjdförändringen mellan stationerna sker på linjens norra del.

Redan i södra delen av bangården i Hällnäs inleds ett första 700 meter långt medlut på 15 promille på sydgång, men banan planar sedan ut till en kilometerlång horisontell sträcka efter linjens nordligaste kurva. I denna kurva ges också en av stambanans bästa utsikter, här ut över Vindelälvens dalgång mot nordväst samt byn Bodarna nere vid älven nedanför järnvägen. Järnvägen följer på den horisontella sträckan i sydsydostlig riktning den branta sluttningen ner mot byarna Bodarna och Böjern.

Då vädret inte gav någon utsikt vid mitt senaste besök lånar jag in dessa bilder från sommaren 2007:

[image]
Vy mot nordväst vid första kurvan söder om Hällnäs ut över Vindelälvens dalgång.

[image]
Vy från samma kurva men mot sydväst.

[image]
Järnvägen söderut sedd från samma plats som ovan.

[image]
Här i kurvan går järnvägen endast cirka 300 meter från Vindelälven, men 70 meter högre!

Efter ett par korta svaga kurvor följer cirka tre kilometer söder om Hällnäs en nära 300 meter lång vänsterkurva med radie strax under 600 meter där linjen viker av mot sydost och tillfälligt lämnar Vindelälvens dalgång. Bergssluttningen som banan följer vrider nämligen av kraftigt här på samma sätt. I kurvan finns en vägskyddsanläggning för en mindre skogsbilväg som dock är blockerad med stenar. Ett par hundra meter norr om vägskyddet börjar banan åter luta svagt utför och denna lutning ökar till 12 promille vid den långa kurvan, en lutning som sedan håller i sig i närmare 2,5 kilometer. På denna sträcka finns flera på varandra följande mycket svaga kurvor i sluttningen. Vid slutet av lutningen finns en mer tydlig och lite längre s-kurva med radier kring 600 meter.


[image]
Vägskyddsanläggningen Lappkulliden med ljus- och ljudsignal men inte bommar. Den lilla slogsvägen är dock blockerad med stora stenar.

[image]
Vy söderut från plankorsningen Lappkulliden.

[image]
Vy norrut från samma plankorsning.

[image]
Järnvägen passerar under bland annat Banverkets kraftledning när banan tillfälligt har lämnat Vindelälvens dalgång.


Återigen planar banan ut till horisontell på en nära kilometerlång sträcka på vilken vi också hittar mellanblocksignalen på linjen. Banan lämnar här den bergssluttning som den länge följt när den nu går i norra kanten av Vorrmyran. En ny mötesstation på linjen planeras med samma namn som myren, troligtvis är den tänkt att byggs på denna horisontella sträcka.

Vid mellanblocksignalen börjar ett halvkilometerlångt mycket svagt motlut som därefter vänds till ett medlut som efterhand tilltar tilltar och uppgår på en 1,2 kilometer lång sträcka till 16 promille. Här består bansträckningen av två raksträckor med mellanliggande svag kurva, den södra av dessa raksträckor är drygt en kilometer lång. Den leder fram till en plankorsning vid Abborrtjärn varefter ett kurvigare parti av linjen inleds. I tredje kurvan söder om plankorsningen når järnvägen fram till väg 363 som följer den på västra sidan. Järnvägen skär här rakt genom den lilla byn Nygård där linjen också når sin lägsta punkt.

[image]
Plankorsningen Abborrtjärn med vägen till byn med samma namn några kilometer norr om Vindeln, vy österut.

[image]
Vy längs linjen norrut från plankorsningen vid Abborrtjärn.

[image]
Vy söderut från samma plankorsning.

[image]
Plankorsningen Fridhemsvägen med ljud- och ljussignal men utan bommar vid byn Nygård, vy västerut.

[image]
Vy norrut från plankorsningen i Nygård, väg 363 går nära järnvägen norr om korsningen.

[image]
Från samma plankorsning utgick mot nordost ett spår till grusgropen Abborrtjärn på sjön Abborrtjärnens södra strand. Banvallen syns än idag.

[image]
Vy söderut från plankorsningen Fridhemsvägen.


Lutningarna är här varierande till både riktning och storlek när järnvägen och landsvägen följer nära Vindelälvens nedskurna flodfåra. Vid kilometer 894 finns linjens skarpaste kurva med radie 580 meter. Söder om denna rullar vi in i byn Renfors och möter i nästa svaga kurva försignalen till vindeln. Linjen avslutas med en drygt 600 meter lång raklinje fram till infartssignalen.

[image]
Kurva vid kilometer 894 mellan byarna Nygård och Renfors.

[image]
Järnvägen går här åter nära Vindelälven, höjdskillnaden är fortfarande betydande men ändå betydligt mindre än vid Hällnäs.

[image]
Järnvägen och väg 363 sida vid sida i Renfors strax norr om Vindeln, vy söderut från samma plats som ovan.

[image]
I den följande kurvan finns försignalen till Vindeln norrifrån.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  540 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum