Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 262: Hällnäs (Hls) [20 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 10 juni 2009, 13:22:23

Följ med på flygbilder och kartor!

Hällnäs är en liten västerbottnisk tätort som ligger naturskönt på Vindelälvsdalens relativt branta östra sluttning. Stationen är belägen 244 meter över havet och Vindelälvens yta här omkring 80 höjdmeter lägre. Hällnäs är ännu ett i raden av samhällen som har växt upp som stationssamhällen efter att järnvägen drogs fram. Vid nuvarande tätorts plats fanns i slutet av 1800-talet endast ett par gårdar. I byn Hjuken nere vid Vindelälven en kilometer västerut har det däremot funnits bebyggelse sedan åtminstone 1500-talet.

Stationshuset i Hällnäs är ritat av SJ:s chefsarkitekt A. W. Edelswärd som ett av hans modellhus för svenska järnvägsstationer. Just den här modellen kom att uppföras på hela 43 stationer, vilket gör den till den mest frekvent använda stationshusmodellen. I och med huset i Hällnäs ansågs modellen ha nått sin fulländning, varför modellen har kommit att kallas just Hällnäsmodellen. Huset är idag i gott skick efter att tidigare ha fått stå och förfalla.

Hällnäs historia sträcker sig alltså ett drygt sekel tillbaka i tiden. Stationssamhället expanderade med järnvägsstationen i centrum. Hällnäs hade en viktig roll som omlastningsplats mellan tågen och de hästdragna transporter som följde Vindelälven och Umeälven mot Lycksele och lappmarkerna längre inåt land. Här hanterades och handlades med bland annat tjära, smör och skinnprodukter. Skjutsverksamhet pågick fram till 1924 då den nya järnvägen från Hällnäs till Lycksele och Storuman stod klar. Transporterna togs då över av järnvägen och hästskjutsarna slutade att gå.

Nästa viktiga epok i byns historia är byggandet av det stora sanatoriet. 1919 kom beslutet om att förlägga centralsanatoriet för länet i Hällnäs, och den stora anläggningen på berget nordost om samhället stod klar 1926. Anläggningens huvudsyfte var att bekämpa tuberkulos. Från början fanns drygt 200 platser på sanatoriet, men detta ökades med tiden till som mest 360 platser. På sanatorieområdet tillkom också skola, tandläkare och post. Sanatorieverksamheten upphörde under andra halvan av 1900-talet, eftersom de medicinska framstegen gjorde sådan vård omodern. I byggnaderna drevs dock fortsatt sjukhusverksamhet en tid och därefter behandlingshemsverksamhet. Byggnaderna står idag kvar som ett monument över en tid då tuberkulos var en folksjukdom i Sverige.

Hällnäs är idag en levande by med skola för åk 1-6. Ortens största företag är Hällnäs handelsträdgård, som utöver blommor också har stor produktion av sallad och kryddor. Godshanteringen vid Hällnäs station upphörde 1977 och persontrafiken vid stationen lades ned 1995. Den återuppstod den korta perioden mellan januari 2006 och juni 2008 när regionaltåget Norrskenan mellan Luleå och Umeå stannade på stationen med en tur i vardera riktningen per dag. Framtiden får utvisa när orten återfår persontrafik på järnväg.

Bangården i Hällnäs genomgick en modernisering 2006-2007. Driftplatsen Hällnäs har idag tre huvudspår, varav spår 2 är normalhuvudspår. Utöver dessa finns ett sidospår på bangårdens östra sida samt ett stickspår från spår 1 vid plattfomen närmast stationshuset till lastkajen vid godsmagasinet norr om stationshuset.


[image]
Stationshuset sett från nordväst.

[image]
Ststionshuset sett från sydväst med fasaden bort från spåren.

[image]
Stationshuset sett från sydost från plattformen.

[image]
Stationshusets norra gavel, till höger ses en del av fjärrkuren.

[image]
Godsmagasinet norr om stationshuset.

[image]
Bangården sedd söderut från stationhuset.

[image]
Stationshuset sett från söder från plattformen vid spår 1.

[image]
Bangården sedd norrut från plattformen.

[image]
Vy söderut från södra plattformsänden.

[image]
Bangården sedd norrut från plattformen utanför stationshuset.

[image]
Fjärrkur och godsmagasin omedelbart norr om stationshuset.

[image]
Bangården sedd norrut från plattformen vid stationshuset.

[image]
Vägen norrut mot Bastuträsk passerar under järnvägen vid norra bangårdsänden.

[image]
Vägporten för vägen från Bastuträsk under järnvägen. På bron finns bangårdens nordligaste växlar mellan spåren mot Lycksele respektive Bastuträsk.

[image]
Bangården sedd från nordost.

[image]
Stationshuset och godsmagasinet sedda från nordost.

[image]
Norra delen av bangården sedd från den lilla lastkajen på östra sidan av bangården.

[image]
Norra delen av bangården, bortom bron över vägen mot Bastuträsk finns utfarterna mot Lycksele och Bastuträsk.

[image]
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.

[image]
Södra bangårdsänden sedd söderut. Här öppnar sig vidderna i det kuperade landskapet kring Vindelälven.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  835 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum