Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 259: Linjen Yttersjön - Hällnäs [22 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, lrdagen 6 juni 2009, 17:41:04

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på södra utfarten från Yttersjön.

Linjen Yttersjön - Hällnäs är 11,5 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Höjdskilllnaden mellan de båda stationerna är blott en meter, 245 meter över havet i Yttersjön mot 244 i Hällnäs. På linjen svänger det emellertid från en lägsta punkt på 226 och en högsta punkt på 262 meter över havet.

Södra driftplatsgränsen i Yttersjön är belägen i södra delen av den knappt 250 meter långa utfartskurvan med radie strax under 500 meter i vilken vi också finner det båda banvaktstugorna och plankorsningen i Yttersjön. Vid utfarten öppnar sig landskapet något vid den lilla byn Malsjöby på västra sidan av banan, till skillnad från byn kring Yttersjöns station ligger gårdarna här i ett öppet om än småskaligt jordbrukslandskap. Banan går här nära nog rakt söderut med en drygt kilometerlång raksträcka där landskapet i södra delen växlar till skogs- och myrlandskap. I dess södra ände rundas sjön Lill-Malsjön i en svag kurva samtidigt som lite öppen mark kan skådas vid gården Västansjö på västra sidan. Denna följs strax av en skarpare 300 meter lång kurva fram till bron över Hjuksån, strax norr om ån passeras också banvaktstugan Maltjälen på banans östra sida. Lutningarna här är små med undantag för ett kortare 16-promilles medlut i södra änden av den långa raksträckan.

[image]
Utsikt mot sydväst från södra driftplatsgränsen i Yttersjön.

[image]
Södra halvan av raksträckan omedelbart söder om Yttersjön sedd söderut.

[image]
Samma raksträcka sedd norrut med försignalen till Yttersjön och orientering om hastighetssänkning inför infartskurvan.

[image]
Rakstäckan och den i söder följande kurvan sedda norrut.

[image]
I kurvan rundar järnvägen västra delen av Lill-Malsjön.

[image]
Järnvägen sedd norrut vid banvaktstugan Maltjälen strax norr om Hjuksån.

[image]
Järnvägens passage över Hjuksån, strax bortom nästa kurva passaras också Mjösjöån.

[image]
Passagen över Hjuksån sedd från norr.

[image]
Bron över Hjuksån sedd från nordost.

[image]
Bron över Hjuksån sedd i detalj från öster.

[image]
Ett södergående godståg passerar banvaktstugan Maltjälen och rullar strax över Hjuksån.

Omkring 300 meter söder om bron över Hjuksån passeras dess biflöde Mjösjöån på en liknande bro. Detta är två större åar som rinner inåt land då järnvägen passerar över dem. Hjuksån avvattnar området öster och nordost om Yttersjön upp mot trakterna strax sydväst om Ekträsk. Brokträsket som järnvägen passerar mellan Ekträsk och Yttersjön ingår i åns vattensystem. Mjösjöån rinner från sydost och ansluter till Hjuksån omkring en kilometer väster om järnvägsbron. Hjuksån mynnar sedan i Vindelälven vid byn Hjuken strax väster om Hällnäs.


[image]
Bron över Mjösjöån 300 meter söder om Hjuksån.

Söder om de båda broarna följer linjens längsta raksträcka, nära två kilometer lång, där järnvägen går rakt söderut parallellt med landsvägen. Ett mindre krön finns mitt på raksträckan med kraftigast lutning på södra sidan. Vid raksträckans södra ände nås också linjens lägsta punkt. I den följande kurvan återfinns mellanblocksignalen mitt på linjen.


[image]
Linjens längsta raksträcka sedd söderut från norra änden.

[image]
Samma raksträcka sedd norrut från södra delen av densamma.

[image]
I den följande kurvan finns mellanblocksignalen samtidigt som den största tillåtna hastigheten sänks inför det kurviga partiet söderut.

Den södra blocksträckan inleds med linjens kurvigaste parti. Den kurva 300 meter långa i vilken mellanblocksignalen står har den i sammanhanget generösa kurvradien 600 meter, men redan i den följande lika långa kurvan har radien sjunkit till 390 meter. Ytterligare två något kortare kurvor följer sedan med radier 390 respektive 490 meter. Hastigheten är begänsad till 85 km/h, 90 med överskridande. Vid blocksignalen inleds samtidigt med kurvorna också ett två och en halv kilometer långt motlut varierande mellan 12 och 16 promille, kraftigast den första dryga kilometern. Genom detta kraftiga motlut går linjen direkt från sin lägsta till sin högsta punkt.

Efter en svagare kurva på backkrönet efter det långa motlutet finns linjens sista längre raksträcka, 1,3 kilometer lång i sydlig riktning, också denna med landsvägen parallellt på nära håll på östra sidan. Den siktar rakt mot banvaktstugan Rörtjärn i nästa svaga kurva. Den avslutande sträckan fram till Hällnäs är en blandning av kraftiga med- och motlut när banan nu äntrar Vindelälvens dalgångs branta sluttningar. De fyra sista kurvorna har alla radie under 500 meter och banan slingrar sig fram nedanför den mäktiga sanatoriebyggnaden i Hällnäs.

[image]
Banan norrut sedd från den plankorsning som finns mitt på den sydligaste längre raksträckan.

[image]
Samma raksträcka sedd från samma plankorsning, i bakgrunden banvaktstugan Rörtjärn.

[image]
Vy norrut från den obevakade plankorsningen vid Rörtjärns banvaktstuga, stugan skymtar till höger.

[image]
Vy söderut från samma obevakade plankorsning.

[image]
Den krokiga stambanan norrut strax norr om Hällnäs.

[image]
Vy söderut från samma plats som ovan.

[image]
Här ges också utsikt upp mot Hällnäs stora gamla sanatoriebyggna som ligger högt på bergssluttningen strax norr om samhället.


De båda banvaktstugorna vi har passerat kommer att behandlas i kommande avsnitt.

Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  448 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum