Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 255: Linjen Ekträsk - Yttersjön [16 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, onsdagen 3 juni 2009, 15:01:23

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på södra utfarten i Ekträsk.

Linjen Ekträsk - Yttersjön är 12 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Linjen är därmed stambanans näst längsta efter den 49 meter längre linjen Koler - Storsund. På linjen knappt två kilometer söder om Ekträsk finner vi också den högsta punkten mellan Jörn och Vännäs, 282 meter över havet, där banan passerar berget Fäbodlidens västra sluttning.

Stigningarna upp mot höjdpunkten inleds nästan direkt vid utfarten söderut från Ekträsk och pågår drygt 1600 meter, lutningen uppgår först till 16 promille medan det sedan sjunker till 14 och 13 promille den sista kilometern. Linjen inleds med två längre, motriktade kurvor där radierna håller sig strax under 600 meter. De följs av två omkring 600 meter långa raklinjer med en kort mellanliggande kurva belägen vid linjens högsta punkt varefter banan är relativt flack på den södra av dessa raklinjer. Ner mot mellanblocksignalen vid sjön Brokträsket följer sedan ett 2,4 kilometer långt och kraftigt medlut, till större delen 16 promille. Det inleds i norr med en drygt 300 meter lång vänsterkurva, radie knappt 600 meter, följt av tre högerkurvor med mellanliggande raklinjer, varav den mellersta kurvan har radie 480 meter.


[image]
Linjen sedd norrut mitt i den långa backen norr om Brokträsket upp mot linjens högsta punkt.

[image]
Linjen sedd söderut från samma plats som ovan. Här syns försignalen till mellanblocksignalen vid den skarpaste kurvan i det långa medlutet, radie 480 meter.


Efter ett backigt inledande avsnitt av linjen följer en sträcka med små lutningar innan den krokigaste delen av linjen tar vid. Järnvägen passerer över myrarna norr om Brokträsket och rundar sedan sjön i en nära 350 meter lång kurva med radie 490 meter i vilken också mellanblocksignalen återfinns. I kurvan ges också fin utsikt över sjön söderut. Efter två kortare raksträckor i sydlig riktning väster om sjön vrids banan mot västsydvästlig riktning samtidigt som ett mycket kurvigt avsnitt inleds. Här följer fyra kurvor med radier 393, 466, 385 och 391 meter, samtidigt som vi har först ett kilometerlång måttligt motlut följt av ett knappt kilometerlångt medlut på 16 promille. Hastigheten är begränsad till 85 km/h (90 med överskridande) på sträckan. Landsvägen går nära järnvägen på hela sträckan.

[image]
Passagen över myrarna norr om Brokträsket sedd från landsvägen.

[image]
Mellanblocksignalen vid Brokträsket samt orienteringstavla om hastighetssänkning inför det följande kurviga partiet.

[image]
Utsikt över Brokträsket från landsvägens och järnvägens kurva runt dess norra ände.

[image]
Mellanblocksignalen och kruvan runt sjön.

[image]
Mellanblocksignalen Yö L4 norrut med tillhörande teknikkur.

[image]
Järnvägen och landsvägen sedda söderut från blocksignalen.

[image]
Järnvägen och vägen sedda mot nordost vid försignalen söderifrån till mellanblocksignalen. Signalen står i den nordligaste av de fyra skarpa kurvorna söder om Brokträsket.

[image]
Linjen sedd mot sydväst från samma plats som ovan.

[image]
Inledningen på det kurviga avsnittet från söder.


Den återstående sydligaste delen av linjen är mer normal sedd till både lutningar och kurvor, även om ett par korta kraftiga lutningar förkommer. Tre korta och svaga vänsterkurvor med mellanliggande raklinjer följs av tre dito högerkurvor när järnvägen går fram genom ett blandat skogs- och myrlandskap, nu med landsvägen utom synhåll. En skogsbilväg följer dock banans nordvästra sida en kortare sträcka, vägen ersatte en olycksdrabbad numera stängd obevakad plankorsning omedelbart söder om det kurviga partiet. Här passeras också banvaktstugan Stensjön. Vid Ljustjärnbrännan finner vi linjens enda plankorsning och vid Ljustjärnen strax söder om denna når vi norra infarten till Yttersjön.


[image]
Den olycksdrabbade numera stängda plankorsningen på linjen strax söder om det kurviga avsnittet.

[image]
Linjen sedd söderut från den stängda plankorsningen.


[image]
Den korta bron över Stensjöbäcken nära banvaktstugan Stensjön.


[image]
Linjens enda plankorsning sedd från sydost.

[image]
Vy mot infartssignalen till Yttersjön från plankorsningen vid Ljustjärnbrännan, till höger Ljustjärnen.


En ny mötesstation på sträckan planeras under namnet Brokträsk, med trolig placering på det flacka partiet vid mellansignalen och sjön med samma namn.

Jag återkommer med bilder på banvaktstugan Stensjön i nästa avsnitt.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008 och den 21 juni 2007. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  498 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum