Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 253: Ekträsk (Etk) [34 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, torsdagen 28 maj 2009, 16:54:27

Följ med på flygbilder och kartor!

Ekträsk station vid kilometer 931 är belägen 257 meter över havet och togs i bruk vid banans öppnande 1894. Här uppfördes ett stationshus av Byskemodell, vilket idag är stambanans sydligaste kvarvarande Byskehus. Det ursprungliga Ekträsk torde vara den lilla by som ligger vid Stor-Ekträskets strand omkring 4 kilometer nordväst om Ekträsk stationssamhälle. Från Stor-Ekträsket rinner Gammdammbäcken till Ektjärnen varefter järnvägen byggdes över Kvarnbäcken som leder vattnet vidare till Lill-Ekträsket och därefter vidare till Sävarån via biflödet Ekån. Ekträsk stationssamhälle växte sedan upp kring stationen norr om Lill-Ekträsket.

Ekträsk är idag en liten by med bebyggelsen koncentrerad runt vägkorsningen intill plankorsningen söder om bangården. Viss bebyggelse finns även längs bangårdens nordvästra sida. Bangården har två tågspår och ett stickspår på nordvästra sidan med anslutning norrut. Stationen är utrustad med ställverk 59 med möjlighet till samtidig infart (ESIL).

Många med anknytning till järnvägen förknippar nog Ekträsk med det som hände den 29 mars 2005. Då inträffade en svår kollision mellan ett godståg och en lastbilstrailer med en grävskopa i plankorsningen söder om bangården i Ekträsk. Den lågtgående trailern som grävmaskinen stod på fastnade i plankorsningen samtidigt som ett godståg var på väg in till stationen. Grävaren stod mitt på spåret och kollisionen med tåget blev våldsam. Grävaren och trailern slungades iväg, loket och flera vagar spårade ur och vagnar och gods hanmnade i en enda röra i södra delen av bangården. Lokföraren hann hoppa strax före kollisionen men ådrog sig allvarliga skador. Mer om olyckan kan läsas här.


[image]
Infarten till Ekträsk sker i backen upp från Torrträsket.

[image]
Norra infartssignalen till Ekträsk.

[image]
Utfarten norrut i kurvan ner mot Torrträsket.

[image]
Strax söder om norra stationsgränsen höjs åter hastigheten något efter att ha varit 100 km/h i infartskurvan.

[image]
Norra växeln på bangården i Ekträsk.

[image]
Bangården sedd från norra änden.

[image]
Bangårdens norra del sedd österut.

[image]
Bangården sedd från nordost med spårspärren till stickspåret på bangårdens nordvästra sida i förgrunden.

[image]
Ekträsk stationshus sett på avstånd från nordost.

[image]
Ekträsk stationshus med godsmagasin och fjärrkur.

[image]
Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset på dess västra (jvg-tekniskt södra) gavel.

[image]
Godsmagasinet sett från norr.

[image]
Ekträsk stationshus, huvudentrén till vänthallen på spårsidan.

[image]
Bangårdem sedd västerut från stationshuset.

[image]
Stationshuset sett från norr.

[image]
Fjärrkuren omedelbart nordost om stationshuset.

[image]
Uthus med gaveln mot järnvägen strax öster om stationshuset, bakom fjärrkuren.

[image]
Stationshusets fasad bort från spåren.

[image]
Stationshuset sett från sydost.

[image]
Detalj av fasaden bort från spåren.

[image]
Godsmagasinet sett från sydost.

[image]
Stationshuset sett från söder.

[image]
Godsmagasinet sett från söder.

[image]
Bangården sedd västerut (jvg-tekniskt söderut) med banvaktstugan Ekträsk längre bort. Bangårdens sydligaste kontaktledningsbrygga strök med vid plankorsningsolyckan 2005, därav de moderna ktl-stolparna i bangårdsänden.

[image]
Magasinsbyggnad nära spåren på bangårdens nordvästra sidan.

[image]
Spårbyteståg uppställt på bangårdens stickspår, stationshuset döljs bakom vagnarna.

[image]
Södra bangårdsänden med tillhörande mellansignaler.

[image]
Etk 2/5 på sidotågspåret med södra bangårdsänden i bakgrunden.

[image]
Vägkorsningen mitt i byn. Stationshuset ligger vid vägen rakt fram i bild vid den följande kurvan, banvaktstugan skymtar till vänster.

[image]
Plankorsningen med landsvägen mellan Bastuträsk och Hällnäs här sedd i riktning mot Bastuträsk.

[image]
Banan sedd söderut från plankorsningen.

[image]
Södra bangårdsänden sedd från plankorsningen.

[image]
Plankorsningen sedd från sydväst. Bortom korsningen är hela kontaktledningsanläggningen nybyggd efter olyckan 2005.

[image]
Strax innanför södra stationsgränsen passerar järnvägen över Kvarnbäcken, senare Ekån, biflöde till Sävarån.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  970 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum