Svenska Järnvägsklubben

SJK Postvagnen - Arkiv 2008-2018

Åter till forumets huvudsida
Öppna tråden


SbÖN 252: Sävarån [7 bilder] (Bildvagnen)

av David Larsson ⌂ @, Gällivare, tisdagen 26 maj 2009, 09:45:54

Som vi såg i förra avsnittet passerar stambanan över Sävarån på linjen Lubboträsk - Ekträsk. Den kanske mindre kända skogsälven Sävarån är lite för intressant för att inte beskrivas närmare, trots att dylika beskrivningar av vattendrag oftast ligger utanför detta forums ämnesområde. Jag tycker trots allt att det är intressant att veta något om de vattendrag man kan se från tågfönstret och påpekar att de flesta bilderna i alla fall har järnvägsanknytning!

---

Följ med på flygbilder och kartor! Länken pekar på järnvägsbron över Sävarån.

Sävarån rinner upp i sjön Lossmenträsket mellan Norsjö och Åmsele, omkring två mil nordväst om Ekträsk. Ån rinner i sydostlig riktning, möter stambanan strax norr om Ekträsk och fortsätter sedan genom orter som Botsmark, Bullmark och Sävar innan den rinner ut i havet öster om Umeå. Längden är totalt omkring 140 kilometer.

Åns övre lopp i gränslandet mellan Skellefteå och Vindelns kommuner karakteriseras av samma flacka och av mindre sjöar och myrar uppsplittrade landskap som järnvägen passerar genom mellan Ekträsk och Lubboträsk. De första två milen fram till järnvägen tappar ån endast cirka 10 höjdmeter från källsjön 261 meter över havet. Sjöprocenten är hög och ån passerar genom flera större sjöar som Trehörningsjön, Stor-Godträsket, Stor-Renträsket och Torrträsket. Detta landskap fortsätter även ett par mil nedströms järnvägsbron där ån passerar sjöar som Lappsjön, Storsävarträsket och Lillsävarträsket.

När ån här kommer in i Umeå kommun byter den karaktär och blir till en forsande skogsälv med flera längre forsar och fall. Ån tar successivt emot vatten från flera större biflöden, vilket ökar flödet i ån. Sävarån rinner huvudsakligen genom skogsmark, men mellan Botsmark och Sävar förekommer uppodlad mark intill ån. Här förekommer till och med kortare sträckor där ån är meandrande. Efter att ha passerat genom Sävar blir landkapet mycket flackt den sista milen ut till havet. Ån rinner här genom svårframkomliga sumpskogar och kärr med mycket rik flora och fauna.

Generellt är växtligheten och djurlivet i och kring hela ån speciellt och skyddsvärt med sällsynta och hotade arter. I ån finns en stor bäverstam, dessutom finns utter och flodpärlmussla. Fågellivet är mycket rikt, speciellt vid kärren söder om Sävar. Flottning förekom i ån fram till 1970-talet och har lämnat spår i form av dammar och rensade flodfåror. Idag klassas hela ån som riksintresse för naturvård och är skyddad som Natura 2000-område. Sävarån är en av de större outbyggda skogsälvarna och är också skyddad mot vattenkraftsutbyggnad och vattenreglering.

---

Järnvägsbron över Sävarån omkring en kilometer norr om Ekträsk är en enkel modernare stålbalksbro med förstärkta och pågjutna landfästen. Västerut ges god utsikt över Torrträsket och österut breder myren Sävaråänget ut sig.

[image]
Utsikt västerut över Torrträsket från södra brofästet för järnvägsbron över Sävarån.

[image]
Bron över Sävarån sedd från sydväst.

[image]
Södra brofästet i detalj, ett gammalt brofäste verkar vara pågjutet och förstärkt.

[image]
Brobalken och norra brofästet.

[image]
Bron sedd från sydost.

[image]
Under-bron-vy västerut mot Torrträsket.

[image]
Sävarån fortsätter österut över myrarna.


Klicka på bilderna för att visa bilderna i större format. Bilderna är tagna den 15 juni 2008. Följ tidigare inlägg i serien på länkarna nedan.
- SbÖN i Postvagnen 2007/2008
- SbÖN i Postvagnen 2008/2009

---
David Larsson
Organist, matematiker, järnvägsfotograf, SbÖN-kännare, ledamot SJK styrelse
Välkommen till nya Jvgfoto.se – över 20 000 bilder
Trafikinfo med trafikradar

Forumet är stängt för nya inlägg
  610 visningar

Hela tråden:

 

Postvagnen har 6190 registrerade användare som har gjort 1165810 inlägg i 105592 trådar. Just nu är vi 0 inloggade och 3 gäster (totalt 3).
Kontakta
powered by my little forum